ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ
การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยาง
เขียนโดย Nattawadee Siriprasomsab   
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 15:03 น.

 

การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ

 

อาชีพหลัก ของประชากรในประเทศไทยคือการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมู ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรนิยม

ทำกันมาก ปัจจุบันการเลี้ยงหมู มีต้นทุนสูง และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มูลของหมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวนค่อนข้างมาก จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกษตรกรรมธรรมชาติของประเทศเกาหลี ทำให้เกษตรกรไทยมีทางเลือกในการเลี้ยงหมู โดยมีต้นทุนต่ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากมูลของหมูได้อีก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น พืชผักหลายชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นการลดค่าขนส่ง ทางเลือกดังกล่าวคือ การเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ

 

วิธีการเลี้ยงหมูหลุมแบบธรรมชาติ 

 

การสร้างโรงเรือน

พื้นที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน ควรเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง  สร้างโรงเรือนตามแนวทิศตะวันออก และทิศตะวันตก วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ควรเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่นโครงหลังคาทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา หรือหญ้าแฝก ใบจาก

 

การสร้างคอกหมูหลุม หมูหลุม 1 ตัว ใช้พื้นที่ประมาณ 1.5 2  ตารางเมตร ถ้าต้องการเลี้ยงหมูหลุม 8 ตัวต้องใช้พื้นที่  4 x 4    เมตร  ปรับพื้นที่ให้มีระดับสม่ำเสมอ ใช้อิฐบล็อกกั้นด้านข้างคอกเหนือขอบหลุมสูง  2  เมตร


 

การใส่วัสดุรองคอกหมูหลุม

วัสดุที่ใส่ในคอกหมูหลุม   -  ขุยมะพร้าว 100 ส่วน

- น้ำหมักชีวภาพ ส่วน

ใส่ขุยมะพร้าว ให้มีความสูง  30  ซม. ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ ให้มีความชื้นพอหมาด ทิ้งไว้ประมาณ  7  วัน  จึงนำหมูใส่ในคอกการให้อาหาร

ลูกหมูที่นำมาเลี้ยง ควรมีน้ำหนัก  15  -  20  กก.  ในช่วงเดือนแรก ควรให้อาหารสำหรับหมูเล็ก โดยผสมรำอ่อน ปลายข้าว กากถั่วเหลือง ปลาป่น หรือใช้น้ำหอยเชอรี่หมักแทนปลาป่น  จนน้ำหนักหมูได้ 30  กก.ขึ้นไป  จากนั้นให้อาหาร โดยการผสม ปลายข้าว รำ พืชหมัก   พืชหมัก คือการนำ พืชผักต่าง ๆ   ต้นกล้วยต้นถั่วเขียว กระถิ่น มาสับและหมักเป็นเวลา  7  วัน  จึงนำมาผสมกับปลาหมัก หรือหอยเชอรี่หมัก เพื่อเพิ่มโปรตีนและแร่ธาตุ แทนปลาป่น  อัตราส่วน พืชหมัก  25  กก.  น้ำตาลทรายแดง  1  กก.  เกลือ 5 ขีด  หมักใส่โอ่ง ปิดด้วยกระดาษ หรือถุงปุ๋ย หมักทิ้งไว้ 4 5 วัน

หมูน้ำหนัก 30  -  60    กก. ใช้อาหารผสม  1  ส่วน  ผสมน้ำหมัก 1  ส่วนให้กิน  2 3 กก. ต่อวัน

หมูน้ำหนัก 60 กก. ขึ้นไป ใช้อาหารผสม 1  ส่วน  ผสมน้ำหมัก  1  ส่วน  ให้กิน  4 -   6 กก. ต่อวัน


น้ำดื่มสำหรับหมูหลุม

ใช้น้ำหมักชีวภาพ      โดย นำสมุนไพร  เช่นสาบเสือ  ตะไคร้ หอม  มะกรูด  ข่า  ขมิ้น  สัปประรด

หรือผลไม้อื่น ๆ  นำมาบด หรือสับรวมกัน   แล้วผสมน้ำตาลทรายแดง อัตราส่วน สมุนไพรบด 1 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. หมักใส่ถังพลาสติค หรือไห ปิดถัง หรือไห ด้วยกระดาษ  ทิ้งไว้ อย่างน้อย   1  เดือน  หลังจากนั้น จึงใช้น้ำหมัก 2ช้อนโต๊ะ  ผสมน้ำสะอาด  10  ลิตร  นำไปให้หมูกินตลอดทั้งวัน ส่วนผสมที่เป็นสมุนไพร ช่วยบำรุงสุขภาพของหมู ส่วนผสมที่เป็นผลไม้ช่วยในการขับถ่าย  น้ำหมักนี้ สามารถนำไป รดพื้นคอกสัปดาห์ละครั้งเพื่อลดกลิ่น โดยใช้น้ำหมักสมุนไพร 3 4  ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20  ลิตร


เวลาที่ใช้ในการเลี้ยง

หมูหลุมใช้เวลาในการเลี้ยง ประมาณ    4   เดือน น้ำหนักของหมูจะอยู่ที่ประมาณ  120  กก. / ตัว

จึงจับขายได้  หมู   8  ตัว ขายได้ประมาณ    67,200.-  บาท   โดยมีต้นทุนของการเลี้ยงรวม  47,600.-บาท

เป็นค่าลูกหมู 13,600.-บาท   ค่าต้นทุนวัสดุรองพื้นคอก  3,000.-  บาท  ค่าอาหาร 31,000.-บาท   หักแล้ว

กำไร 19,600.-  บาท

มูลของหมูหลุมเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปขายได้ ซึ่งเป็นรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือนำมูล

ของหมูหลุมไปใส่ต้นไม้ ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม    ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายค่าปุ๋ยอีกทางหนึ่งด้วย.

เกษตรกร บ้านตีนเป็ด  ต.ลำภี  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  มีการเลี้ยงหมูหลุมกันอย่างแพร่หลาย เพราะ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ    ให้การแนะนำ  ดูแล  ติดตามผล และเป็นที่ปรึกษาตลอดมา      หนึ่งในหน่วยงานนั้น คือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา  ตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงหมูหลุม ของ ต. ลำภี คือนายประวิทย์  แซ่เจี๋ย   อยู่บ้านเลขที่  16/2  หมู่ 2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อาชีพหลัก ทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน   อาชีพเลี้ยงหมูหลุม เป็นอาชีพเสริม   เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยใส่สวนปาล์มน้ำมัน โดยใช้มูลของหมูหลุมใส่แทน ทำให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ต้นทุนในการทำสวนปาล์มน้ำมันลดลง  สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปเป็นต้นทุนในการทำสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านพักอาศัย ต่อไป.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 เวลา 15:32 น.