ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ไม้ยางพาราแปรรูป การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ไม้ยางพาราแปรรูป
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:49 น.

 

                                      

การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง

(Manufacturing of  Rubber  Coated  knitted  Gloves)

 

ถุงมือผ้าเคลือบยาง (Rubber Coated knitted  Gloves)

 หมายถึง ถุงมือผ้าที่นำมาชุบเคลือบด้วยน้ำยางผสมสารเคมี (Compounded  Latex)

ทั้งชนิดชุบเคลือบยางบนฝ่ามือและปลายนิ้ว  ชุบเคลือบเต็มรูป (Full  Coated)

เพื่อป้องกันการลื่น (Anti-slip)  การบาดเฉือน(Shear Cutting  Resistance)

ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี (Chemical  Resistance)  ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

(Anti – static  gloves)   ตลอดจนกันความร้อนจากการสัมผัส(Heat Protection Gloves)

สำหรับใช้จับอุปกรณ์หรือชิ้นงาน

 

ลักษณะการใช้งาน (Application of Rubber  Coated knitted  Gloves)

1.       ใช้ป้องกันของมีคมบาดมือ เช่น มีด, กระจก, แผ่นเหล็ก

2.       ใช้จับกันลื่น เช่น  กระจก, ค้อน, เลื่อย, กรรไกร, คีม, ไขควง, เครื่องมือช่าง 

3.       ใช้ในงานประมง  เช่น  จับเชือก, ดึงเชือก, มัดเชือก  ตลอดจนจับอุปกรณ์

และเครื่องมือต่างๆ และการยกสัมภาระ

4.       ใช้ในงานซ่อมบำรุง   เช่น ซ่อมรถยนต์, ซ่อมบ้าน, ซ่อมงานท่อและงานประปา

5.       ใช้ในงานการเกษตร  เช่น จับเลื่อย, จับจอบ, จับพร้า, จับมีด , เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ   

6.       ใช้จับป้องกันความร้อน เช่น  หูและฝาหม้อหุงข้าวหรือภาชนะทำอาหาร

(กระทะ  จานร้อน เป็นต้น)

7.       ใช้ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี  เช่น  เปิดฝาขวดยาปราบศัตรูพืช  ยาฆ่าแมลง

 

สมบัติที่ต้องการ

 (Properties of  Rubber  Coated knitted  Gloves)

1.       มีความต้านทานต่อการลื่น  ( Anti-Slip)

2.       มีความต้านทานต่อการบาดเฉือน (Shear Cutting  Resistance)

3.       มีความต้านทานต่อความร้อน  (Heat  Resistance)

4.       มีความต้านทานต่อความเย็น  (Cool Resistance)

5.       มีความต้านทานต่อไฟฟ้าสถิต  (Anti-Static) 

6.       มีความต้านทานต่อสารเคมี (Chemical  Resistance)

7.       สวมใส่สบาย กระชับมือ  (Well-fitting and Comfortable to Wear)

8.       เพิ่มแรงยึดเกาะพื้นผิววัตถุ (Added  Traction Surface)

9.       มีความต้านทานต่อการสึกหรอ  (Abrasion  Resistance)

10.   มีความสามารถในการยืดหยุ่นได้ดี  (Good  Flexible)

11.   มีความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Resistance)

 

สรุปกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง

(Rubber Coated knitted  Gloves Process)

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:05 น.