ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การผลิตจุลินทรีย์น้ำจากงูเพื่อป้องกันหนู
การผลิตจุลินทรีย์น้ำจากงูเพื่อป้องกันหนู PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 10:31 น.

การผลิตจุลินทรีย์น้ำจากงูเพื่อป้องกันหนู

 

ในปัจจุบัน การปลูกปาล์มน้ำมันให้รอดพ้นจากศัตรูธรรมชาติทำได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งศัตรูที่พบบ่อยและมากขึ้นทุกที นั่นคือ หนู ที่มักจะเข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กที่อยู่ในแปลงเพาะหรือเพิ่งทำการลงปลูกในสวน โดนหนูเข้าทำลายเสียหาย ต้องทำการปลูกซ่อมใหม่ เกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ปาล์มมาปลูกซ่อมใหม่ สารกำจัดหนู ลวดตาข่าย ตลอดจนสารปราบวัชพืชเพื่อให้สวนปาล์มน้ำมันปลูกใหม่มีความโล่งเตียน เพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของหนู เสียค่าใช้จ่ายมิใช้น้อย

มีผู้คิดค้นเอาซากงูมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไล่หนูไม่ให้มาทำลายต้นปาล์มน้ำมันในสวน ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

 

วัสดุอุปกรณ์
1. ซากงู 3 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 50 มิลลิลิตร หรือสารเร่ง พด.2 1 ซอง
4. น้ำสะอาด 10 ลิตร
5. ถังขนาด 200 ลิตร 1 ถัง

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทำ
1. นำซากงูที่ตายตามธรรมชาติมาสับเป็นชิ้นๆ ใส่เอาไว้ภายในถัง
2. นำส่วนผสมที่เหลือผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท
3. นำไปวางไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็สามารถนำไปใช้ได้

 

 

 

 

 

 

การนำจุลินทรีย์น้ำจากงูไปใช้ประโยชน์
อัตราส่วนที่ใช้ 1:20 คือ น้ำหมักงู 1 ส่วน ผสมกับน้ำ 20 ส่วน นำไปฉีดพ่นที่ต้นปาล์มน้ำมันผลปรากฏว่าไม่มีหนูเข้ามากัดกินต้นปาล์มน้ำมันเลย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะงูจะมีสารหรือกลิ่นสาบที่เป็นตัวไล่หนูได้   อีกทั้งยังทำให้ต้นปาล์มน้ำมันมีใบที่เขียวเข้มกว่าเดิม ไม่มีแมลงหรือหนูเข้ามาทำลายให้ได้รับความเสียหาย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 15:34 น.