ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บันทึกเทปการถ่ายทอดสดเรื่อง โครงการฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมาบริการฯ บันทึกเทปการถ่ายทอดสดเรื่อง โครงการฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมาบริการฯ
บันทึกเทปการถ่ายทอดสดเรื่อง โครงการฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมาบริการฯ PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บันทึกเทปการถ่ายทอดสดเรื่อง โครงการฝึกอบรมพนักงานฯ
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 08:18 น.

การฝึกอบรมพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนและลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2557

โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Web Streaming

ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 08:33 น.