ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การผลิตมะละกอให้ได้รสชาติตามต้องการ
การผลิตมะละกอให้ได้รสชาติตามต้องการ PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 11:22 น.

การผลิตมะละกอให้ได้รสชาติตามต้องการ

 

 

 

 

               “ในปัจจุบัน การพัฒนาผลผลิตสินค้าการเกษตร ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีฤดูกาล ซึ่งผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จะทำให้ราคาผลผลิตนั้นตกต่ำลง สิ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้ คือการคิดที่แตกต่าง โดยการทำผลผลิตนอกฤดูกาล หรือการควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพเหนือกว่ารายอื่น เพื่อให้สามารถขายได้ในราคาสูงกว่า” จึงเป็นที่มาของการคิดทำสิ่งที่แปลกแตกต่างออกไป นั่นคือ “การทำมะละกอให้มีกลิ่นต่าง ๆ”  การทำแบบนี้มิใช่เรื่องใหม่ ซึ่งมีผู้คิดค้นมาหลายรายด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งจะนำเสนอวิธีการหนึ่ง

 

ข้อดี

- เป็นการคิดแตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะละกอ

- สามารถผลิตมะละกอได้รวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาด

- มีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและควบคุมการผลิตได้ง่าย

 

วัสดุ-อุปกรณ์

- ต้นพันธุ์มะละกอที่ต้องการ 

- มีด

- ขุยมะพร้าว

- โอ่งที่รั่วไม่ใช้งานแล้ว หรือถังขนาด 200 ลิตร

- ปุ๋ยหมักหรือดินผสมปุ๋ยหมัก

- ปุ๋ยเคมี

- น้ำหมักชีวภาพ

- ถุงพลาสติก

- เชือกฟาง

 

การตอนมะละกอ

- เลือกต้นมะละกอที่สมบูรณ์และกำลังออกดอก ตัดสูงจากพื้นดิน 1 เมตร ใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ที่รอยตัดเพื่อป้องกันการเน่า

ทิ้งไว้ให้มะละกอแตกกิ่งออกมาใต้รอยแผลที่ตัด 3-4 กิ่ง

- เลือกกิ่งที่สมบูรณ์และกำลังออกดอก ใช้มีดเฉือนเป็นรอยแผลเข้าไปถึงกึ่งกลางของกิ่งมะละกอ ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ใช้ก้อนหินสะอาดอัดไว้เพื่อให้แผลที่เฉือนมีช่องว่าง

- นำถุงพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าวที่แช่น้ำจนชุ่มและมัดปากไว้ โดยผ่าถุงพลาสติกตามยาว นำไปหุ้มกิ่งมะละกอตรงรอยแผลที่เฉือนไว้ ใช้เชือกฟางมัดให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 25 วัน รากมะละกอจะแข็งแรงพอที่จะตัดไปปลูกได้ หากต้องการให้รากกิ่งมะละกอออกเร็วอาจใช้น้ำยาเร่งรากทาที่รอยแผลในขณะตอนกิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูก

- นำกิ่งมะละกอที่งอกรากแข็งแรงแล้วลงปลูกในกระถางอีก 1 เดือน เพื่อให้กิ่งมะละกอมีความแข็งแรง

- นำโอ่งหรือถัง 200 ลิตร คว่ำลงผ่าเป็นช่องขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เป็นช่องที่ให้กิ่งมะละกอโตขึ้นมา โดยที่ด้านบนของโอ่งหรือถังมีการเจาะรูไว้สำหรับให้น้ำหยดใส่ต้นมะละกอ หากต้องการให้มะละกอมีกลิ่นกาแฟก็ใช้กากเปลือกกาแฟผสมน้ำใส่ถังด้านบนไว้ โดยให้น้ำหยดใส่ต้นมะละกอตั้งแต่ติดผลแล้วจนถึงระยะที่สามารถเก็บผลสุกมารับประทาน มะละกอผลนั้นก็จะมีกลิ่นกาแฟ ซึ่งสามารถเลือกกลิ่นได้ เช่น กลิ่นใบเตยโดยใช้ใบเตยมาสับแล้วผสมน้ำรดต้นมะละกอ

 

 

 

 ...ภาพวิดีโอ...

การผลิตมะละกอให้ได้รสชาติตามต้องการ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:10 น.