ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา การปลูกกล้วยแซมระหว่างแถวต้นยางพารา
การปลูกกล้วยแซมระหว่างแถวต้นยางพารา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การเพิ่มผลผลิตยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:49 น.
 

การปลูกกล้วยแซมระหว่างแถวต้นยางพารา

พันธุ์ที่แนะนำและวิธีปลูก

 • กล้วยน้ำว้า ให้ปลูกกึ่งกลางระหว่างแถวยางต้นยางพารา โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2.5 - 3 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุมเพื่อไม่ให้แย่งอาหารจากต้นเดิม
 • กล้วยไข่ ให้ปลูก 2 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ให้มีระยะระหว่างแถว 2 เมตร  ระยะห่างระหว่างต้น 2.5 - 3 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุม

 • กล้วยหอม ให้ปลูก 2 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ให้มีระยะระหว่างแถว 2 เมตร  ระยะห่างระหว่างต้น 2 - 2.5 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 2 หน่อต่อหลุม
 • กล้วยเล็บมือนาง ให้ปลูก 3 แถว ระหว่างแถวต้นยางพารา ระยะระหว่างแถว 2 เมตร  ระยะห่างระหว่างต้น 2.5 เมตร ควรไว้หน่อไม่เกิน 3 หน่อต่อหลุม

ผลผลิต: ประมาณ 1,250 หวีต่อไร่ต่อปี

หลักที่ต้องพิจารณาในการปลูกพืชแซมยาง

 

 

 การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น(สภาพดินและภูมิอากาศ) และต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการพอสมควร พืชแซมยางที่นิยมปลูกกันส่วนมากเป็นพืชอายุสั้น อาทิ ข้าวไร่, ข้าวโพดหวาน, กล้วย, สัปรด, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว และพืชสวนครัว, ฯลฯ  เมื่อลงมือปลูกก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างจากต้นยางเพื่อไม่ให้พืชแซมแย่งธาตุอาหารหรือคลุมต้นยางจนชะงักการเจริญเติบโต โดยยึดหลักกว้าง ๆ ดังนี้

 •    ถ้าพืชแซมที่ปลูกเป็นพืชอายุสั้นและมีความสูงน้อยกว่าต้นยางพารา ให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ ยกเว้นรอบโคนต้นยางพาราในรัศมี 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพืชแซมที่สูงกว่าต้นยาง ก็จะต้องจัดการไม่ให้พืชแซมนั้นบังแสงแดดซึ่งเป๊นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง
 • การปลูกพืชไร่ ต้องปลูกให้ห่างจากแถวต้นยางพาราอย่างน้อย 1 เมตร

 • การปลูกหญ้ารูซี่ ต้องปลูกให้ห่างจากแถวต้นยางพาราอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • การปลูกกล้วย, มะละกอ ต้องปลูกแถวเดียวตรงกึ่งกลางระหว่างแถวต้นยางพารา และปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได้
 •  ไม่แนะนำให้ปลูกมันสำปะหลัง, ละหุ่ง, อ้อย

 •  ต้องบำรุงดูแลให้ปุ๋ยพืชแซมตามหลักการหรือคำแนะนำของพืชแซมนั้น ๆ
 • เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชแซมแล้ว ควรทิ้งเศษซากพืชแซมไว้ในที่เดิมหรือนำไปคลุมโคนต้นยาง (ให้ห่างจากโคนเล็กน้อย)

 • เมื่อเลิกปลูกพืชแซมแล้ว ควรปลูกพืชคลุมดินทันที

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:56 น.