ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย. สถานการณ์ราคายางพารา ในไตรมาสที่ 4
สถานการณ์ราคายางพารา ในไตรมาสที่ 4 PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การเผยแพร่ข้อมูลราคายางของ สกย.
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 13:00 น.

สถานการณ์ราคายางพารา ในไตรมาสที่ 4