ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ ประหยัดพลังงาน PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 16:10 น.

KM สกย.จ.กาฬสินธุ์

เรื่อง แอร์แว อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำ  ประหยัดพลังงาน


ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางในหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง ต้นยางยืนตาย เพราะขาดแคลนน้ำ ฝนไม่ตกติดต่อกันหลายเดือน  โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ครั้นจะพึ่งพาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ตามห้วย หนอง คลอง บึง หรือ สระน้ำที่ขุดขึ้นเอง น้ำก็แห้งขอด หรือแหล่งน้ำอยู่ไกลจากสวนยางทำให้มีปัญหาเวลาสูบน้ำ น้ำมาไม่ถึงหรือมาแต่แรงดันน้ำน้อยใช้เวลาในการสูบน้ำนาน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และเครื่องยนต์เสียหาย  ชำรุดบ่อยเนื่องจากต้องเร่งเครื่องให้รอบการทำงานเร็ว เพื่อไปเพิ่มแรงดันน้ำ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ไม่เฉพาะแต่ชาวสวนยางเท่านั้นที่ประสบปัญหา   เกษตรกรที่ทำการเกษตรชนิดอื่นๆ หรือการสูบน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ทำน้ำประปา หรือการสูบน้ำขึ้นไปใช้ในที่สูงเช่น ภูเขา อาคารสูง ถังเก็บน้ำประปา ก็ประสบปัญหาเดียวกัน

ดังนั้น สกย.จ.กาฬสินธุ์ จึงขอแนะนำวิธีการเพิ่มแรงดันน้ำในการสูบน้ำแบบประหยัดพลังงานและได้ผลอย่างแน่นอนโดยวิธีการดังกล่าวไม่มีความสลับสับซ้อน ต้นทุนต่ำ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำที่เรียกว่า  ”แอร์แว”  คำว่า แอร์  มาจากอังกฤษ แปลว่าอากาศ คำว่า แว เป็นภาษาอีสานแปลว่า แวะ เมื่อนำมารวมกัน  แอร์แว หมายถึงที่แวะพักอากาศ ซึ่งมีหลักการทำงานง่ายๆคือ ในการสูบน้ำ เมื่อน้ำถูกสูบผ่านหัวกะโหลกจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้น น้ำและอากาศจะผ่านเข้ามาตามสายดูด ผ่านปั๊มน้ำ ซึ่งในปั๊มน้ำที่ใช้ใบพัดหมุนส่งน้ำไปตามท่อก็ทำให้เกิดฟองอากาศเช่นกัน    หลังจากนั้นน้ำและอากาศจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเมื่อมาถึงที่ติดตั้งแอร์แว  อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว  เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 สามารถส่งน้ำไประยะทางไกลๆหรือที่ในสูงได้ ใช้เวลาในการสูบน้ำน้อยลง ทำให้ประหยัดพลังงาน ชะลอการสึกหลอของมอเตอร์ หรือเครื่องยนต์ได้ และถ้าจะเพิ่มระยะทางในการส่งน้ำไปไกลกว่าเดิมก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มความยาวของท่อแอร์แวให้ยาวขึ้น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำอยู่

โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้น้ำในสวนยาง การใช้อุปกรณ์เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ “แอร์แว”  จะช่วยให้ท่านประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายได้

ทีมงาน KM สกย.จ.กาฬสินธุ์


หลักการทำงานของแอร์แว

 

รูปภาพหลักการทำงานของแอร์แว และขั้นตอนการติดตั้งตามลำดับ


 

อากาศที่มากับน้ำจะถูกดันเข้าไปในแอร์แว  เมื่ออากาศถูกดันเข้ามามากๆและไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดัน ดันน้ำในท่อแอร์แวออกมาซึ่งแรงดันในท่อแอร์แวทั้งสองท่อจะดันสลับกันไปมา  เป็นผลให้เกิดแรงดันน้ำในท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 30-40 %

ตัวอย่างการเตรียมวัสดุอุปกรณ์     ท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ขนาด      2  นิ้ว ใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้

1.ท่อแอร์แว  ใช้ ท่อพีวีซีขนาด   4 นิ้ว ความยาว 2 เมตร  จำนวน  2  ท่อน

2. สามทาง  2 นิ้ว จำนวน 2 อัน

3.ข้อต่อตรงขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว   2 อัน

4.ฝาปิดท่อ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน  2 อัน

5.กาวน้ำทาท่อพีวีซี จำนวน 1 กระป๋อง

6.ไม้สำหรับปักมัดประคองท่อแอร์แวไม่ให้ล้ม    2  ท่อนความยาว  2.50 เมตร


 วิธีการติดตั้ง

1.วัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)จากปั๊มน้ำออกมาระยะ ห่าง  1 เมตร  แล้วตัดท่อส่งน้ำหลัก

2.ทากาวแล้วต่อสามทางตัวแรกเข้ากับท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)โดยให้ด้านที่จะต่อเข้ากับท่อแอร์แวชี้ขึ้นด้านบนทำมุม 90 องศากับแนวระดับ

3.ตัดท่อส่งน้ำหลัก(ท่อเมน)ห่างจากจุดแรกออกมา 30 เซนติเมตร ทากาว ต่อสามทางตัวที่สองในลักษณะเดียวกันกับตัวแรก

4.ทากาวแล้วต่อข้อต่อตรงขนาดเท่ากับท่อแอร์แว ลด ขนาดเท่ากับท่อส่งน้ำหลัก (ท่อเมน)  เข้ากลับสามทางด้านที่ชี้ขึ้นทั้ง 2 จุด

5.ทากาวแล้วต่อท่อแอร์แว ตรงข้อต่อตรงทั้ง 2 จุด

6.ทากาวแล้วปิดฝาแอร์แวด้านบนให้แน่น ไม่ให้มีรอยรั่ว

7.ทิ้งไว้ 1 วันให้กาวแห้งสนิท เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงดันแบบประหยัดพลังงานให้กับระบบสูบน้ำได้แล้ว รับรองแรงดันน้ำที่ส่งไปในท่อมีแรงดันเพิ่มขึ้น 30-40 % แน่นอน


 ติดกาวให้แน่น ๆ ทิ้งไว้ 24 ชม.ก่อนนำไปใช้ให้แน่ใจว่ากาวแห้งจริง ๆ 

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบบางส่วนจากเวป http://www.agrinaturetwo.com

ทีมงาน KM สกย.จ.กาฬสินธุ์

เมื่อน้ำถูกสูบขึ้นมาจากหัวกระโหลกที่อยู่ใต้น้ำก็จะมีอากาศขึ้นมาด้วยซึ่ง ช่องว่างที่อยู่ในท่อ PVC ที่ตั้งขึ้นสูง ๆ จะมีอากาศแวะเข้าไปในท่อดังกล่าว และเมื่ออากาศไม่มีที่ออกก็จะเกิดแรงดันเพิ่มมากขึ้นก็จะไปดันน้ำที่อยู่ใน ท่อออกมา ซึ่งอากาศก็จะไปเพิ่มแรงดันน้ำที่สูบขึ้นมามากยิ่งขึ้นประมาณ 30 – 40 % จึงเป็นเหตุทำให้แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ

เมื่อ น้ำถูกสูบขึ้นมาในพื้นที่ที่ท่อวางไปในลักษณะลาดชันไปเรื่อย ๆ แรงดันน้ำก็ยิ่งมาดันให้อากาศที่อยู่ในกระบอกสูบถูกบีบอัดมากยิ่งขึ้นเป็นผล ทำให้แรงดันน้ำเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยนะครับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:12 น.