ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การให้น้ำยางพาราในฤดูแล้ง ด้วยขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร
การให้น้ำยางพาราในฤดูแล้ง ด้วยขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 15:06 น.

การให้น้ำยางพาราในฤดูแล้ง ด้วยขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร 

          เกษตรกรชาวสวนยางพาราส่วนใหญ่ จะประสบปัญหายางพาราปลูกใหม่ตายในฤดูแล้งจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะมีฤดูแล้งที่ยาวนานและแล้งมากกว่าภาคใต้ ภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเล ที่มีความชื้นและปริมาณฝนมากกว่า

          ฉะนั้นการให้น้ำยางพาราในฤดูแล้งครั้งนี้ จะเน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเป็นหลัก ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกถือเป็นแบบอย่างเพื่อให้น้ำกับยางพาราที่ปลูกซ่อมในฤดูแล้งก็คงจะได้เช่นกัน

          การที่มียางพาราปลูกใหม่ตายมากๆในฤดูแล้ง ซึ่งจะมีผลเสียต่อเจ้าของสวนยางพารา ดังนี้

          1. เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ยางมาปลูกซ่อม

          2. เสียค่าจ้างแรงงานในการปลูกซ่อม

          3. ทำให้การเจริญเติบโดของต้นยางพาราไม่สม่ำเสมอ

          4. ทำให้กรีดยางพาราได้ช้า

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลเสียดังกล่าวข้างต้น จึงมีวิธีการให้น้ำยางพาราปลูกใหม่ในฤดูแล้งด้วยขวดพลาสติก  ขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งมีวิธีการง่าย ๆ ต้นทุนไม่สูงมาก และยังสามารถประหยัดน้ำได้ด้วย

 

ขั้นตอนการเตรียมการให้น้ำยางพาราในฤดูแล้งด้วยขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร

          1. หาซื้อขวดพลาสติกเก่า ๆ จากร้านรับซื้อของเก่า ที่มีอยู่ทั่วไปตามชุมชน ถ้าต้องการจำนวนมากอาจซื้อจากร้านในตัวเมือง โดยอาจใช้วิธีการสั่งจองไว้หากมีรถรับซื้อมาส่งซึ่งทางร้านจะได้คัดแยกไว้ให้ตามที่ต้องการ

          ขวดพลาสติกเก่า ๆ อาจจะเป็นขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำดื่มต่าง ๆ ก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นขวดน้ำมันพืชควรล้างคราบน้ำมันออกให้สะอาดก่อนนำไปใช้

 

 

รูปที่ 1  ขวดพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร ชนิดต่าง ๆ

 

          2. นำขวดพลาสติกที่ได้มา ใช้ตะปู ขนาด 1 นิ้ว หรือเหล็กแหลมขนาดเล็ก เจาะเป็นรูด้านฝาขวด 1 รู (การเจาะรูขนาดเล็กเพื่อต้องการใช้น้ำไหลออกช้า) พร้อมทั้งใช้มีดคม ๆ หรือคัตเตอร์ตัดด้านก้นขวด

 

รูปที่ 2  ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ที่เจาะรูตรงฝาขวด และใช้มีดตัดก้นขวดแล้ว

 

          3. ขุดหลุมด้วยเสียมขนาดพอเหมาะ ให้ห่างจากต้นยางพาราที่จะให้น้ำประมาณ 1 คืบ แล้วนำขวดพลาสติกที่เตรียมไว้ฝังเอาด้านฝาขวดลง ให้ลึกประมาณหนึ่งในสามของความยาวขวด แล้วกลบดินที่ขุดรอบ ๆ ขวดให้แน่นพอควร ป้องกันไม่ให้ขวดล้มเวลาลมพัด โดยจะทำเฉพาะต้นที่จะให้น้ำ หรือทำทั้งแปลงก็ได้

 

 

รูปที่ 3 ฝังขวดน้ำลงในดิน

          4. ใช้รถเพื่อการเกษตร บรรทุกน้ำนำไปใส่ในขวดดังกล่าว ซึ่งรถจะวิ่งไปในระหว่างแถวยางพาราที่ปลูก เมื่อใส่น้ำแล้วน้ำจะซึมลงดิน เพื่อให้ต้นยางพาราได้ดูดซับไปใช้ โดยน้ำในขวด 1.5 ลิตร จะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 วัน จึงจะซึมลงดินหมดขวด โดยเราจะเลือกให้น้ำประมาณ 10 - 15 วันต่อครั้ง (หากใช้ขวดขนาดเล็ก จะทำให้ต้องเติมน้ำในขวดถี่ขึ้น)

รูปที่ 4  เติมน้ำลงในขวดที่ฝังแล้ว

 

          5. ในฤดูแล้งหนึ่ง เราต้องให้น้ำประมาณ 3 – 4 เดือน เช่น เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน หรือพฤษภาคม ซึ่งเท่ากับต้องให้น้ำต้นยางพาราประมาณ 6 – 12 ครั้ง ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกของเกษตรกร

 

รูปที่ 5  ต้นยางพารามีขนาดที่สูงขึ้น

 

ข้อดีของการให้น้ำยางพาราสวนยางพาราปลูกใหม่ในฤดูแล้ง

          1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นพันธุ์ยางพารามาปลูกซ่อม

          2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานปลูกซ่อม

          3. ทำให้ยางพาราเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ

          4. ทำให้กรีดยางได้พร้อมกันทั้งแปลง

          และที่สำคัญที่สุด ในฤดูแล้งนี้เราจะได้การเจริญเติบโตของยางพาราสูงเพิ่มขึ้น 1 ฉัตรแน่นอน คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลงไปไม่เกินต้นละ 8 บาท แต่สามารถทำให้ต้นยางพาราสูงเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ฉัตร

 

 

สมบูรณ์  จันทร์เทพ       เขียน/ภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 15:50 น.