ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา แอร์แวร์ ระบบสูบน้ำพลังสูง
แอร์แวร์ ระบบสูบน้ำพลังสูง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 16:01 น.

แอร์แวร์(AIR WERE)


แอร์แวร์ ระบบสูบน้ำพลังสูง

การติดตั้งระบบแอร์แวร์เพื่อช่วยส่งน้ำ ไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งในระดับที่สูง และระยะทางการส่งที่ยาวไกล เดิมทีการส่งน้ำโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายบ่อยครั้ง และได้แรงดันน้ำน้อย เมื่อนำอุปกรณ์ติดตั้งระบบแอร์แวร์ ต่อพ่วงเข้าปรากฏว่าอายุการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเสียหาย จากเดิมที่เคยสูบน้ำไปสู่ไร่ได้เพียงแค่ระยะ  200 – 500 เมตร  เมื่อใช้ระบบแอร์แวร์  ปรากฏว่าสามารถส่งได้ไกลถึง 1,000 เมตร  หากต้องการให้ปริมาณน้ำไหลไปให้ไกลกว่า 1,000 เมตร  ให้เพิ่มความสูงของท่อแนวตั้งเข้าไปอีก

 

 

 

การติดตั้ง ท่อส่งน้ำขนาด  1 นิ้วออกจากเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ยาว 1 เมตร แล้วตัด สวมข้อต่อสามทางขนาด 1 นิ้ว แล้วใส่ข้อเพิ่มจาก 1 นิ้วเป็น 2 นิ้ว ตัดท่อน้ำขนาด 2 นิ้วความสูง 1 เมตรพร้อมฝาครอบ จะได้แอร์แวร์ 1 ท่อน  แอร์แวร์ท่อน แรกห่างจากท่อนที่สอง ระยะห่าง    30 ซ.ม. แอร์แวร์ท่อนที่ 2 ทำเหมือนแอร์แวร์ท่อนแรก ( ตามรูป )

ข้อควรระวัง ในการติดตั้งแอร์แวร์ห้ามไม่ให้มีรอยรั่ว

ประโยชน์ที่จะได้จากการติดตั้งแอร์แวร์

ส่งน้ำได้ระยะไกลขึ้น มากกว่า 500 เมตร, แรงดันน้ำเพิ่มขึ้น


บท/ภาพ นายสวัสดิ์  พิกุลทอง

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