ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดบุรีรัมย์
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดบุรีรัมย์

แปลงผลิตพันธุ์ยางจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์