ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

แปลงผลิตพันธุ์ยางและศูนย์เรียนรู้ยางพารา ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ เลขที่ 251 ม.10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีกิจกรรมทดสอบและสาธิตหลายกิจกรรม สำหรับผู้สนใจหาข้อมูลอาชีพเสริมเพิ่มเติม ดังนี้

  • สาธิตการปลูกพืชคลุมระหว่างแถวยาง เพื่อบำรุงดิน
  • สาธิตการปลูกพืชแซม ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด อ้อนคั้นน้ำ กล้วย ตะไคร้ และข้าวโพด
  • การปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์
  • การปลูกดอกหน้าวัวสำหรับตัดดอก
  • การปลูกเห้ดนางฟ้าภูฐานในโรงเรือน
  • การเลี้ยงกบ ปลาดุก ไก่บ้าน เป็ด และไส้เดือนดิน
  • การปลูกพืชสมุนไพร
  • การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ หรือติดต่อที่ คุณธรรม นิลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น เบอร์ 056-456-2923