ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย ตั้งกลุ่มชาวสวนอย่างง่ายๆ ได้ทั้งหัวใจและความมั่นคง
ตั้งกลุ่มชาวสวนอย่างง่ายๆ ได้ทั้งหัวใจและความมั่นคง PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 14:54 น.

ตั้งกลุ่มชาวสวนอย่างง่ายๆ ได้ทั้งหัวใจและความมั่นคง


การรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากซะทีเดียว พระอาจารย์สุบิน ปณีโต ได้ทำต้นแบบไว้แล้ว ติดตามชีวิตและงานของพระอาจารย์ได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=192217 กับเรื่องราว 17 ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แบบชีวิตพอเพียง จากจุดเริ่มต้นที่สะสมจากเมื่อหลายปีก่อน กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวันนี้

“ เราในฐานะที่เป็นพระ จะชักชวนให้คนทำบุญ เพียงแต่สร้างวัดอย่างเดียวคงไม่ใช่ วัดสวย วัดงาม วัดดี วัดมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่าง แต่คนรอบวัดอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ดี อยู่ไม่รอด วัดนั้นจะมีความสุขได้อย่างไร จึงต้องหันย้อนกลับไปสู่สังคม คนที่ใส่บาตร คนที่ดูแลวัด หากเขากำลังจะถูกยึดที่ ยึดบ้าน ไม่มีทุนรอนประกอบอาชีพ เขาจะอยู่อย่างไร   นี่คือปัญหาที่เราเห็นและกำลังเป็นปัญหาอยู่ จึงบอกกับคนที่เข้าวัดว่า ต่อไปนี้เราต้องแผ่เมตตาด้วยการสงเคราะห์กันเถอะ เอาบุญมารวมกัน โดยการเงินทุนมารวมกัน ให้คนที่เดือดร้อน ป่วยไข้ มีภาระหนี้สินนอกระบบ ไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ ก็ให้ยืมกันก่อน ส่วนใครจำเป็นมาก จำเป็นน้อย ก็ผลัดกันไป ก็ปล่อยให้เงินก้อนนี้หมุนไป เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ขัดสน ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินของเขาเอง เอามาจัดสรรเป็นปันผล เป็นสวัสดิการของเขากันเอง ”

นี่คือที่มาของสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดตราด กว่า 21 ปี มีสมาชิกเกือบ 6 หมื่นราย มีวงเงิน 1,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก http://thaipublica.org/2012/03/phra-subin-social-entrepreneur/ )

ก่อนที่ผู้เขียนจะเข้าทำงานที่ สกย.จ.เชียงราย ในชุมชนที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ มี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม เริ่มต้นในฐานะ สมาชิกต่อมาได้รับเกียรติจากสมาชิกให้เป็นกรรมการกลุ่ม และได้รับเกียรติและความไว้วางใจสูงสุดจากสมาชิก ให้ผู้เขียน เป็นประธานกลุ่มสองสมัยติดต่อกัน(สมัยละ 2 ปี) ผู้เขียนได้สัมผัสผลงานของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต หลายปีก่อนที่จะได้สัมผัสคำสั่งสอนและแนวคิดจากพระอาจารย์สุบินโดยตรง

เกิดคำถามขึ้นในใจมากมาย หลังจากเข้าทำงานที่ สกย.จ.เชียงรายในตำแหน่ง พนักงานสงเคราะห์สวนยาง และมีคำถามที่เป็นที่สุดที่อยากจะถามทุกท่าน ที่กำลังจะทำงานกลุ่มว่า

“ในเมื่อเรามีต้นแบบที่ชัดเจนให้เดินตามขนาดนี้แล้ว ท่านมัวสงสัยอะไรอยู่ จึงไม่เดินตามรอยท่าน รอยที่ทุกคน ทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่า เป็นเส้นทางที่ไม่ผิดแน่นอน” มาเหอะครับ หาอ่านได้จาก ลิงค์ที่ผมแปะไว้บนบทความนี้ และลิงค์ต่างๆข้างล่าง มาศึกษางานและวิธีการทำงานของพระอาจารย์ท่าน เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพชาวสวนยาง

และ เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ ท่านจะพบว่า เรื่องจริง”การตั้งกลุ่มชาวสวนทำได้ง่ายๆ ได้ทั้งหัวใจและความมั่นคง”

ผมแนบตัวอย่างระเบียบกลุ่มชาวสวนยางบ้านร่องหวาย มาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเพื่ออาจเป็นแนวทางสำหรับการทำงานรับใช้ชาวสวนยาง  รายละเอียดต่างๆ เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ทาง โทร 081 952 2770  ด้วยความยินดีนะครับ

 

ลิงค์ ที่น่าสนใจ

1.http://www.youtube.com/watch?v=h8MsAP7ayA8

2.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=keOk1Vv_7VE#at=255

3.http://www.watbuajoom.com/show_history.php?history_id=45

4.http://www.gotoknow.org/posts/23727

5.http://www.ldinet.org/2008/index.php?Itemid=31&id=303&option=com_content&task=view

