ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วัสดุอุปกรณ์การกรีดยาง เทคนิคการแก้ไขมีดกรีดยาง
เทคนิคการแก้ไขมีดกรีดยาง PDF พิมพ์
อื่นๆ - วัสดุอุปกรณ์การกรีดยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:57 น.

เทคนิคการแก้ไขมีดกรีดยาง


         ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 30 ปี อาชีพการทำสวนยางพาราเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ กระทั่งขยายพื้นที่มากกว่า 2 ล้านไร่ แต่เกษตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่ ซึ่งเคลื่อนย้ายออกจากภาคแรงงานอุตสาหกรรมกลับสู่ภาคเกษตรกรรม ยังขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราเพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น สามารถสร้างอนาคตตนเองด้วยการยึดถืออาชีพนั้นตลอดไปได้โดยไม่ต้องหวนกลับคืนสู่แรงงานภาคอื่นอีก
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การกรีดยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีความรู้ในการกรีดยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 7 วัน ซึ่งเพียงพอที่เกษตรกรจะนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีเกษตรกรชาวสวนยางบางท่านยังไม่ทราบดีว่า การแก้ไขมีดกรีดยาง เป็นปัจจัยหลัก ที่จะพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางให้ดีได้

 

            การลับมีดที่ดีต้องให้คงรูปทรงเดิมเพียงลับให้บางและคม
การลับมีดมี 6 ขั้นตอน
1. ลับแก้มมีดด้านนอก
2.ลับหูมีดด้านนอก
3.ลับแก้มมีดด้านใน                                     
4.ลับหูมีดด้านใน
5.ลบสันคลองมีด ( ให้มนเป็นรูปโค้ง )
6.ลับคลองมีด

 

          การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางที่ไม่ประสบความสำเร็จ  ในการฝึกอบรมช่างกรีดยาง เนื่องจากมีเหตุปัจจัยจาก มีดกรีดยางดังนี้
1.เดือยหัก
2.ปากนกแก้ว
3.แก้มมีดไม่เรียบ
4.เดือยมีดหนา 


1.เดือยหัก
 

ปัญหา  ไม่สามารถกรีดยางได้
วิธีแก้ไข
- ใช้หินหยาบบากมีดให้ออกเดือยทั้งสองด้าน  (แก้ม และ หู )
- ลบพุงมีด และ หูมีด อย่าให้เป็นพุง
- แต่งมีดให้บางทั้งสองด้าน (แก้มมีด และ หูมีด )
- ลบรอยหินหยาบด้วยหินละเอียดเพื่อให้เกิดความคม  (ลับตามขั้นตอน )

                                    
2.ปากนกแก้ว

 

 
ปัญหา  เดือยมีดไม่เกาะหน้ากรีด
วิธีแก้ไข
- ลับสันคลองมีด ให้หินขนานกับสันคลองมีด
- ลับสันคลองมีดให้สันคลองมีดเสมอเดือย
- เมื่อนำไม้บรรทัดมาทาบดู  จะไม่มีแสงลอดผ่าน
- ลบสันนอกตามขั้นตอนที่ห้า
- ไม่เป็นรอยสันคลองมีด  ลูบด้วยมือจะไม่สะดุดสันคลองมีด
- ลบรอยหินหยาบด้วยหินละเอียด ตามขั้นตอนของการลับมีด ขั้นตอนที่ห้า

 

3.แก้มมีดไม่เรียบ

 

 

 

ปัญหา  ไม่สามารถแนบชิดลำต้นได้ เนื่องจากแก้มมีดด้านนอกโค้งไม่เรียบ
วิธีแก้ไข
- ตั้งหินลับมีด ใช้มีดถูกับหินจนแก้มมีดเรียบ
- เกิดรอยใกล้สันมีดเป็นแนวตรง  ขนานกับสันคลองมีด ทั้งสองด้าน (ด้านแก้มมีด และ ด้านหูมีด )
- ลบรอยหินหยาบด้วยหินละเอียด ตามขั้นตอนการลับที่ หนึ่ง,สอง และห้า

 

4.เดือยมีดหนา

 

 

ปัญหา  เดือยมีดไม่เกาะหน้ายาง และไม่คม

วิธีการดู  ให้หงายมีดขึ้น เอาด้ามมีดเข้าหาตัวมองไปที่ปลายเดือยมีด กรณีเดือยหนา จะเห็นแสงสะท้อนเป็นเงาขาว

 


วิธีแก้ไข
- ให้ใช้หินหยาบสะกิดส่วนที่หนา ( เงาขาว ) จนไม่มีเงาขาว
- ลับด้วยหินละเอียด แต่งให้เกิดความคม

 

 

                                                             
                                                                                             สวัสดิ์  พิกุลทอง     ภาพ/บรรยาย

                                                                                       สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

                                                                                                       จังหวัดศรีสะเกษ
                                                                                                      14  มกราคม 2557

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:01 น.