ฝ่ายพัสดุ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุ

อีเมล พิมพ์ PDF

* แบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุ
   
          + ดำเนินการโดยวีธีตกลงราคา
                  - 
แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                  -  แบบใบเสนอราคา (อนุโลมให้ใช้แบบของผู้เสนอราคา)
                  - 
แบบรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน
              +  ดำเนินการโดยวีธีสอบราคา
                  -  
แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                  -  แบบรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ
                  -  แบบใบเสนอราคา (ซื้อ)
                  - 
แบบใบเสนอราคา (จ้าง)
                  - 
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)
                  - 
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (จ้าง)
                  -  
แบบประกาศสอบราคา (ซื้อ) / บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
                  -  
แบบประกาศสอบราคา (จ้าง) / บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
                  - 
แบบประกาศสอบราคา (จ้างก่อสร้าง) / สูตรการปรับราคา /บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
             +  ดำเนินการโดยวีธีประกวดราคา
                   - 
แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบใบเสนอราคา (ซื้อ)
                   -  แบบใบเสนอราคา (จ้าง)
                   -  แบบบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันซอง
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (จ้าง)
                   -  แบบประกาศประกวดราคา (ซื้อ) / บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
                   - 
แบบประกาศประกวดราคา (จ้าง) / บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
                   - 
แบบประกาศประกวดราคา (จ้างก่อสร้าง) / สูตรการปรับราคา /บทนิยาม / แบบบัญชีเอกสาร
              +  ดำเนินการโดยวีธีพิเศษ
                   - 
แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบใบเสนอราคา (อนุโลมให้ใช้แบบของผู้เสนอราคา)
             +  ดำเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ
                   - 
แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบใบเสนอราคา (อนุโลมให้ใช้แบบของผู้เสนอราคา)
             +  ดำเนินการโดยวีธีประกวดราคา (e-Auction) 
                   -  แบบรายงานขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ
                   -  แบบประกาศประกวดราคาซื้อ
                   -  แบบประกาศประกวดราคาจ้างทั่วไป
                   -  แบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง                   
                   -  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ
                   -  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
                   - 
แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง
                   -  แบบ บก. 004-1
                   -  แบบ บก. 004-3
                   -  แบบ บก. 005
                   -  แบบ บก. 006
                   -  แบบ บก. 010-1
                   -  แบบ บก. 021               
                   แบบหนังสือค้ำประกันซอง
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (จ้าง)
             +  แบบสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ
                   - 
แบบสัญญาซื้อขาย
                   -  แบบสัญญาจ้างทั่วไป
                   -  แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
                  
แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
                   -  แบบสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
                   -  แบบสัญญาจ้างทำความสะอาด
                   -  แบบสัญญาเช่าอาคาร
                   -  แบบสัญญาเช่า(ให้เช่าอาคาร)
                   -  แบบใบสั่งซื้อ
                   -  แบบใบสั่งจ้าง (0.1 / งานจ้างทั้งหมดที่ส่งมอบในคราวเดียว)
                   -  
แบบใบสั่งจ้าง (0.2 / งานจ้างที่ไม่ต้องการผลสำเร็จในคราวเดียว)
                   -  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ซื้อ)
                   -  แบบหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (จ้าง)
                   -  แบบหนังสือยินยอม
                   -  แบบใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
                   -  แบบใบเบิกพัสดุ
                   -  แบบรายงานการรับซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   -  แบบบันทึกรายการให้/ขาย แบบรูปและรายการละเอียด
             +  แบบอื่น ๆ
                   - 
แบบตัวอย่างหนังสือสนองรับราคา
                   -  แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนการบอกเลิกสัญญา
                   -  แบบตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญา
                   -  แบบตัวอย่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
                   -  แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ (ซื้อ)
                   -  แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการปรับ (จ้าง)
                   - 
(ตัวอย่าง) แบบรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน
                   -  (ตัวอย่าง) แบบสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
                   -  (ตัวอย่าง) หนังสือรับรอง
                   - 
(ตัวอย่าง) รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
                   -  (ตัวอย่าง) แบบรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
                   - 
(ตัวอย่าง) ใบสั่งจ้าง - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
                   -  (ตัวอย่าง) รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ
                   -  (ตัวอย่าง) แบบรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุ - จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
                   - 
(ตัวอย่าง) ใบสั่งจ้าง - จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

                รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะเอาดอาคารที่ทำการ สกย.

                 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 11:24 น.  

ค้นหา

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterวานนี้11
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้51
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน65
mod_vvisit_counterเดือนนี้264
mod_vvisit_counterเดือนก่อน427
mod_vvisit_counterทั้งหมด12134

We have: 1 guests online
IP: 54.81.166.199
 , 
วันนี้ 23 ต.ค. 2014