ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราโลก ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคายางพาราในตลาดโลก
ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคายางพาราในตลาดโลก PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราโลก
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 14:24 น.

ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคายางพาราในตลาดโลก

        การนำเสนอเนื้อหา และข้อมูลในตอนนี้เป็นการนำเสนอภาวะอุปสงค์ และอุปทานยางพาราของโลกและประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2551 ซึ่งทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความสมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นอยู่กับการรายงานจากแหล่งข้อมูลนั้นๆ

 

        ดังนั้น การนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการประมาณการตัวเลขขึ้นใหม่ และรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดผลาด

 

 

ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคายางพาราในตลาดโลก

 

 

 

ภาพรวมการผลิต การใช้ การค้า และสต็อกยางพาราของโลก

 

ที่มา :

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 14:31 น.