ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ไม้ยางพาราแปรรูป เตาไม้ฟืนต้นทุนต่ำ สำหรับโรงรมยางแผ่นรมควัน สกย. รุ่น 2537
เตาไม้ฟืนต้นทุนต่ำ สำหรับโรงรมยางแผ่นรมควัน สกย. รุ่น 2537 PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ไม้ยางพาราแปรรูป
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2013 เวลา 13:55 น.

เตาไม้ฟืนต้นทุนต่ำ สำหรับโรงรมยางแผ่นรมควัน สกย. รุ่น 2537

 

โรงรมยางที่ สกย.สร้างให้ ทั้งปี 2537 ปี 2538 เตาไม้ฟืนที่ก่อด้วยอิฐทนไฟแบบเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมเกือบทั้งหมด สหกรณ์กองทุนสวนยางหลายแห่งได้ทุบทำลายและก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากคม จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สกย.อ.ห้วยยอด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งใหญ่พัฒนาจำกัด ในพื้นที่ สกย.อ.สิเกา ได้ปรับปรุงเตาโรงรมปี 2537 มา 2 ปี กว่าแล้ว โดยใช้ท่อคอนกรีตอัดแรง ลงทุนไม่ถึง 2 หมื่นบาทต่อเตา ผลการดำเนินงานลดต้นทุนการปรับปรุงก่อสร้างและอายุการใช้งานมา 2 ปีแล้วยังใช้ได้ดี ประหยัดไม้ฟืนได้เท่าตัว และมีกลุ่มชาวสวนยาง เขต พื้นที่ สกย.อ.สิเกา ที่ผลิตยางแผ่นรมควันได้นำแนวคิด วิธีการไปปรับใช้กับห้องรมยางที่ก่อสร้างเอง ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

ดังนั้นสกย.จ.ตรัง จึงจัดการนำข้อมูลความรู้ในการก่อสร้างเตาไม้ฟืนต้นทุนต่ำดังกล่าว มานำมาเสนอเพื่อเก็บไว้ใน KM ของ สกย. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษา เรียนรู้ เป็นต้นแบบหรือทางเลือกให้เกษตรกรและผู้นำเกษตรกร นำไปใช้ก่อสร้าง หรือ เพื่อพัฒนาต่อไป

 

1.จุดเด่น

สร้างง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ คงทน

 

2.วัสดุหลักที่ใช้

2.1 ท่อซีเมนต์กลมอัดแรงขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง(ด้านใน) 60 ซม.จำนวน 2 ลูกต่อ 1 เตา

2.2 ดินเหนียว สำหรับเป็นฉนวนกันความร้อนแผ่ออกด้านนอกเตา

2.3 อิฐมอญ (สำหรับก่อหุ้มชั้นนอก)

2.4 แผ่นเหล็กหน้าเตาพร้อมฝาปิด 1 ชุด

 

3.ขั้นตอนการซ่อม สร้าง ( ตามแบบแปลนแนบ )

3.1 กรณีซ่อม ให้ขุดลอกพื้นล่างเตาเดิม ปรับพื้นที่ให้ลาดเอียงให้ใส่ท่อซีเมนต์อัดแรงได้

3.1.1 นำท่อซีเมนต์อัดแรงมาต่อกัน 2 ท่อ

3.1.2 ปรับระดับปลายปากท่อซีเมนต์อัดแรงด้านใน(วงในท่อ)ให้เสมอกับคานคอดินพื้นปูนชั้นล่างของห้องรม เพื่อให้สามารถนำขี้เถ้าออกมาได้ภายหลัง ส่วนด้านบนของท่อซีเมนต์อัดแรงให้ลอดใต้คานพื้นบนห้องรม

3.1.3 ปรับระดับความลาดเอียงของท่อซีเมนต์ให้ด้านนอกสุดต่ำกว่าด้านในประมาณ 10 ซม. เพื่อให้กวาดขี้เถ้าออกง่ายและการส่งความร้อนเข้าสู่ด้านในห้องรมดีขึ้น

3.1.4 นำชุดแผ่นเหล็กหน้าเตามายึดกับลูกท่อกันแผ่นเหล็กบิดตัวพร้อมฝาปิดควบคุมไฟมาติดตั้ง

