ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บทความ IT วิธีแปลงไฟล์เอกสาร WORD เป็น .PDF
วิธีแปลงไฟล์เอกสาร WORD เป็น .PDF PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บทความ IT
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 14:23 น.

 วิธีแปลงไฟล์เอกสาร WORD เป็น .PDF

 

เนื่องจากการทำงานในปัจจุบันได้มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้อย่างแพร่หลาย   เช่น  การส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ ทั้งนี้รวมถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ฯลฯ เป็นต้น ปัจจุบันนิยมกำหนดเงื่อนไขในการอัพโหลดข้อมูลให้เป็นไฟล์ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่มักเรียกกันว่า ไฟล์ PDF ความแตกต่างของไฟล์ PDF คือผู้อ่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความและรูปภาพได้ และเนื่องจากไฟล์ประเภท PDF มีขนาดเล็กทำให้การอัพโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ประเภทนี้ทำได้ง่าย  และไม่ต้องมีโปรแกรมที่สร้างเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดได้

ดังนั้นการแปลงไฟล์ข้อมูลหรือการเรียกง่ายๆ ว่าการเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ที่เราได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็น  WORD หรือ EXCLE ฯลฯ ให้เป็นไฟล์ PDF จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้  ซึ่งขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์ดังกล่าวทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร เป็น PDF มาติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

              (โปรแกรมที่ใช้ในการแปลงอาจมีหลายโปรแกรม ตามตัวอย่าง เป็นโปรแกรม PDF Creator )

 

 

 

 

 

2. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม PDF Creator เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไป เป็นการแปลงไฟล์เอกสาร Microsoft Word  มีขั้นตอนดังนี้

 

2.1. เปิดเอกสาร WORD ที่เราต้องการแปลงเป็น PDF ขึ้นมา แล้วกด แฟ้ม เลือกคำสั่ง พิมพ์คลิกเลือกเครื่องพิมพ์เป็นแบบ PDF Creator แล้วกดปุ่ม ตกลง แล้วกดปุ่ม “Save”

 

 

2.2 จะปรากฏหน้าต่าง PDF Creator  ให้เลือกที่เก็บเอกสารและตั้งชื่อไฟล์ แล้วกดปุ่ม Save  เป็นอันเสร็จสิ้น จะได้เอกสารทีถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อย

 

ัดทำโดย    างสาวพัทรศยา  เตศิริ  ( นักวิชาการเงินและบัญชี 4 )

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครพนม

              โทร. 042 516231  แฟกซ์. 042 - 522051

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 15:10 น.