ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

KURU02 ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : นายไวกูณฐ์ พรหมอ่อน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : นายไวกูณฐ์ พรหมอ่อน PDF พิมพ์
ถอดองค์ความรู้ผู้บริหาร/ผู้เกษียณ - GURU
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 10:36 น.

คลัง KURU

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : นายไวกูณฐ์  พรหมอ่อน  อดีตที่ปรึกษาด้านการเกษตร

โทร 081-896-8607 

{flv width="480" height="400"}vikul_vts_01_1{/flv}

{flv width="480" height="400"}vikul_vts_01_2{/flv}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:06 น.