ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา ยาง ADS
ยาง ADS PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 15:04 น.

เรื่อง  ADS

 

                   ADS ย่อมาจาก Air Dry Sheets ซึ่งแปลว่า ยางแผ่นอบแห้ง หรือ  ยางแผ่นผึ่งแห้ง เป็นยางแปรรูปชนิดหนึ่งที่นำน้ำยางสดมาทำเป็นแผ่นแล้วอบให้แห้งด้วยคลื่นความร้อน ก่อนจะนำไปจำหน่ายต้องนำยางแผ่นอบแห้งมาอัดก้อน แล้วห่อด้วยพลาสติกใสมีน้ำหนัก 33.33 กิโลกรัมต่อก้อนเสียก่อน   นับเป็นผลผลิตยางแปรรูปที่ผลิตโดยโรงงานแปรรูปยางขนาดเล็กของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือของเกษตรกรชาวสวนยางหัวก้าวหน้าที่มีทุนหน้าตักพอประมาณ ซึ่งสามารถนำส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่ต้องอาศัยโรงงานแปรรูปยางขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการยางนำไปบรรจุหีบห่ออีกทอดหนึ่ง

                   การผลิตยาง ADS นั้นไม่ยากเลย มีขั้นตอนรายละเอียดเพิ่มเติมจากการผลิตยางแผ่นรมควันที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง จำกัด นิยมผลิตกันอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่เป็นรายละเอียดที่จะละเลยเสียไม่ได้เด็ดขาด   ไม่อย่างนั้นแล้ว ยาง ADS ที่ผลิตได้จะตกชั้นจากชั้นยาง ADS – XL ที่มีราคาดีในทันที  รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น   มีดังนี้

                    1. ขั้นตอนการทำแผ่น

                             1.1 ทำแผ่นยางให้บางและมีขนาดเล็กกว่ายางแผ่นรมควัน โดยมีน้ำหนักต่อแผ่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 กิโลกรัม

                             1.2 ขณะผสมน้ำกับน้ำยางในตะกง ให้ผสมสารละลายโซเดียมเบต้าไบซัลไฟล์ (สารฟอกสี) ลงไปด้วย เพื่อการฟอกสีของยางแผ่นให้เหลืองสุกใสเมื่ออบจนแห้งแล้ว

                   2. ขั้นตอนการให้ความร้อน

                             2.1 ยางแผ่นที่ผ่านการรีดแล้วให้ขึ้นแขวนบนเก๊ะแขวนยางนำเข้าห้องอบโดยไม่ต้องค้างคืน

                             2.2 ให้ความร้อนประมาณ 65 องศาเซลเซียส ในทันทีที่นำยางเข้าเต็มห้อง และรักษาอุณหภูมิของห้องให้อยู่ในระดับนี้ตลอด 12 ชั่วโมงแรกของการอบให้แห้ง

                   3. ขั้นตอนการอัดก้อน

                             ยาง ADS ต้องอัดเป็นก้อนขนาด 35 x 60 x 25 (กว้าง x ยาว x สูง) เซนติเมตร โดยประมาณ และเมื่อห่อด้วยพลาสติกใสแล้วต้องมีน้ำหนักต่อก้อนที่ 33.33 กิโลกรัม ซึ่งในยางแผ่นรมควันนั้นสหกรณ์ผู้ผลิตไม่นิยมบรรจุหีบห่อให้เสร็จเรียบร้อย จนเหมือนการผลิตสินค้าคุณภาพดีแต่นำไปเร่ขายริมถนนก็ไม่ปาน

                   ในเมื่อยาง ADS นั้นมีขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากกว่ายางแผ่นรมควัน เลยทำให้ราคาต่อหน่วยของยาง ADS สูงกว่ายางแผ่นรมควันอยู่ประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม   ซึ่งเมื่อหักลบมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้เพิ่ม บวกค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นแล้วยังคงเหลือกำไรต่อหน่วยมากกว่ายางรมควันอยู่ที่ 1 บาทต่อกิโลกรัม แสดงว่าในน้ำหนักยางหนึ่งกิโลกรัมที่สมาชิกนำเข้าโรงงานแปรรูปของสถาบันเกษตรกรแล้วแปรรูปออกมาเป็นยาง ADS จะทำให้โรงงานแปรรูปมีกำไรมากขึ้นอย่างน้อย 1 บาทต่อกิโลกรัมในทุกๆกิโลกรัมที่มียางเข้าโรงงาน สุดท้ายก็จะทำให้ผลกำไรต่อปีมากขึ้น เป็นการเพิ่มผลกำไรจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณของผลผลิตให้มากขึ้นแต่อย่างใด

