ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดพังงา
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดพังงา

แปลงผลิตพันธุ์ยางพาราจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา บนเนื้อที่ 300 ไร่ มีกิจกรรมทดสอบสาธิตหลายกิจกรรม และเป็นแปลงกระจายกล้ายางและกล้าปาล์ม สู่เกษตรกรผู้ขอส่งเคราะห์

กิจกรรมทดสอบและสาธิตของแปลง มีดังนี้

  • ทดสอบและสาธิตปาล์มน้ำมัน
  • ทดสอบและสาธิตการปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตด้านเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรหรือผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

  • การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  • การเลี้ยงหมูหลุม
  • การเลี้ยงปลาดุก
  • การเลี้ยงแพะ
  • การเลี้ยงกบ
  • การเลี้ยงจิ้งหรีด

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถติดต่อ คุณสาโรช ก้าโหรด หัวหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท้ายเหมือง เบอร์ 076-461-535