ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย. เว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า
เว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 14:18 น.
เว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFTC) http://www.aftc.or.th/
ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) http://www.afet.or.th/v081/thai/
ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์สิงคโปร์ (SICOM) http://www.sicom.com.sg/
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) http://www.tocom.or.jp/
Rubber Network http://www.rubbernetwork.com/
Rubber Commerce http://rubbercommerce.com/
Rubber Networking http://www.rubbernetworking.com/
Rubber Net China http://www.china.rubber99.com/
The Rubber Room http://www.rubber.com/rubber/
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 14:24 น.