ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การเพาะเห็ดในโอ่ง
การเพาะเห็ดในโอ่ง PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 09:31 น.

การเพาะเห็ดในโอ่ง

 

จากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทตั้งแต่สมัยก่อน  ทุกครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีโอ่งเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคและอุปโภค จนมาถึงปัจจุบันความเจริญต่างๆได้เข้ามาสู่ชนบทเพิ่มมากขึ้น บางแห่งมีน้ำประปาเข้าถึงทำให้โอ่งเริ่มหมดความจำเป็นเนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆมาแทนที่ ดังนั้นโอ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้อย่างดีตามขั้นตอนวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้


วัสดุอุปกรณ์


1.โอ่งดินเผาหรือโอ่งที่แตกร้าว,รั่ว ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

กรณีโอ่งที่แตกร้าว , รั่ว ให้หงายเอาส่วนที่แตกร้าว หรือ รั่วขึ้นไว้ด้านบนเพื่อให้กัก

เก็บน้ำได้

2.ตะแกรงหรือไม้สำหรับวางก้อนเชื้อเห็ด (ภาพที่1)

3.กระสอบป่านหรือเศษผ้าที่เก็บรักษาความชื้นได้ดีสำหรับปิดปากโอ่ง (ภาพที่2)

4.ขาตั้งหรือไม้สำหรับวางโอ่งไม่ให้เคลื่อนไหว (ภาพที่3)

5.ก้อนเชื้อเห็ด โดยเห็ดที่จะเพาะควรเป็นเห็ดนางรมหรือเห็ดนางฟ้า


 

ภาพที่ 1 ตะแกรงหรือไม้ภาพที่ 2 กระสอบป่านหรือเศษผ้าภาพที่ 3 ขาตั้งสำหรับวางโอ่ง

 

ขั้นตอนการทำ


1.วางโอ่งตามแนวนอนบนขาตั้งหรือไม้สำหรับวางโอ่งให้สูงจากพื้นดินประมาณ

1-1.20 เมตร


 

2.วางตะแกรงหรือไม้ลงในโอ่งสำหรับวางก้อนเชื้อเห็ด


 

3.ใส่น้ำลงในโอ่งเพื่อให้เกิดความชื้น โดยให้น้ำอยู่ต่ำกว่าชั้นวางตะแกรงหรือไม้ที่วางก้อนเชื้อเห็ด


 

4.วางก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 20 ก้อนบนตะแกรงหรือไม้ที่วางก้อนเชื้อเห็ดที่จัดเตรียมไว้


 

5.ใช้ผ้าที่เก็บรักษาความชื้นได้ดี หรือกระสอบป่านปิดปากโอ่งเพื่อเก็บความชื้นและป้องกันแมลง


 

การดูแลรักษา

1.รดน้ำทุกวันๆละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ถ้าอากาศร้อนมากๆ ควรเพิ่มการรดน้ำให้บ่อยครั้งขึ้น

2.หลังจากวางก้อนเชื้อเห็ดแล้วให้รอ 1 สัปดาห์ถึงจะเปิดดอกได้ (การเปิดดอกหมายถึงการดึงสำลีออกจากก้อนเชื้อเห็ด)

3.สามารถเก็บเห็ดได้ทุกๆ 3-5 วัน

------------------------------------

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้จาก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

(พืชสวน) โทร 038-027915

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 11:11 น.