ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การกรีดยางพารา การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง
การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง PDF พิมพ์
การกรีดยาง - การกรีดยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 13:17 น.

 

 

 

มีดที่ใช้สำหรับกรีดยาง

1.มีดเจ๊ะบงแบบธรรมดา

 

หมายเหตุ ภาพได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์

 

2.มีดเจ๊ะบงแบบเปลี่ยนใบมีด

 

3.มีดเกาซ์


4. มีด Supper Tap  เป็นมีดกรีดยางที่นักวิชาการคิดค้นขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

 

การเอาน้ำยางออกจากต้นยางโดยไม่ใช้มีดกรีด

การใช้เข็มเจาะยาง  และเร่งน้ำยางด้วยแก๊สเอทธีลีน (เป็นวิธีการของภาคเอกชน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรยังไม่แนะนำ)

วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ  การใช้มีดเจ๊ะบงแบบธรรมดา

 

แบบของมีดเจ๊ะบง

1. มีดคลองเล็ก   เหมาะสำหรับต้นยางเปิดกรีดใหม่

 

2. มีดคลองใหญ่  เหมาะสำหรับต้นยางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

ส่วนประกอบของมีดเจ๊ะบง

 

คุณลักษณะของมีดกรีดยางที่ดี

1.แก้มมีดด้านนอกอยู่ในแนวเส้นตรงกึ่งกลางด้ามมีด

 

 


2.ด้ามมีดทำมุมกับสันคลองมีดเป็นมุม  8 องศา

3. ด้านคมของพุงมีดทำมุมกับสันคลองมีดเป็นมุม  90 องศา  หากทำมุมเกินกว่า  90 องศา  จะทำให้การกรีดเป็นไปได้ยากขึ้น  เนื่องจากสันคลองมีดจะดันเดือยมีดให้กระดกขึ้นขณะกรีด

 

 

4.  ความเหมาะสมของมุมคลองมีด  (มุมคลองมีดคือมุมที่อยู่ระหว่างแก้มมีดกับหูมีด)

 

มุมคลองมีด (องศา)

ความหนาของเปลือกยาง  (มม.)

55

5-6

60

6-7

65

7-9

70

มากกว่า  9


5. สันคลองมีดอยู่ในลักษณะโค้งมนเท่ากันตลอดแนว

6. ด้านนอกของแก้มมีด  สันคลองมีดและหูมีด  จะต้องเรียบทุกส่วน

7. มีความคมตลอดแนว  ตั้งแต่  พุงมีด  เดือยมีดและหูมีด

 

8. เดือยมีดมีลักษณะโค้งมน  คล้ายเล็บมือ  ยาวประมาณ  2 มม. อยู่ในแนวเดียวกับสันคลองมีด

 

 

9. ปลายเดือยมนคล้ายเล็บนิ้วมือ  (ไม่แหลม)

10. บริเวณคมของพุงมีดและหูมีดจะอยู่ในแนวเส้นตรง  โดยมีเดือยมีดโผล่ออกมาเล็กน้อย

11. ทำจากเหล็กกล้า  มีเสียงดังกังวานเมื่อใช้นิ้วเคาะ

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับมีด

 

1. หินลับมีด

2. ถังใส่น้ำ

3. ที่รองลับมีด

4. น้ำสะอาด

5. ผ้าปัดมีด

 

ขั้นตอนการลับมีดกรีดยาง

 

วิธีการลับของมีคม โดยทั่วไปมี  2 ลักษณะ

1. สุ่มคมทั้งสองด้าน  โดยการเอียงหินเข้าหาคมทั้ง  2 ด้าน  เช่น  การลับพร้า  มีดทำครัว

2. สุ่มคมด้านเดียว  โดยการเอียงหินเข้าหาคมด้านในเพียงด้านเดียว  เช่น  การลับสิ่ว  กบไสไม้  และการลับมีดกรีดยาง