 

และอื่นๆอีกมากมาย ที่ผู้เขียนอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อก่อให้เกิดพลังความคิด แล้วสุดท้ายจะกลายเป็นพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ในอันที่จะสร้างสรรค์งานพัฒนา กลุ่มเกษตรกรหรือ กลุ่มชาวสวนยาง ที่เรารับผิดชอบ ให้สำเร็จถึงเป้าหมาย ซึ่งก็คือ ความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนในชาติต่อไป


ระเบียบกลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านร่องหวาย

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2552

 

หมวดที่ 1 ชื่อและวัตถุประสงค์

 

ข้อ 1 กลุ่มนี้ชื่อกลุ่มยางพาราบ้านร่องหวาย

ข้อ 2 กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 ให้มีการสะสมทรัพย์ร่วมกัน

2.2 นำเงินสะสมของสมาชิก ช่วยเหลือกันในรูปการกู้ยืม

2.3 จัดกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก

2.4 จัดหาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวกับยางพาราช่วยสมาชิกทั้งรูปแบบการให้เปล่า กู้ หรือยืม

2.5 พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือกันทางความคิด กำลังทรัพย์และการใช้แรงงาน


หมวดที่ 2 สมาชิก

 

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มคือ

3.1 ผู้ปลูกยางพาราที่มีทะเบียนบ้านในบ้านร่องหวายและบ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย(สมาชิกหลัก)

3.2 พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา ลูก และญาติ ที่เป็นสมาชิกในทะเบียนบ้านของ   คนข้อ 3.1 (สมาชิกเสริม)

ข้อ 4 การสมัครและขั้นตอนการเป็นสมาชิก

4.1 ผู้สมัครต้องรู้ เข้าใจ และยอมปฏิบัติตามระเบียบนี้

4.2 ต้องมีผู้รับรองซึ่งเป็นสมาชิก 2 คน

4.3 ผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครคนละ 15 บาท พร้อมกับเงินสัจจะออมทรัพย์อย่างน้อย1 หุ้น (หุ้นละ 20 บาท) เงินค่าสมัครจะถือเป็นรายได้ของกลุ่มจะไม่คืนให้สมาชิก ไม่ว่ากรณีใดๆ

4.4 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของกลุ่ม

4.5 กลุ่มฯ จะเปิดรับสมาชิกใหม่ เดือนกันยายน เท่านั้น

4.6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มภายหลังวันก่อตั้งกลุ่ม จะได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเมื่อผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการกลุ่ม

4.7 ผู้สมัครภายหลังวันก่อตั้งกลุ่ม จะต้องออมเงินหุ้นให้เท่ากับสมาชิกเก่าคนที่ออมต่ำสุดเป็นอย่างน้อย

4.8 ในกรณีที่มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกแล้ว ค่าธรรมเนียมสมัครในการสมัครเข้ากลุ่มภายหลังให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเป็นปีๆไป

ข้อ 5 สมาชิกจะพ้นสมาชิกภาพเมื่อ

5.1 ตาย

5.2 ลาออก ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการกลุ่ม

5.3 ขาดฝากเงินสัจจะในรอบปีบัญชีรวมแล้ว ๓ เดือน แต่ถ้ามีเหตุที่จะทำให้พ้นจากสมาชิกภาพ ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป

5.4 คณะกรรมการกลุ่มมีมติเอกฉันท์ให้ออก

5.5 ที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยเสียงอย่างน้อยสองในสามให้ออก

5.6 เมื่อสมาชิกตัวหลักต้องพ้นสมาชิกภาพ ตามข้อ 5.1ข้อ 5.5 ให้มีผลถึงสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบต้องพ้นสมาชิกภาพด้วย ยกเว้นได้มีการดำเนินการหาผู้รับผิดชอบหลักขึ้นมาแทน


หมวดที่ 3 เงินฝากสัจจะและเงินทุนหมุนเวียน

 

ข้อ 6 สมาชิกทุกคนต้องฝากเงินสัจจะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งหุ้น (1 หุ้นมีมูลค่าหุ้นละ 20 บาท) แต่ต้องไม่เกิน 25 หุ้น( 500บาท)

ข้อ 7 เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มฯ จะได้จาก ค่าสมัครสมาชิก เงินฝากสัจจะ เงินดอกเบี้ย เงินค่าปรับ เงินบริจาค เงินฝากสะสมพิเศษ เงินรายได้อื่นๆ และเงินกู้ยืมจากภายนอกซึ่งที่ประชุมใหญ่รับรอง

ข้อ 8 กลุ่มสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกเท่านั้น

ข้อ 9 สมาชิกทุกคนต้องฝาก - ผ่อนชำระเงินกู้ทุกประเภทภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ข้อ 10 กลุ่มจะคืนเงินสัจจะให้สมาชิกเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีพันธะใด ๆ

