ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา เรื่อง เทคนิคการปลูกยางชำถุงไม่ให้ดินในถุงแตก
เรื่อง เทคนิคการปลูกยางชำถุงไม่ให้ดินในถุงแตก PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 14:27 น.

KM สกย.จ.กาฬสินธุ์

เรื่อง เทคนิคการปลูกยางชำถุงไม่ให้ดินในถุงแตก


การปลูกยางในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมปลูกด้วยยางชำถุงหรือยางติดตาในถุง ซึ่งทำให้การดูแลรักษาง่าย ต้นยางเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการและลดขั้นตอนในการดูแลต้นกล้ายางในแปลง แต่ปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกยางมักจะประสบในช่วงแรกของการปลูกยางคือปัญหายางตายเนื่องจากดินในถุงชำยางหักหรือแตกในระหว่างที่กำลังปลูกยางทำให้รากกระทบกระเทือนหรือรากยางขาด ไม่สามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารมาเลียงลำต้นและส่วนต่างๆได้อย่างเพียงพอ ทำให้ต้นยางเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด

ดังนั้นเพื่อไห้การปลูกยางประสบความสำเร็จ ต้นยางที่ปลูกมีอัตราการรอดตายสูงจากสาเหตุดินในถุงไม่แตกหรือหัก วิธีการปลูกเป็นเทคนิคง่ายๆไม่มีความซับซ้อน   วัสดุหาได้ในท้องถิ่น สามารถจ้างแรงงานที่ไม่มีทักษะในการปลูกยางก็สามารถปลูกยางได้ ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนในการปลูกซ่อมยาง ต้นยางเจริญเติบโตสม่ำเสมอมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้


1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 13 นิ้ว ผ่าครึ่งตามแนวยาว หรืออาจดัดแปลงวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่

 

2. วิธีการปลูก

2.1 หลังจากวางแนว ขุดหลุม ผสมปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยอินทรีย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

2.2 ปลูกยางชำถุง นำยางชำถุงที่เตรียมไว้วางลงบนท่อ พีวีซี.ด้านในที่ผ่าครึ่งตามแนวยาว ให้ก้นถุงโผล่พ้นยาวออกจากจากท่อ พีวีซี ประมาณ 1 นิ้ว กดถุงชำยางให้แนบสนิทกับท่อพีวีซีตลอดความยาว

2.3 ตัดก้นถุงชำยางที่พ้นยาวออกมาจากท่อ พีวีซี (ประมาณ 1 นิ้ว) ให้ขาดเพื่อตัดก้นถุงและตัดรากยางที่คดงอออก

2.4 ปลูกยางชำถุงที่อยู่ในท่อ พีวีซี โดยการหันตายางไปในทิศทางที่ต้องการ กลบดินให้สูงถึงระดับดินในปากถุง

2.5 ถอดท่อพีวีซี และถุงชำออก กลบดินให้สูงเกือบถึงรอยแผ่นตาแล้วเหยียบให้แน่น


เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การปลูกยางเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ปลูกยางได้ ปลูกแล้วมั่นใจได้เลยว่าดินในถุงชำยางไม่แตกแน่นอน 100 เปอร์เซ็น

ทีมงาน KM . สกย.จ.กาฬสินธุ์  โทร 043-618542

วิธีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการปลูกยางเพื่อไม่ดินในถุงแตก

 

1.วัสดุและอุปกรณ์

1.1 ท่อ พีวีซี   ขนาด 2 นิ้ว


 

 

1.2 เลื้อยตัดเหล็ก


1.3เทปวัด/สายวัด/ไม้บรรทัด


2.วิธีการ

2.1 วัดท่อพีวีซี ให้ได้ความยาว 13 นิ้วแล้วตัด
2.2 ตัดผ่าครึ่งท่อพีวีซี ตามแนวยาว

 

 


2.3 นำท่อพีวีซีที่ผ่าครึ่งเป็นอุปกรณ์ในการปลูกยางเพื่อช่วยไม่ให้ดินในถุงแตก

รูปการปลูกยาง เรียงตามลำดับ

1.รูปอุปกรณ์ในการปลูก

 

 

1.จอบ

2.ไม้ไผ่

3.คัตเตอร์

4.ท่อ  พี วี ซี  ขนาด 2 นิ้ว ความยาว  13  นิ้ว   ผ่าครึ่งตามแนวยาว

 

2ใช้ไม้ปักให้เป็นหลุม

 

 

 

3.วางยางชำถุงลงในท่อพีวีซีที่ผ่าครึ่ง

 


 


 

4. นำต้นที่ใส่ในท่อพีวีซีที่ผ่าลงในหลุม

 

5. ถอดท่อพีวีซี

 

6. ถอดถุงชำยาง

 

7. กดดินบริเวณปากถุง/เหยียบดินให้แน่น

 

 

 

 

 

ปลูกยางพาราง่ายๆด้วยเทคนิคการปลูกยางชำถุงไม่ให้ดินในถุงแตก

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 16:09 น.