วิธีลับมีดกรีดยาง

การลับมีดขั้นที่  1 ลับแก้มมีดด้านนอก

 

จับด้ามมีดด้วยมือซ้าย  คว่ำมีดลงแนบกับที่รองลับ  หันสันคลองมีดเข้าหาตัว  ใช้หินหยาบโดยจับหินด้วยมือขวาให้ปลายหินอยู่ในอุ้งมือ  นิ้วชี้และนิ้วกลางวางบนตัวหิน  ประกบหินกับตัวมีดให้สนิท  ถูไป-มาในทิศทางที่ตั้งฉากกับสันคลองมีด  สลับโดยการลับวนเพื่อให้ผิวมีดเรียบเร็วขึ้น  ลับจนเกิดเป็นเส้นตรงที่แนวสันคลองมีด  1 เส้น

 

 

 

ข้อควรคำนึง

 

  • ระหว่างการลับต้องนำหินและมีดจุ่มน้ำบ่อยๆ
  • ห้ามลับข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาด
  • กลับหินบ้างเพื่อให้หน้าหินสึกเท่าๆกัน
  • วิทยากรควรตรวจสอบมีดของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างทั่วถึงและเน้นย้ำให้ทุกคนลับมีดตามขั้นตอนที่ได้รับคำแนะนำ

 

 

การลับมีดขั้นที่  2 ลับหูมีดด้านนอก

ใช้มือซ้ายจับด้ามมีด  ปักมีดลงบนที่รองลับ  โดยหันหูมีดเข้าหาตัว  ยังคงใช้หินหยาบโดยการจับหินแบบเดิม  ประกบหินหน้าเรียบแนบสนิทกับหูมีดด้านนอก  ถูไป-มาในทิศทางตั้งฉากกับสันคลองมีด  สลับกับการลับวน  จนผิวมีดเรียบและเกิดเป็นเส้นตรงที่แนวสันคลองมีด  1 เส้น

 

ข้อควรคำนึง

 

 

  • แนวเส้นตรงที่แนวสันคลองมีดทั้ง  2 เส้นต้องขนานกัน

 

 


 

การลับมีดขั้นที่  3 ลับแก้มมีดด้านใน

ใช้มือซ้ายจับมีดให้ด้ามมีดชี้ขึ้นออกนอกตัว ทำมุมประมาณ 45 องศาเอียงไปทางด้านซ้ายมือ หันสันมีดเข้าหาตัว จับหินแบบเดิม ประกบหินหน้าเรียบแนบสนิทกับตัวมีดด้านใน ถูตรงหรือวนทวนเข็มนาฬิกา ระมัดระวังมิให้หินสัมผัสส่วนของเดือยมีดและคลองมีด เมื่อผิวหน้าตัวมีดด้านในเริ่มเรียบ (สีเหล็กเป็นสีเดียวกัน) ให้สุ่มคมโดยเอียงหินเล็กน้อยขณะลับเพื่อให้มีดบางและคม

 

กรณีมีดไม่มีเดือยมาจากโรงงาน ให้ลับสุ่มคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการสึกของคมมีดตั้งแต่แนวคลองมีดจนถึงส่วนของคมมีด  จากนั้นจะปรากฏเดือยมีดขึ้นมาเอง

 

ข้อควรคำนึง ขณะลับอย่าให้ส่วนขอบหินด้านล่างสัมผัสเลยส่วนของแนวคลองมีดด้านนอก  เพราะจะทำให้เดือยมีดสึก

การลับมีดขั้นที่  4 ลับหูมีดด้านใน

จับมีดลักษณะเดียวกันกับการลับมีดขั้นที่  3 แต่ให้เอียงมีดไปทางด้านขวามือ  จับหินแบบเดิม  ประกบหินด้านเรียบแนบสนิทกับหูมีดด้านใน  ถูตรงๆไป-มาจนผิวหน้ามีดเรียบ  บาง  และคม

 

 

กรณีมีดไม่มีเดือยมาจากโรงงาน ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการลับตัวมีดด้านในจนเกิดเดือย

 

การลับมีดขั้นที่  5 ลับคลองมีด

เปลี่ยนไปใช้หินเบอร์  2 (หินกลาง)  นำหินมาแต่งขอบให้มนเข้ากับลักษณะคลองมีด  โดยการถูกับสันมีดหรือหินหยาบ  จากนั้นให้จับมีดลักษณะเดียวกับขั้นที่  3 และ  4 ใช้หินเบอร์  2 ที่แต่งขอบแล้ว  วางให้แนบชิดกับคลองมีดตลอดแนว  ถูตรงๆไป-มา  สลับกับบิดโยกหินไป-มาเล็กน้อยขณะถู  จนคลองมีดมีลักษณะโค้งเรียบ

 

การลับมีดขั้นที่  6 ลับสันคลองมีด

จับมีดโดยวางมีดปักลงให้ปลายด้ามมีดชี้ขึ้น  ใช้หินเบอร์  2  (หินกลาง)  ประกบหินเข้าแนบกับหูมีด  มือซ้ายค่อยๆหมุนมีดไป-มา  ขณะถูหิน  ถูจนเส้นตรงทั้ง  2 เส้นบนแนวสันคลองมีดถูกลบหายไป  แต่สันคลองมีดมีลักษณะเรียบโค้งมนเข้ากับคลองมีดด้านใน

ข้อควรคำนึง ห้ามเอียงหินเข้าหาทุกส่วนของคมมีดด้านนอก  เพื่อป้องกันมิให้คมมีดสุ่มเข้าด้านใน  และปลายเดือยงุ้มแบบปากนกแก้ว

 

การลับมีดขั้นที่  7 แต่งเดือยและคมมีด

ใช้หินกลางที่แต่งขอบแล้ว  ถูคลองมีดด้านในให้เกิดความคมทั้ง  5 ส่วน  โดยเฉพาะเดือยมีดจะต้องอยู่ตรงแนวคลองมีดไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

กรณีมีดไม่มีเดือยมาจากโรงงาน เดือยที่เกิดขึ้นจะเป็นเหลี่ยม  การแต่งให้ใช้หินกลางลับในคลองมีดโดยการสุ่มคมไปที่เดือยมีดเล็กน้อย ถูโยกไป-มา  จนเหลี่ยมของเดือยมีดโค้งมนเหมือนเล็บนิ้วก้อย

 

การลับมีดขั้นตอนที่  8 ลับด้วยหินละเอียด

แต่งขอบหินละเอียดด้านใดด้านหนึ่งให้โค้งมนเข้ากับคลองมีด    ลับมีดด้านนอกและด้านในให้หมดรอยหินหยาบ  การจับหินและการลับทำลักษณะเดียวกันกับการลับด้วยหินหยาบในทุกๆขั้นตอน

 

 

ข้อควรคำนึง

 

  • ห้ามเอียงหินเข้าหาคมมีดด้านนอกทุกส่วนโดยเฉพาะปลายเดือยมีด
  • การทดสอบความเรียบของมีดด้านนอกทุกด้าน  ให้ใช้ปากกาหรือดินสอทาบ  หากไม่เห็นแสงลอดผ่านแสดงว่าลับมีดได้เรียบถูกต้องแล้ว  ดังภาพ

 

การลับมีดขั้นตอนที่ 9 ลบคมมีดส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์

ให้ใช้หินหยาบถูลบคมมีดบริเวณพุงมีดเพื่อป้องกันการเฉือนหน้ายางลึกไปถึงเนื้อไม้  โดยเว้นคมมีดห่างจากฐานเดือยประมาณ 3-5 มม.

 

 

การลับมีดขั้นตอนที่ 10 ปัดมีดกับผ้า

ใช้ผ้าดิบกว้างประมาณ  2 ซม.  ยาวประมาณ  1 เมตร  ผูกติดกับเสา  แล้วใช้ทุกๆส่วนของคมมีดปัดกับผ้า  โดยปัดจากส่วนไม่มีคมเข้าหาส่วนมีคมจนกว่ามีดจะแห้ง เพื่อให้เศษหินออกจากมีดและป้องกันการเกิดสนิม เก็บมีดไว้ในปลอก  หรือพันไว้ด้วยผ้า  เพื่อป้องกันเดือยมีดหักและป้องกันคมมีดบาดมือ

 

การทดสอบความคมของมีด

1. ใช้มีดทั้ง 5 ส่วนจิกเล็บมือเบาๆ  ถ้ามีดจับเล็บมือถือว่าคม  หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่จับเล็บ  ให้ใช้หินละเอียดลับส่วนนั้นเบาๆจนกว่าจะคม

2. สังเกตคมมีด  โดยการเล็งไปที่คมมีด  หากยังมองเห็นส่วนใดของคมมีดเป็นเส้นขาว  แสดงว่ามีดยังไม่คม

 

หลัก  5 ล.ที่ควรใช้ ในการลับมีด

1. ลับ

2. ล้าง

3. ลูบ

4. เล็ง

5. แล

 

ข้อควรระวังในการใช้และเก็บรักษามีด

1. เก็บมีดให้ห่างจากมือเด็ก

2. มีดที่ยังไม่ใช้ควรเก็บไว้ในปลอกมีดหรือพันด้วยผ้าตลอดเวลา

3. ไม่ควรเหน็บมีดไว้ในกระเป๋าด้านหลังของกางเกงหรือเหน็บมีดไว้กับสะเอว

4. การถอดปลอกมีดที่ถูกวิธี

  

ลักษณะของมีดที่ลับถูกวิธีลักษณะของมีดที่ลับผิดวิธี

เครื่องลับมีดกึ่งอัตโนมัติ เป็นเครื่องลับมีดที่คิดค้นขึ้นใหม่โดย อจ.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  เป็นเครื่องต้นแบบซึ่งยังไม่มีการผลิตเป็นการค้า

 

ขั้นตอนการขึ้นท่อนซุง

 

การขึ้นท่อนซุง โดยใช้โครงสร้างทำจากเหล็ก  หรือไม้

วัสดุอุปกรณ์

1. เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาดความหนา 2 มม. * กว้าง 3.5 ซม. ยาวท่อนละ 2 เมตร

ใส่เดือยให้สามารถต่อกันได้ จำนวน 18 ท่อน  (30 คน)

2. เชือกขันชะเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   1   ซม.  ยาวเส้นละ   2   เมตร       จำนวน   40  เส้น

3. ไม้ขันชะเนาะขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง   2.5  ซม.   ยาวประมาณ   50   ซม.   จำนวน 40   ท่อน

 

วิธีการขึ้นท่อนซุง

1. ขึ้นคานชุดแรกโดยใช้ต้นยาง 2 ต้น  แทนเสา ใช้เชือกและไม้ขันชะเนาะรัดให้แน่น ให้  2 คนยืนประคองไว้ก่อน

2. ขึ้นคานชุดที่  2  ให้ห่างจากคานชุดแรกประมาณ  2  เมตร

3. ระหว่างขึ้นคานชุดที่ 2 ให้คาดคานบนเพื่อยึดโยงไม่ให้คานล้ม เสริมต้นยางตรงกลางระหว่างคานแต่ละชุด จะได้ชุดละ 3 ต้น (ต้น)

4. ขึ้นคานชุดต่อไปเช่นเดียวกันจนครบตามจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และยึดโยงต่อกันจนครบทุกชุด และควรยึดโยงกับเสาอาคารหรืออื่น ๆ เพื่อความแข็งแรง

 

 

ข้อดีของชุดคานเหล็ก

- นำไปใช้รองลับมีดได้  โดยทำขาตั้งเพิ่ม

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  เนื่องจากขนส่งโดยรถโสตฯ หรือรถกระบะได้

 

