ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การให้น้ำต้นยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร
การให้น้ำต้นยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Chatchanok   
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 15:44 น.

 การให้น้ำต้นยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร

 

           จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่รวมในการดูแลของศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,700 ราย เนื้อที่ 53,424 ไร่ เนื้อที่เปิดกรีดแล้ว 23,016 ไร่ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2556 ของ ศปจ.กำแพงเพชร) แต่จังหวัดกำแพงเพชร มีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ต้นยางเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือบางปีที่ฝนทิ้งช่วงหลายๆเดือนอาจทำให้ต้นยางตายได้ เนื่องจากต้นยางได้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฉะนั้นการให้น้ำต้นยางจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการปลูกสร้างสวนยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชรให้ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าในการลงทุนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดกำแพงเพชร หลายรายได้ลงทุนระบบการให้น้ำในสวนยาง ทำให้ประสบความสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง ดังเช่น รายนาย ไพลสันต์ ปั้นตระกูล มีสวนยางเนื้อที่ 120 ไร่ ต้นยางมีอายุประมาณ 1 ปี สวนตั้งอยู่หมู่ 19 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยดำเนินการดังนี้ ระบบน้ำ ให้น้ำระบบหัวปีกผีเสื้อ

 

อุปกรณ์และงบประมาณ

1.บ่อน้ำขนาดใหญ่ (บ่อสาธารณะ) ขนาดเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดปี

2.เครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว กำลัง 75 แรงม้า ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง สิ้นเปลืองแก๊ส 300 บาท/15 ชั่วโมง

3.ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว

4.ท่อ PE ขนาด ½ นิ้ว

5.หัวสปริงเกอร์แบบปีกผีเสื้อ 1 หัว/จำนวน 1 ต้น

6.งบประมาณทั้งหมดค่าอุปกรณ์/ค่าแรงติดตั้งทั้งหมด 360,000 บาท

 

 

วิธีการ

1.วางท่อเมนใหญ่ขนาด 3 นิ้ว และวางท่อเมนย่อยขนาด 2 นิ้ว ใช้ท่อ PE ขนาด ½ นิ้ว วางไปตามแนวแถวต้นยางใช้หัวสปริงเกอร์แบบปีกผีเสื้อ 1 หัวต่อต้นยางหนึ่งต้น

2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว กำลัง 75 แรงม้า ใช้ระบบแก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงที่ขอบบ่อน้ำ

3.เชื่อมต่อระบบน้ำ

 

การให้น้ำ

ให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง (ก.พ. – เม.ย.) โดยแบ่งให้น้ำแต่ละแปลงๆละ 8 ไร่ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง/ครั้ง ซึ่งสามารถให้น้ำทั้งที่แปลง 120 ไร่ ภายใน 7 วัน

 

ผลที่ได้รับ

เนื้อที่สวนยาง 120 ไร่ ได้น้ำทั่วถึงทั้งแปลง ต้นยางสามารถเจริญเติบโตได้ขนาดตามมาตรฐาน คุ้มค่าในการลงทุนและระบบน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว ตลอดถึงช่วงระยะเวลาการกรีดยาง

 

รวบรวมโดย เกษตรอาวุโส KU34

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:47 น.