ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การปลูกผักในต้นกล้วย
การปลูกผักในต้นกล้วย PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 13:21 น.
การปลูกผักในต้นกล้วย


 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการปลูกผักได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อให้การผลิตผักมีความรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยวัสดุสังเคราะห์และสารเคมีในการผลิต หากแต่มองไปถึงกลุ่มผู้บริโภค จะเห็นว่ากำลังให้ความสนใจ กับความปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้น ผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์จึงมีความต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งผักแบบนี้มักจะใช้วัสดุจากทางธรรมชาติและผลิตขึ้นในพื้นที่ชนบท การเลือกใช้วัสดุจากทางธรรมชาติในการปลูกพืชเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่อาจคิดค้นและปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยและมีประโยชน์กับการปลูกพืช

 

 

การปลูกผักบนต้นกล้วย ไม่ใช่วิธีการใหม่ ซึ่งหลายท่านคงเคยเห็นมาบ้าง

แต่ที่กำลังพูดถึงนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรมีการปรับใช้เพื่อให้สามารถปลูกผักในบริเวณใกล้ๆที่อยู่อาศัยได้ โดยปกติแล้วเกษตรกรจะตัดต้นกล้วยทิ้งทุกครั้งที่ตัดเครือกล้วยที่แก่แล้วออกไม่ได้นำต้นกล้วยไปใช้ประโยชน์

 

หากเป็นวิธีเดิมๆ ก็จะเจาะรูต้นกล้วย และนำต้นกล้าผักมาเสียบไว้รอให้ต้นผักเจริญเติบโตแล้วมาเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป  แต่วิธีการนี้ต้นผักจะโตช้าเพราะได้รับแสงและธาตุอาหารไม่เพียงพอ จึงได้มีการคิดรูปแบบใหม่คือ การตัดต้นกล้วยนำกลับไปเป็นวัสดุปลูกที่บ้าน

 

ข้อดี

- เป็นวัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ง่าย

- ใช้วัสดุที่เหลือทิ้งหลังจากที่เก็บผลกล้วยแล้ว

- เคลื่อนย้ายต้นกล้วยมาไว้ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัยและดูแลได้สะดวก

- สามารถปลูกผักได้หลายชนิดและหลายรอบจนกว่าต้นกล้วยจะเน่า

- ไม่ต้องรดน้ำต้นผักบ่อย

- ใช้ปุ๋ยน้อย และต้นผักยังได้รับธาตุอาหารบางชนิดจากต้นกล้วย

 

วัสดุ-อุปกรณ์

- ต้นกล้วยที่ตัดผลแล้ว

- มีดปลายแหลมและคมใช้เจาะหลุมบนต้นกล้วย

- ถาดหลุมหรือตะกร้าสำหรับเพาะต้นกล้าผัก

- ดินและปุ๋ยหมัก

- น้ำหมักชีวภาพ

- ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเตรียมต้นกล้วย

- นำต้นกล้วยที่ตัดผลไปแล้ว ซึ่งมีขนาดต้นที่โต ความยาวตามขนาดต้นไม่ต้องตัดออก ตัดใบออกให้หมด

- ใช้มีดคมเจาะต้นกล้วยเป็นหลุมรูปสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 8 x 10 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 15 เซนติเมตร หรือตามขนาดของต้นผัก อย่าให้ชิดหรือห่างมากเกินไป ต้นกล้วย 1 ต้น สามารถเจาะได้ประมาณ 5-8 หลุม แล้วแต่ขนาดของต้นกล้วย ความลึกให้เว้นกาบกล้วยด้านล่างไว้ 3 กาบ เพื่อเป็นก้นหลุม แล้วใช้มีดเจาะรูเพื่อไม่ให้น้ำขัง

- นำต้นกล้วยที่เจาะแล้วมาตั้งเรียงกันเป็นแถวเหมือนร่องผัก ร่องละประมาณ 4-5 ต้น เพื่อให้สามารถดูและรดน้ำได้ง่าย

- ใช้ปุ๋ยหมักหรือดินผสมปุ๋ยหมักใส่ในหลุ่มที่เจาะให้เต็ม รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ดินยุบ นำต้นกล้าผักที่เพาะไว้อายุประมาณ 2 สัปดาห์

ลงปลูกในหลุม กดดินให้แน่น รดน้ำอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษา

- ดูแลต้นผักไม่ให้ล้มโดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้เสียบลูกชิ้น ค้ำต้นผักไม่ให้ล้ม

- เมื่อต้นผักโต ดินในต้นกล้วยจะยุบลง ให้เติมดินลงไป ไม่ให้รากต้นผักลอย

- รดน้ำน้อยมาก อาจดูรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้ง ก็พอ เพราะต้นผักจะได้น้ำจากต้นกล้วยเพียงพอแล้ว

- อาจใช้น้ำหมักหรือปุ๋ย สุตร 46-0-0 ละลายน้ำรดบ้าง

- ต้นผักจะได้ธาตุอาหารจากน้ำในต้นกล้วยด้วย  ต้นผักจะโตเร็วมาก สามารถเก็บรับประทานได้ภายในสามสัปดาห์หลังปลูก

- ก่อนเก็บผักสองสัปดาห์ให้เพาะเมล็ดผักไว้เพื่อย้ายปลูกหลังจากถอนผักรุ่นแรกไปแล้ว สามารถปลูกได้ถึงสามรอบ ต้นกล้วยจึงจะเน่าเสียรูปทรงไม่สามารถปลูกได้

- ต้นกล้วยที่เน่าแล้วไม่ต้องทิ้ง สามารถสับเอาไปทำปุ๋ยหมักได้ เพื่อนำมาใช้ปลูกผักในรอบต่อไป

 

...ภาพวิดีโอ...

การปลูกผักในต้นกล้วย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 15:30 น.