ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา
แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา

ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย มีแปลงผลิตพันธุ์ยาง 7 แห่ง และศูนย์เรียนรู้ยางพารา 5 แห่ง ดำเนินการผลิตพันธุ์ยางและพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อจ่ายผู้รับการสงเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยางพารา มีอาคารสถานที่ ห้องพัก เพื่อใช้ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ สำหรับเกษตรกรทั่วไปและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

 


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดพัทลุง 2057
2 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น 1450
3 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดกระบี่ 1456
4 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดนครพนม 1100
5 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดตรัง 615
6 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดพังงา 530
7 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1019
8 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดชุมพร 455
9 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดนราธิวาส 579
10 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดระยอง 531
11 แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 534