ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การปลูกยางหลุมลึกในเขตแห้งแล้ง
การปลูกยางหลุมลึกในเขตแห้งแล้ง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 15:35 น.

 

การปลูกยางหลุมลึกในเขตแห้งแล้ง


การขุดหลุมปลูกพืชเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ดินร่วนซุยง่ายต่อการชอนไชของรากพืชพร้อมกันนี้สามารถใส่สารอาหารผสมกับดินชั้นบนตอนกลบหลุมให้พืช ดูดกินในระยะเริ่มแรกปลูก ซึ่งแต่ละภาคแต่ละเขตแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ย่อมแตกต่างกันที่ขนาดและความลึกของหลุมปลูก ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ โครงสร้างของดิน หากว่าดีหมดทุกด้านหรือใกล้เคียงดังภาคใต้และภาคตะวันออกก็ไม่จำเป็นต้องขุดหลุมใหญ่และลึกให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ในเขตพื้นที่แห้งแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขุดหลุมลึกด้วยเหตุผลเก็บความชื้นได้ดี/รากพืชหยั่งลึกได้อย่างรวดเร็ว/รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยชีวภาพเพื่อซับน้ำเก็บความชื้นพืชได้ใช้ในช่วงแล้ง ดังภาพ

 

ทำไมจึงมีแนวคิดการขุดหลุมลึก  จากการไปตรวจเยี่ยมสวนยางในหลายๆจังหวัดในเขตแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ยางเหี่ยวแห้งตายด้วยการขาดน้ำแก้ไขยาก น้อยที่ที่มีแหล่งน้ำนำมาช่วยพอบรรเทาได้บ้างแต่ต้องใช้ทุนสูง  ผู้เขียนนึกถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอปันนังสตา  จังหวัดยะลารายหนึ่งเล่าถึงการปลูกทุเรียนไม่ให้ตายในช่วงหน้าแล้ง(กรณีไม่มีแหล่งน้ำช่วย)ตามภูมิปัญญาชาวบ้านมีเคล็ดลับอยู่ว่า หนึ่งต้องขุดหลุมใหญ่ลึกกว้างประ1.50 เมตรลึกประมาณ 2.00 เมตร แล้วหาหินก้อนใหญ่ๆใส่ลงไป 1-2 ก้อนขึ้นอยู่กับขนาดที่หาได้ ตามด้วยเศษพืชเช่นเลือกมะพร้าวใบไม้ฯลฯและมูลสัตว์ต่างๆกลบหลุมทิ้งใว้ฝนลง 2-3 ครั้งให้ดินในหลุมอยู่ตัวจึงปลูก


 

โดยแกให้เหตุผลว่าหินอยู่ใต้ดินเย็น/ซากพืชและมูลสัตว์ช่วยอุ้มน้ำจะแล้งอย่างไรไม่มีตายเป็นเหตุผลที่พอฟังได้  เลยเกิดความคิดว่าการปลูกยางหลุมลึกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยชีวภาพน่าจะทดลองดู  เกษตรสัมฤทธิ์   เกตุหอม  เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจึงออกแบบเครื่องเจาะหลุมขนาดใหญ่และลึก ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง  90  ซ.ม.ลึก  120  ซ.ม.ให้คุณสุเมตร  ปานรอดเจ้าของรถแทรกเตอร์ซื้อมาติดรถ  เจาะหลุมปลูกในปีปลูก  2548  หลายแปลงในพื้นที่ หมู่  14  ต.ดอนทอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลกดังภาพปรากฏว่ายางตายน้อยมากแทบไม่ต้องปลูกซ่อมทุกคนที่ปลูกยางพาราเห็นด้วยกับการปลูกหลุมลึกปีปลูก  2549 และปีปลูก  2550  คุณสุเมตรไม่ว่างเลยทุกคนปลูกแบบหลุมลึกหมด

 

 

สวนยางพาราของดต.ชัชวาล  ยิ้มแก้ว  ปลูกปี  2548


 

สวนยางพาราคุณสุเมตร  ปานรอด  ปลูกปี  2549


 

สวนยางพาราคุณปรีชา  คงเคว็จ ปลูกปี  2550


 

จากการเฝ้าสังเกตหลังจากปลูกในช่วงฤดูหนาว/ฤดูแล้งไม่มีการเหี่ยวเฉาให้เห็นมีแต่ต่อยอดตลอดเวลาต่างกับการปลูกหลุมตื้น มีเหี่ยวเฉาและตายมาก ทั้งๆที่ อยู่บริเวณใกล้กัน ด้วยเหตุผลง่ายๆหลุมลึกรากหยั่งได้ลึกแถมมีความชื้นและอาหารรองรับอยู่ก้นหลุมจะแล้งอย่างไรที่ความลึกเมตรกว่าๆไม่แห้งถึงแน่ จึงอยากให้ผู้ที่จะปลูกยางในปีต่อไปหันมาปลูกยางหลุมลึกกันดีกว่าไม่ต้องปลูกซ่อมให้เสียเวลาเสียอารมณ์และค่าใช้จ่าย


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 10:16 น.