                   มีข้อกังวลของผู้ที่สนใจผลิตยาง ADS โดยทั่วไปว่า ตลาดรองรับการจำหน่ายยาง ADS มีน้อย อาจจะทำให้การผลิตยาง ADS ออกมาแล้วไม่มีที่ขาย ข้อนี้เป็นการเข้าใจผิดมาตลอด กล่าวคือ ยาง ADS ผลิตมาเพื่อการเฉพาะเจาะจงในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางจำพวกที่ต้องการสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ฉูดฉาดสดใสก็จริง แต่ยาง ADS สามารถนำไปทดแทนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางรมควันได้ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ยางรมควันไม่สามารถนำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้ยาง ADS โดยเฉพาะได้ ก็น่าจะบอกเป็นนัยๆ ได้แล้วว่า   ที่จริงแล้วยางแปรรูปชนิดไหนที่สามารถขายได้แพร่หลายกว่ากัน

                   การตลาดยาง ADS จะทับซ้อนอยู่กับตลาดยางแท่ง STR-5L ที่ผลิตจากน้ำยางสดเหมือนกัน ข้อได้เปรียบที่ผู้ใช้ยาง STR-5L อยากจะมียาง ADS ไว้ใช้มากกว่าก็คือ ในกระบวนการผลิตยาง STR-5L จะผ่านการให้ความร้อนเพื่ออบยางให้แห้งในอุณหภูมิที่สูงมาก จนทำให้คุณสมบัติในโครงสร้างระดับโมเลกุลของยางแท่งด้อยกว่ายาง ADS ที่ผ่านการใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่ไม่สูงนัก แต่ข้อเสียเปรียบของยาง ADS ก็คือ ไม่มียาง ADS ที่มีปริมาณมากพอสำหรับการสั่งซื้อเป็นล๊อต และเปิดราคาขายล่วงหน้าได้นานพอๆ กับยางแท่ง STR-5L

                   แต่ข้อด้อยสำหรับการผลิตยาง ADS ออกจำหน่ายของเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดให้กับยาง ADS ได้ก้าวรุดหน้าดังเช่นอดีต ช่วงประมาณ  ปี 2543-2548   เมื่อครั้งที่ยาง ADS ที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรทั่วภาคใต้ นำมาดำเนินการตลาดร่วมกันในนามของตลาดข้อตกลงยางอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  จนสามารถรวบรวมผลผลิตยาง ADS มาจัดเป็นล๊อตๆ ขายโดยการตกลงราคาและเงื่อนไขไว้ล่วงหน้า  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าตลาดข้อตกลงยางควนขนุนได้ควบคุมคุณภาพ ปริมาณผลผลิต และระดับราคาของยาง ADS ไว้ได้โดยเบ็ดเสร็จ ทำให้การผลิตยาง ADS เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของสถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรหัวก้าวหน้าเลือกในการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปในระยะเวลานั้น

                   ณ  ปัจจุบัน  ผลผลิตยาง ADS ยังเหลือการผลิตอยู่น้อยมาก แต่ตลาดที่ต้องการยาง ADS ยังคงมีอยู่และอาจจะขยายปริมาณความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางจะต้องก้าวสู่การผลิตที่เน้นคุณภาพมากขึ้นทุกขณะ   ความต้องการยางแปรรูปที่มากด้วยคุณภาพ  และต้องผลิตโดยแรงงานที่เป็นช่างฝีมือภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยเกษตรกรที่มีความรักในอาชีพ และสะสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไว้เต็มเปี่ยม จะต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว   และเมื่อนั้นการผลิตยาง ADS     ก็จะเป็นสิ่งท้าทายต่ออนาคตของยางแปรรูปโดยเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 15:10 น.