ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดระยอง
แปลงผลิตพันธุ์ยาง จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ หมู่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง