ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 12:52 น.

 

วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (จำนวน ๕๐ ลิตร)


๑. นำวัตถุดิบที่จะใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์เช่น เศษผัก,เศษผลไม้,ปลาสดหรือหอยเชอรี่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันก็ได้

๒. บรรจุลงในภาชนะที่จะใช้ทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ ขนาด ๑๐๐ ลิตร

๓. เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง และน้ำผสมคลุกเคล้าในอัตราส่วน ปลา:ผลไม้:กากน้ำตาล:น้ำ

= ::: (ปลา ๓๐ กก. : ผลไม้หรือผัก ๑๐ กก. : กากน้ำตาล ๑๐ กก. : น้ำสะอาด ๑๐ ลิตร)

๔. กรณีใช้ผักหรือผลไม้ใช้สัดส่วนผลไม้หรือ  ผัก : กากน้ำตาล : น้ำ   ในสัดส่วน  ๔ ::

(ผักหรือผลไม้ ๔๐ กก. :  กากน้ำตาล  ๑๐ กก.  :  น้ำ ๑๐ กก. ใช้เวลาหมัก ๗-๑๐ วัน)

๕. ใช้หัวเชื้อสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.๒ (ของกรมพัฒนาที่ดิน) จำนวน ๑ ซอง (ขนาด ๒๕ กรัม) ผสมกับน้ำที่จะใช้ผสมทำปุ๋ย ๑๐ ลิตร กวนให้เข้ากัน นาน ๕-๑๐ นาฑี ผสมลงในถังหมักปุ๋ย (คือผสมรวมกับน้ำที่จะใช้หมักทำปุ๋ย จำนวน ๑๐ ลิตร)

๖. คนหรือคลุกเคล้าส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากัน ปิดฝา ภาชนะหมักไว้ ๗-๒๑ วัน (ตามประเภทวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ย)

๗. ฝาภาชนะที่ปิด ถ้าหากทำปุ๋ย ไม่ต้องปิดมิดชิด ให้มีอากาศเข้าได้บ้าง กวนทุก ๒ วัน เมื่อครบกำหนดก็จะได้

ปุ๋ยหมักน้ำ ชีวภาพใช้ในครัวเรือน


อัตราการใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำ

สัดส่วนปุ๋ยน้ำ : น้ำ : ๕๐๐  (ใช้รดต้นไม้)  ๑ : ๑๐๐๐  ใช้ฉีดพ่นใบ ลำต้น  ๑๐ วัน/ครั้ง

 

ประสิทธิภาพ

๑. เร่งการเจริญเติบโตของราก,ลำต้น,ใบของพืช

๒. ส่งเสริมการออกดอกและออกผลของพืช

๓. เพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืช

๔. เพิ่มการย่อยสลายเศษซากพืชที่อยู่ในดิน

๕. ขับไล่แมลงศัตรูพืช

 

คำแนะนำเพิ่มเติม

๑. ควรเก็บปุ๋ยไว้ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดด

๒. กรณีเก็บปุ๋ยไว้นานเกิน ๓ เดือน ควรเพิ่ม กากน้ำตาลลงในปุ๋ยน้ำเพื่อเป็นอาหารของแบคทีเรียในสปุ๋ยน้ำ