ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การพัฒนาบุคลากร การออกกำลังแบบผสมผสาน
การออกกำลังแบบผสมผสาน PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - การพัฒนาบุคลากร
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2013 เวลา 13:15 น.

การออกกำลังแบบผสมผสาน

การออกกำลังการแบบผสมผสาน  หมายถึงการออกกำลังกาย 3 วิธีอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา 50 นาที

          ขั้นตอนที่ 1 วอร์มด้วยท่าโยคะ คำว่าโยคะ หมายถึงการรวมให้เป็นหนึ่ง โยคะจะรวมกาย          จิตวิญาณ     ให้เป็นหนึ่ง โดยการยืด เหยียด เพื่อกระตุ้นระบบการทำงานของอวัยวะทุกส่วน และออกซิเจนในเลือดไหลเวียนทุกส่วนของร่างกาย สร้างความเข้มแข็งให้กล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้ได้รับความบาดเจ็บ เพื่อเตรียมตัวจะออกกำลังกายแบบแอโรบิทต่อไป ใช้เวลา 10 นาที

          ขั้นตอนที่ 2  การออกกำลังกายแบบแอโรบิท  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตะ   ให้ความว่า แอโรบิท หมายถึง “มีชีวิตอยู่ในอากาศ”

          ออกกำลังกายแบบแอโรบิท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที คือการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ท่าเต้นต่างๆ เพื่อต้องการใช้ออกซิเจนจำนวนมากร่างกายสามารถนำออกซิเจนไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกกำลังกายที่ใช้เวลานานจะทำให้ปอดสูดออกซิเจนเข้าไปจำนวนมาก ออกซิเจนจะเข้าสู่กระแสโลหิต และสูบฉีด ทำให้หัวใจทำงานเต็มที และไปเลี้ยงเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายทำให้เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายได้รับอากาศอย่างเต็มทีและขับออกมาทางลมหายใจ

          การออกกำลังกายแบบแอโรบิท ทำให้เกิดความสมดุลในร่างกาย ทำให้ระบบการย่อยดีขึ้น นอนหลับสนิท ผ่อนคลายความเครียด ใช้เวลา 30 นาที แล้วผ่อนลงช้าๆ เตรียมการออกกำลังกายขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

          ขั้นตอนที่ 3 ฟูนดาวด้วยท่าไทเก๊ก ไทเก๊กคือการรวมให้เป็นหนึ่ง ไทเก๊กจะรวมกาย จิต วิญาณ ให้เป็นหนึ่ง เป็นท่าผ่อนคลายใจและกาย จิตสงบ มีสมาธิ ผ่อนคลายร่างกายทั่วทุกส่วน เช่น กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และจิตใจให้ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ โดยการยกแขนขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนแขนลงโดยการกางแขนหายใจออกยาวๆ  ทำแบบนี้ 4 ครั้งและทำท่าผ่อนคลายของท่าไทเก๊ก หายใจเข้าออกลึกๆ และหายใจออกยาวๆ ทำให้ ร่างการทุกส่วนผ่อนคลายสดชื่น  หายเหนื่อย หลังจากนั้นดื่มน้ำสะอาด 1 ขวดลิตร ทำให้ร่างกายแข็งแรง  สดชื่น ไม่ต้องทานยาเป็นอาหารว่างต่อไป

 

                                                          เรื่อง โดยนางอัมภิกา ทายะพิทักษ์ สกย.จ.สกลนคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2013 เวลา 13:22 น.