ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การเลี้ยงหมูหลุม
การเลี้ยงหมูหลุม PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 12:08 น.

การเลี้ยงหมูหลุม


 


1. การเลี้ยงหมูหลุม

 การเลี้ยงหมูหลุมเป็นการผลิตเนื้อหมูสำหรับบริโภคในท้องถิ่น เน้นเทคนิคด้วยการจัดการคอกไม่ให้มีน้ำเสียจากฟาร์ม มูลสัตว์สามารถกำจัดในคอกโดยการทำงานของจุลินทรีย์ ของเสียเหล่านั้นถูกนำกลับเป็นปัจจัยการผลิตในการปลูกพืชเป็นการหมุนเวียนใช้พลังธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเองได้ในชุมชน จุลินทรีย์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลี้ยงหมูหลุมและเกษตรอินทรีย์

2. วิธีการเตรียมพื้นคอกหมูหลุม

 2.1 ขนาดคอกหมูหลุม กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร เลี้ยงหมูได้ 2 ตัว (1 คู่ ตัวผู้และตัวเมีย) โดยขุดหลุมลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร หรือไม่ขุดก็ได้ จากนั้นก่ออิฐบล็อกสูง 3 ก้อน จากพื้นดินทั้ง 4 ด้าน (เว้นทางเข้า) ใช้ไม้ไผ่หรือลวดตาข่ายกั้นสูง 1 เมตร
 2.2 ราดน้ำหมักชีวภาพจากพืช พ.ด.2 ให้ทั่วพื้นคอกหมูประมาณ 5 ลิตร
 2.3 ใช้อินทรียวัตถุ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว หญ้าแห้ง ปูพื้นหนาประมาณ 20 เซนติเมตร กระจายให้ทั่วพื้นคอก
 2.4 ราดทับด้วยน้ำหมัก ฯ อีก 1 ครั้ง
 2.5 ใช้แกลบหรือขี้เลื่อยประมาณ 4-5 กระสอบ โรยเกลือเม็ด 1 กำมือ
 2.6 ราดน้ำหมัก ฯ ให้ทั่วคอกอีกครั้ง
 2.7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2.2 - 2.6 อีก 2 ครั้ง ระยะห่าง 3-7 วัน

 


 3. การจัดการเลี้ยงดู
 3.1 หมูที่นำมาเลี้ยงควรเป็นหมูที่หย่านมแล้ว
 3.2 ช่วงเดือนแรกให้อาหารข้นหมูอ่อน หลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารในท้องถิ่น เช่น ปลายข้าว เศษผัก รำผสม ฯลฯ
 3.3 มีน้ำสะอาดให้หมูกินตลอดเวลา
 3.4 ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมในอาหารให้หมูกินทุกวัน อัตราส่วน 1: 200 (น้ำหมัก ฯ : น้ำสะอาด)
 3.5 หากขี้เลื่อยหรือแกลบยุบตัวลงไปหรือแฉะ มีความชื้นมากเกินไป ให้เติมอินทรียวัตถุลงไป และราดด้วยน้ำหมัก ฯ พ.ด.2 ทุกครั้ง
 3.6 เก็บปุ๋ยออกจากคอกในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ 2 เดือน/ครั้ง (ได้ 6 ครั้ง/ปี) โดยได้ปุ๋ยแต่ละครั้งประมาณ 1,000 กิโลกรัม

กว่า ๆ /คอก
 3.7 ปริมาณปุ๋ยที่ได้รับต่อปีประมาณ 6-10 ตัน/หมู 1 คู่
 

 

 4. ประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุม
 4.1 สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ 50-70% เนื่องจากใช้อินทรียวัตถุในท้องถิ่นเป็นตัวเติม นำผักมาใช้เลี้ยงหมู และเพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ย
 4.2 ลดภาระการเลี้ยงดู ไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดคอก
 4.3 ลดมลภาวะของเสียจากการเลี้ยงหมู ลดกลิ่นเหม็น ลดแมลงวัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 4.4 ได้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดิน

หมายเหตุ: วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ
 1. นำถังพลาสติกมา 1 ใบ แบ่งถังออกเป็น 3 ส่วนคร่าว ๆ
    ส่วนที่ 1 น้ำ + กากน้ำตาล + สารเร่ง พ.ด.2 (ถังขนาด 200 ลิตร ใช้กากน้ำตาล 5-10 กิโลกรัม)
    ส่วนที่ 2 ผลไม้ ผักอวบน้ำ (ผสมตั้งไว้ 7-10 วัน)
    ส่วนที่ 3 หากมีวัตถุดิบเพิ่มเติม (พืช ผัก ผลไม้) ให้เพิ่มในอัตรา 1 : 1 (น้ำ : ผลไม้) เหลือพื้นที่ปากถังประมาณ 1 ฝ่ามือ ปิดฝาทิ้งไว้ 90 วัน
    สำหรับหมูหลุมให้ใช้อัตราเข้มข้น 1 : 10 ราดเมื่อเวลาเล้าหมูแฉะ

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้จาก ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เครือวัลย์
โทร. 08-1982-2404  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 16:20 น.