ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา กลยุทธ์บริการหลังการขาย
กลยุทธ์บริการหลังการขาย PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:03 น.

กลยุทธ์บริการหลังการขาย

เมื่อพูดถึงการตลาด เรามักจะนึกถึงการขาย ขายอย่างไรให้ได้และได้มากที่สุด ต่างคนก็คิดค้นสารพัดกลยุทธ์ทางการตลาดออกมา การส่งเสริมการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลด แลก แจก แถม แต่วิธีการเหล่านี้ก็ทำได้เพียงแค่สร้างยอดขายในระยะสั้น ไม่ยั่งยืน เพราะสินค้าแต่ละประเภทมีวงจรชีวิต มีการเกิด เติบโต และตกต่ำ แต่จะทำอย่างไรที่จะให้สินค้าเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ซื้อ จนเกิดความภักดีต่อสินค้าของเราต่างหากที่จะทำให้สินค้าอยู่ในตลาดได้นาน ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด การสร้างรูปโฉมหรือหน้าตา รวมถึงระดับของคุณภาพเมื่อเทียบเคียงนั้นไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าจะกล่าวถึงหลักการตลาด 4Ps ก็คง     ไม่เพียงพอเสียแล้ว หากเรามุ่งหวังแต่เพียงเพื่อให้ขายได้อย่างเดียว แล้ว ทิ้งให้ลูกค้าโดดเดี่ยวเมื่อต้องการ    ความช่วยเหลือ ลูกค้าก็จะทิ้งเราให้โดดเดี่ยวเช่นกัน ดังนั้น การบริการหลังการขาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้นานเท่านานการบริการหลังการขายจะทำได้ดีหรือไม่นั้น เราต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่าบริการเสียก่อนว่าคืออะไร คำตอบก็คือ การบริการ คือ งานหรือการกระทำที่เราทำให้กับผู้อื่น เพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการอย่างดีที่สุดด้วยความเต็มใจ การบริการ ณ จุดขาย ที่เราเห็นกันอยู่ เป็นเพียงด่านแรกที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า แต่การบริการหลังการขายเป็นด่านสำคัญที่เน้นย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนในการซื้อสินค้า

   

การบริการหลังการขาย (After Sale Service)

การบริการหลังการขายที่ดี จะต้องเป็นไปแบบเข็มขัดสั้น คือ คาดไม่ถึง เป็นความแตกต่างจากสินค้ายี่ห้ออื่นหรือข้อเด่นของเราที่บริการให้กับลูกค้า เสมือนกับว่าเรากำลังนั่งอยู่ในใจและคิดแทนลูกค้า    การบริการหลังการขาย หากจะแยกออกตามคำศัพท์จะได้ความหมายดังนี้

 


แต่ละคำบ่งบอกถึงคุณสมบัติของทีมขายที่พึงมีในการให้บริการหลังขาย ที่จะประทับใจลูกค้า  จนเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า และเกิดการซื้อ โดยมีการบริการหลังการขายเป็นตัวนำ หรือเป็นสาเหตุในการตัดสินใจซื้อและเพิ่มยอดขายในที่สุด