ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ไม้ยางพาราแปรรูป ลดต้นทุนได้มากเท่าไร กำไรเพิ่มขึ้นเท่านั้น
ลดต้นทุนได้มากเท่าไร กำไรเพิ่มขึ้นเท่านั้น PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ไม้ยางพาราแปรรูป
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 10:21 น.

 

       

                               ลดต้นทุนได้มากเท่าไร กำไรเพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

ผลิตผลจากการเกษตรหลายชนิดรวมถึงยางพารา ประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติให้รัฐบาลทุกยุคต้องคอยตามแก้ไข สูญงบประมาณไม่น้อยกับโครงการประกันราคา ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันไป อาทิ โครงการแทรกแซงราคายาง โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางฯ และแทบไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ดีๆสักครั้งที่โครงการดังกล่าวที่รัฐดำเนินการแล้วมีกำไร เนื่องจากเป็นการแทรกแซงเพื่อบิดเบือนราคาตลาด แต่หากไม่ดำเนินการก็ไม่ได้ เพราะรัฐมีหน้าที่ดูและความเป็นอยู่ทุกสาขาอาชีพ

ตามหลักการค้า “กำไรเกิดจากราคาขายหักลบด้วยต้นทุน” การผลิตสินค้าเกษตรก็เช่นกัน ทุกวันนี้เราห่วงแต่ราคายางเกินไปหรือเปล่า แทบทุกที่ของวงสนทนา พูดถึงแต่เรื่องราคายางตกต่ำ เรื่องชาวสวนยางขาดทุนเพราะราคายางตกต่ำ ฯลฯ แต่หากเมื่อพิจารณาโดยความเป็นจริงแล้ว ราคายางส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามกลไกด้านราคาของตลาดโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากต่อการความคุม และยิ่งขณะนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางมากขึ้น โอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นมีน้อยมาก แต่เรากลับลืมไปว่า สมการของกำไร(ขาดทุน) ประกอบด้วย ราคาขายและต้นทุน เมื่อเกษตรกรชาวสวนยางยากที่จะเพิ่มราคาขาย แต่สิ่งที่น่าจะทำได้ง่ายคือ  “การลดต้นทุนการผลิต”

ต้นยางพาราต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันตามอายุ เรื่องของดินและปุ๋ย จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและการเพิ่มผลผลิต ในการจัดการสวนยางเพื่อลดต้นทุน โดยการ “ผสมปุ๋ยเคมี” ใช้เอง จึงมีส่วนสำคัญ เนื่องจาก “ปุ๋ยเคมี” นับเป็นปัจจัยที่จะขาดไม่ได้ในการปลุกสร้างสวนยางให้ประสบความสำเร็จ เพื่อลดและแก้ปัญหา “ปุ๋ยเคมีปลอม” หรือ “ปุ๋ยเคมีด้อยคุณภาพ” และปุ๋ยมีราคาแพง ที่เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ยังประสพอยู่เสมอๆจนยากจะหลีกเลี่ยง

ตารางสำหรับคำนวณสูตรปุ๋ยที่จัดทำขึ้น เขียนจากโปรแกรม Microsoft office excel อย่างง่ายๆ เท่าที่ความสามารถผู้เขียนจะทำได้ จึงไม่เสถียรพอที่จะอ้างอิงได้ แต่มีความแม่นยำพอสมควร สามารถนำไปใช้คำนวณในภาคสนามได้ เพียงแต่ท่าน กรอกข้อมูลลงในช่องสีเขียว “ต้องการสูตร”และเปลี่ยนข้อมูลด้านราคาตามราคาปุ๋ยต่อตันที่ท่านสามารถจัดหาได้ ระบบก็จะปรากฏผลการคำนวณลงในช่อด้านล่างพร้อมคำนวณราคาต้นทุนด้วย แต่ การคำนวณราคาต้นทุนท่านอาจต้องแก้ไขตัวเลขการคำนวณที่เป็นจุดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม (ในช่องสีดำ) เพื่อความสะดวกในการชั่งผสม

  การผสมปุ๋ยใช้เอง จึงเป็นทางออกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา “ปุ๋ยเคมีปลอม” และ “ปุ๋ยเคมีด้อยคุณภาพ” ได้ และยังได้ผลในทางอ้อมในเรื่องของการพัฒนากลุ่มชาวสวนยาง ให้มีความเป็นปึกแผ่นและมั่นคง

หากท่านมีข้อชี้แนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โปรดให้คำแนะนำชี้แนะจะเป็นพระคุณกับผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง

              

นายสำรวย อัศวภูมิ

พนักงานสงเคราะห์สวนยาง ๕

แผนกปฏิบัติการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงราย

                       

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:24 น.