โรคและศัตรูยางพารา พิมพ์
การปลูกยางพารา - โรคและศัตรูยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:59 น.

โรคและศัตรูยางพารา

           เกิดจากเชื้อสาเหตุ แบ่งตามลักษณะอาการของโรค ซึ่ง ทำให้ต้นยาง มีอาการผิดปกติ ตามที่ต่างๆ ส่งผลกระทบ ต่อการเจริญเติบโตของ ต้นยาง ได้แก่ โรคใบ และฝัก เช่น โรคใบร่วง และฝักเน่าจาก เชื้อไฟทอปโทรา โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลาฯ โรคลำต้น และกิ่งก้าน เช่น โรคเส้นดำ โรคเปลือกเน่า โรคราสีชมพู โรคราก เช่น โรครากขาว โรครากแดง โรครากสีน้ำตาล เกิดจาก สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น โรคเปลือกแห้ง เกิดจากการกรีด เอาน้ำยางมากเกินไป โรคที่ปลายใบเหลือง อาจเกิด จากการขาดธาตุอาหาร

 

โรคเปลือกแห้ง

โรคเปลือกแห้ง

        สาเหตุการเกิดโรค
        เกิดจากการกรีดเอาน้ำยางมากเกินไป ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณเปลือก ที่ถูกกรีดมีธาตุอาหารมาหล่อเลี้ยง ไม่เพียงพอ จนทำให้ เปลือกยาง บริเวณนั้น แห้งตาย
        ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
        อาการระยะแรก สังเกตได ้จากการ ที่ความเข้มข้นของน้ำยางจางลง หลังการกรีดเปลือกยาง จะแห้งเป็นจุด ๆ อยู่ตาม รอยกรีด ระยะต่อมา เปลือกที่ยังไม่ได้กรีดจะแตกแยกเป็นรอย และ ล่อนออก ถ้ากรีดต่อไป เปลือก
ยางจะแห้งสนิท ไม่มีน้ำยางไหล ออกมา
        การป้องกันรักษา
        1. หยุดกรีดยางนั้นประมาณ 6-12 เดือน จึงทำการเปิดกรีด หน้าใหม่ ทางด้าน ตรงข้าม หรือ เปิดกรีดหน้าสูง
        2. อย่ากรีดยางหักโหม ควรกรีดยางตามคำแนะนำ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:10 น.