ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป ตัวอย่างคดีแรงงาน: การจ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างคดีแรงงาน: การจ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพ PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:55 น.

จะจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่พิจารณาอย่างไร

ระเบียบข้อบังคับพนักงานของนายจ้างดังกล่าวที่ระบุว่า พ นักงานที่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องเป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของนายจ้างโดยไม่มีความผิดก็ดี พนักงานที่นายจ้างเลิกจ้าง ให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากนายจ้างก็ดี การที่พิจารณาว่าพนักงานของนายจ้างผู้นั้นพ้นจากการเป็นพนักงานโดยมีความผิดหรือไม่ และฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้างหรือไม่มิใช่พิจารณาเพียงข้อกล่าวหาของนายจ้างเพราะจะทำให้การจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของนายจ้างหรือไม่นั้น เป็นไปตามอำเภอใจของนายจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความแล้วว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด และมิได้ฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์การคำนวณของระเบียบข้อบังคับพนักงานของนายจ้างดังกล่าว

หมายเหตุย่อมาจากคำพิพากษาฎีกาที่ 254-255/2549 โดยบริษัท มิราเคิล คอนซัลแทนท์ จำกัด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:53 น.