ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย PDF พิมพ์
บทความวิชาการด้านยางพารา - ผลงานวิจัย
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 10:38 น.

รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยยาง

 รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจำปี 2554

รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจำปี 2555

ข้อมูลวิชาการยางพารา 2555

คำแนะนำ โรคและอาการผิดปกติของยางพารา 2555

การปลูกพืชคลุมซีรูเลียมในสวนยาง

คำแนะนำการใช้ยางพาราผสมยางมะตอย ปี2554

คำแนะนำพันธุ์ยาง ปี2554

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยยาง ปี2554

คำแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง ปี2554

สรุปผลงานวิจัยและพัฒนายางพารา ปี 2555 รอบ 9 เดือน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11:17 น.