ข้อ 11 กรณีกลุ่มติดต่อสมาชิกไม่ได้ ภายใน 12 เดือน กลุ่มจะนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการ

ข้อ 12 ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการขายหุ้นให้คนอื่น

ข้อ 13 สมาชิกสามารถถอนหุ้นเงินสัจจะของตนเองได้เมื่อออมเงินได้เกิน 5,000 บาทโดยถอนได้เฉพาะส่วนที่เกิน 5,000 บาท ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง

และไม่มีพันธะใด ๆ กับกลุ่ม


หมวด 4 การกู้ยืมเงิน

 

ข้อ 14 สมาชิกหลักเท่านั้นที่มีสิทธิกู้เงิน

ข้อ 15 สมาชิกที่จะกู้เงินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

15.1 ไม่ขาดการฝากเงินสัจจะ

15.2 มีอายุการเป็น สมาชิก 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นสมาชิกก่อตั้ง

15.3 ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน 5 บาทต่อครั้ง

ข้อ 16 ผู้กู้เงินชำระคืนให้หมดภายใน 12 เดือน โดยผ่อนชำระทุกๆเดือน จำนวนเงินต้นที่ส่งให้กรรมการพิจารณาเฉลี่ยเท่ากัน

ข้อ 17 หากผู้กู้เงินขาดการชำระเงิน ทางกลุ่มจะคิดค่าปรับร้อยละ 20 บาทของจำนวนเงินต้นที่จะผ่อนชำระในเดือนนั้นๆและจะถือว่าเสียประวัติ และเมื่อชำระคืนหมดแล้วจะถูกลงโทษงดให้กู้เป็นระยะเวลา 1 ปีและเพื่อให้กรรมการปิดบัญชีได้ กรรมการสามารถดำเนินการโดยให้นำยอดเงินที่ขาดชำระพร้อมดอกเบี้ย หารด้วยจำนวนผู้กู้เงินในงวดนั้นๆ และให้หักเงินจากผู้กู้ในงวดนั้นๆชำระหนี้แทน โดยให้ผู้ที่ขาดส่ง เป็นหนี้ค้างชำระกับผู้กู้งวดนั้นๆแทนกลุ่ม

 

หมวดที่ 5 กำไรและสวัสดิการ


ข้อ 18 กลุ่มจะมีการจัดสรรกำไรปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลุ่มฯให้พิจารณาเมื่อกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนเกิน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาท)ต่อเดือนและจัดสรรให้ไม่เกิน 10 % ของกำไรขั้นต้นของกลุ่มฯ

ข้อ 20 ให้จัดสรรกำไรสุทธิออกเป็น 3 ประเภท คือ

20.1 เข้ากองทุนสวัสดิการ 50 %

20.2 เข้ากองทุนสำรองดำเนินงาน 10 %(หากยังไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เพิ่มนำเข้ากองทุนสำรอง เป็น 20 %)

20.3 ปันผลคืนสมาชิก 30 %

ข้อ 21 สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากกลุ่ม ดังนี้(ให้พิจารณาเมื่อกลุ่มมีผลกำไรพอสมควรแล้วและมีมติจากที่ประชุมใหญ่)

21.1 สมาชิกที่เสียชีวิต

21.2 ค่ารักษาพยาบาล(นอนโรงพยาบาล)

 

หมวด 6 การบริหารและการประชุมใหญ่


ข้อ 22 กลุ่มจะมีคณะกรรมการกลุ่มและฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่โดยทั้งสองชุดมีวาระการทำงาน 2 ปี

ข้อ 23 คณะกรรมการกลุ่มจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

23.1 ประธาน ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของที่ประชุมใหญ่

23.2 รองประธาน ทำหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรืองานอื่นๆ ที่ประธานคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหมาย

23.3 เลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุมประจำเดือน จัดระบบเอกสารของกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลไปยังสมาชิกหรืองานอื่นๆ ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหมาย

23.4 ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี หรืองานอื่นๆ ที่ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหมาย

23.5 เหรัญญิก ทำหน้าที่พิจารณาการกู้ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ตรวจ

สอบความถูกต้องด้านหลักฐานใบสำคัญรับเงิน-ใบสำคัญจ่ายเงินประจำเดือน หรืองานอื่นๆ ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ มอบหมาย

ข้อ 24 ฝ่ายตรวจสอบ มีจำนวนอย่างน้อย 2 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีการเงิน และตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ประชุมใหญ่ โดยต้องนำเสนอผลดังกล่าวให้สมาชิก

ได้ทราบในวันประชุมใหญ่

ข้อ 25 ปีบัญชีเริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน –  9 กันยายน ของปีถัดไป

ข้อ 26 คณะกรรมการกลุ่มและฝ่ายตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละครั้ง ในวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี

ข้อ 27 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ สมาชิก 1 คน ลงมติได้ 1 เสียง มติของที่ประชุมต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม

 


ระเบียบนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป

 

 

ลงชื่อ......................................ประธาน

(                               )

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2013 เวลา 11:24 น.