ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดพัทลุง
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดพัทลุง

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ บ้านควนอินนอโน หมู่ 7 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นศูนย์เรียนรู้ยางพาราครบวงจร ที่มีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าเยี่ยมชม หรือหาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ หรือหากิจกรรมอื่นทำภายในสวนยาง ดังนี้

  • การเลี้ยงปลาในสระธรรมชาติ ในกระชัง หรือในบ่อพลาสติก
  • การเลี้ยงไก่ในสวนยาง
  • การเลี้ยงผึ้งโพรง
  • การปลูกพืชร่วมยาง
  • การปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวพื้นบ้าน
  • กิจกรรมอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับยาง
  • กิจกรรมอบรมและสาธิตการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน

นอกจากนี้ ทางศูนย์เรียนรู้ยังมีบริการ ห้องพัก จำนวน 10 ห้อง สำหรับ 40 ท่าน และอาคารเอนกประสงค์ 1 อาคาร สำหรับคณะที่สนใจจัดประชุมหรือสัมมนา อีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ คุณปฏิวัติ ทองสง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง เบอร์ติดต่อ 074-601533