3.2 กรณีสร้างใหม่ ให้รื้ออิฐของเตาที่ทรุดโทรมเดิมออก ปรับพื้นที่บริเวณหน้าเตาเอียงตามแบบ

3.2.1 นำท่อซีเมนต์อัดแรงมาต่อกัน 2 ท่อ

3.2.2 ปรับระดับปลายปากท่อซีเมนต์อัดแรงด้านใน(วงในท่อ)ให้เสมอกับคานคอดินพื้นปูนชั้นล่างของห้องรม    เพื่อให้สามารถนำขี้เถ้าออกมาได้ภายหลัง ส่วนด้านบนของท่อซีเมนต์อัดแรงให้ลอดใต้คานพื้นบนห้องรม

3.2.3 ปรับระดับความลาดเอียงของท่อซีเมนต์ให้ด้านนอกสุดต่ำกว่าด้านในประมาณ 10 ซม. เพื่อให้กวาดขี้เถ้าออกง่ายและการส่งความร้อนเข้าสู่ด้านในห้องรมดีขึ้น

3.3.4 นำชุดแผ่นเหล็กหน้าเตามายึดกับลูกท่อกันแผ่นเหล็กบิดตัวพร้อมฝาปิดควบคุมไฟมาติดตั้ง

3.3.5 ด้านข้าง 2 ด้านให้ก่ออิฐมอญด้วยซีเมนต์ วางขวางก้อนครึ่งห่างจากท่อซีเมนต์อัดแรง ประมาณ 15 ซม. ก่อให้สูงประมาณ 1.05 เมตร ช่องว่างที่มีทั้ง 2 ด้านให้ใส่ดินเหนียวบดอัดให้แน่น

3.3.6 ด้านบนถมดินเหนียวให้สูงประมาณ 15 ซม.เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนแผ่ออกด้านนอกแล้วก่ออิฐมอญด้วยซีเมนต์เป็นพื้นด้านบน เพื่อความแข็งแรง

3.3.7 ด้านหน้าก่ออิฐมอญยื่นออกด้านนอกประมาณ 5 ซม.เพื่อยึดแผ่นเหล็กหน้าเตา

(รายละเอียดตามแบบแปลน แนบ)

 

4. ต้นทุนการก่อสร้าง ต่อ ๑ เตา

4.1 ค่าวัสดุ  8,710 บาท

4.1.1 ท่อคอนกรีต ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 2 ลูก       รวมเงิน    1,900  บาท

4.1.2 อิฐมอญ จำนวน 700 ก้อน                                       รวมเงิน    2,030  บาท

4.1.3 ปูนตราช้าง จำนวน 4 กระสอบ                                  รวมเงิน       620  บาท

4.1.4 ทรายหยาบ จำนวน 2 ลบ.ม.(คิว)                              รวมเงิน    1,700   บาท

4.1.5 หิน จำนวน 1 ลบ.ม.(คิว)                                         รวมเงิน       950   บาท

4.1.6 ดินเหนียว จำนวน 2 ลบ.ม.(คิว)                                รวมเงิน        240   บาท

4.1.7 เหล็กเส้น RB 6 mm. จำนวน 1 เส้น                           รวมเงิน         70   บาท

4.1.8 ฝาเหล็กปิดหน้าเตา จำนวน  1 ชุด                              รวมเงิน    1,200   บาท

4.2 ค่าแรงงาน 5,080 บาท

4.3 ค่าประกอบการ 1,210 บาท

รวมต้นทุนทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


5. คำแนะนำเพิ่มเติม

โรงรมรุ่นปี 2538 และกลุ่มชาวสวนยาง สกย. อาจใช้ท่อซีเมนต์อัดแรงขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กรองภายในท่อเพื่อแยกขี้เถ้าและเป็นช่องทางเดินของอากาศภายในท่อเพื่อให้ไม้ฟืนติดไฟง่ายและการส่งผ่านความร้อนดีขึ้น (ตามแบบแปลนเพิ่มเติมที่แนบ .ZIP) และสิ่งสำคัญในการลดต้นทุนค่าไม้ฟืนอยู่ที่การควบคุมปริมาณการใส่ไม้ฟืนและการควบคุมอากาศเข้า แต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรมยางเพื่อผลิตยางแผ่นรมควันคุณภาพดีต้นทุนต่ำ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กันยายน 2013 เวลา 15:34 น.