ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง หมูหลุม
หมูหลุม PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 08:47 น.

หมูหลุม

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ


วัตถุประสงค์หลัก การเลี้ยงหมูหลุม  เพื่อต้องการปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก) เป็นหลัก รายได้รองคือขายตัวหมู

1. การทำโรงเรือน  ขนาดกว้าง X ยาว X ลึก : 3 X 3 X  1.50 เมตร กั้นด้วยซีเมนต์บล๊อกทั้ง 4 ด้าน มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง พื้นใช้ดินเดิม ด้านบนปากหลุมใช้อิฐบล๊อกช่องลม

2. ปิดคอกด้วยมุ้งไนล่อนเขียว

3. หมู  8 ตัว ต่อหลุม ควรเป็นหมู 3 สามเลือด (กินมาก ขี้มาก โตเร็ว) เป็นคนงานกลับปุ๋ยคอก ครบ 4 เดือนครึ่ง นน.หมูประมาณ 80-120 กิโลกรัม/ตัว ขาย

4. อาหาร ใช้อาหารผสมเสร็จ ตามสูตรอายุหมู เสริมด้วยเศษอาหาร รางอาหารใช้รางหมุน

5. น้ำให้หมูกินเป็นน้ำชีวภาพ ใส่ถัง 200 ลิตร ต่อท่อ ให้หมูดูดกิน

6. ขุยมะพร้าว


วิธีการเลี้ยง

เริ่มเลี้ยง ใช้ขุยมะพร้าวรองก้นหลุมหนา 30 ซม. จับหมูใส่คอก 8 ตัว ใช้ถังบัวใส่น้ำชีวภาพ อาบน้ำให้หมูและราด

ให้ทั่วคอก  เทอาหารใส่รางหมุน เช้า-เย็น ดูแลน้ำชีวภาพให้หมูกินในถัง 200 ลิตร อย่าให้น้ำขาด หากมีกลิ่นเหม็นให้อาบน้ำตัวหมูและราดให้ทั่วคอก

เดือนที่ 2 ใช้ขุยมะพร้าวใส่ทับเกลี่ยให้เสมอ หนา 30 ซม.ใช้ถังบัวใส่น้ำชีวภาพอาบน้ำให้หมูและราดให้

ทั่วคอก  เทอาหารใส่รางหมุน เช้า-เย็น ดูแลน้ำชีวภาพให้หมูกินในถัง 200 ลิตร อย่าให้น้ำขาด  หากมีกลิ่นเหม็นให้อาบน้ำตัวหมูและราดให้ทั่วคอก

เดือนที่ 3 ใช้ขุยมะพร้าวใส่ทับเกลี่ยให้เสมอ หนา 30 ซม.ใช้ถังบัวใส่น้ำชีวภาพอาบน้ำให้หมูและราดให้

ทั่วคอก  เทอาหารใส่รางหมุน เช้า-เย็น ดูแลน้ำชีวภาพให้หมูกินในถัง 200 ลิตร อย่าให้น้ำขาด  หากมีกลิ่นเหม็นให้อาบน้ำตัวหมูและราดให้ทั่วคอก

เดือนที่ 4 ใช้ขุยมะพร้าวใส่ทับเกลี่ยให้เสมอ หนา 30 ซม.ใช้ถังบัวใส่น้ำชีวภาพอาบน้ำให้หมูและราดให้

ทั่วคอก  เทอาหารใส่รางหมุน เช้า-เย็น ดูแลน้ำชีวภาพให้หมูกินในถัง 200 ลิตร อย่าให้น้ำขาด  หากมีกลิ่นเหม็นให้อาบน้ำตัวหมูและราดให้ทั่วคอก

เดือนสุดท้าย (15 วัน) ใช้ขุยมะพร้าวใส่ทับเกลี่ยให้เสมอ หนา 30 ซม.ใช้ถังบัวใส่น้ำชีวภาพอาบน้ำให้หมูและราด

ให้ทั่วคอก  เทอาหารใส่รางหมุน เช้า-เย็น ดูแลน้ำชีวภาพให้หมูกินในถัง 200 ลิตร อย่าให้น้ำขาด  หากมีกลิ่นเหม็นให้อาบน้ำตัวหมูและราดให้ทั่วคอก

สรุปรวม เลี้ยงหมู 4 เดือนครึ่ง ขายหมู 8 ตัว 7 ตัวเป็นค่าอาหารหมู ได้กำไรหมู 1 ตัวกับปุ๋ยคอก 13.50 ลบ.เมตร (ปุ๋ยคอกแห้งประมาณ 9,000 กก.ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท) เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชั้นเลิศ ได้ปุ๋ยคอก สามารถปรับสภาพดินได้ดี เป็นอาชีพเสริม ลดต้นทุน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมู

 

โรงเรือนขนาด ก X X : 3 X 3 X 1.50 เมตร                                 หมู 8 ตัว                               

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

บท/ภาพ นายศิลป์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์

ผช.ผอ.สกย.จ.ศรีสะเกษ

22 มิ.ย.2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 09:10 น.