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดกรีดยาง

 

1.  มีดกรีดยางที่ลับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.  ไม้เปิดกรีดทำมุม 30 องศา สูง 150,120,75,50 ซม. ขนาดใดขนาดหนึ่ง

3.  เชือกยาว 50 ซม. เพื่อวัดขนาดต้นยาง

4.  ถ้วยรองรับน้ำยาง

5.  ลวดสปริงสำหรับรัดต้นยางเพื่อวางถ้วยน้ำยาง

6.  รางรองรับน้ำยาง

7.  ตะปูทำรอย

 

 

การสำรวจต้นยางเพื่อเปิดกรีด

1.ใช้เชือกยาว 50 ซม. วัดรอบต้นยางให้สูงจากพื้นดิน 150 ซม. หากปลายเชือกทั้งสองข้างไม่ทับซ้อนกัน แสดงว่าต้นยางได้ขนาด 50 ซม.ขึ้นไป สามารถเปิดกรีดได้

2.สวนแปลงใหญ่ควรได้ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส่วนสวนแปลงเล็กควรได้ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนต้นยางทั้งหมด

การทำรอยกรีด

1.ใช้ไม้เปิดกรีดทาบที่ต้นยางด้านที่อยู่ระหว่างแถวยางแล้วทำรอยด้วยตะปู ตามมุม 30 องศา

2.การแบ่งครึ่งต้นยางใช้เชือกวัดรอบต้นมาทบครึ่ง แล้ววัดตามแนวระดับตรงรอยที่จะเปิดกรีด และทำเช่นเดียวกันบริเวณที่ต่ำลงมา 30 ซม. เพื่อลากเส้นแบ่งครึ่งหน้าหลังให้ยาวข้างละ 30 ซม. (ประมาณ 1 ช่วงมีด)

3.ติดรางรองรับน้ำยางโดยใช้สันมีดตอกเบาๆ   ที่เส้นแนวแบ่งครึ่งด้านหน้าห่างจากรอยกรีด 30 ซม.

4.ติดลวดสปริงให้ห่างจากรางรับน้ำยาง  10  ซ.ม. เพื่อวางถ้วยยาง

 

5.การเปิดกรีดยางหน้าใหม่ หลังจากทำรอยกรีดแล้วจะต้องกรีดตื้นๆแล้วลึกลงเรื่อยๆ กรีดประมาณ 3-5  ครั้ง จึงจะให้ถึงท่อน้ำยาง เพื่อเป็นการเตือนต้นยางและป้องกันการกรีดลึกถึงเนื้อไม้ ซึ่งควรกระทำก่อนเปิดกรีดยางจริง ประมาณ 10-15 วัน

 

หลักสำคัญที่ควรคำนึงในการกรีดยาง

1.  กรีดให้ได้น้ำยางมากที่สุด

2.  กรีดให้ต้นยางได้รับความเสียหายน้อยที่สุด

3.  กรีดยางให้ได้นานที่สุดอย่างน้อย 25-30 ปี

4.  ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

 

ระบบการกรีดยาง

1.  กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน  (1/2 s d/3)

2.  กรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน  (1/2 s d/2)

3.  กรีดครึ่งลำต้นสองวันเว้นวัน (1/2 s 2d/3)

4.  กรีดหนึ่งในสามของลำต้นสองวันเว้นวัน (1/3 s 2d/3)

5.  กรีดหนึ่งในสามของลำต้นวันเว้นวันคู่กับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง (1/3 s  d/2 + Et2.5 %)

หมายเหตุ - s ย่อมาจาก Spiral = การกรีดรอบลำต้นเวียนจากซ้ายบนลงมาขวาล่าง

- d ย่อมาจาก day = วันกรีด

ระบบกรีดยางที่ดีที่สุดที่ควรแนะนำคือ กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน

 

แต่หากเป็นสวนแปลงเล็กเนื้อที่น้อยกว่า 10 ไร่ อาจใช้ระบบกรีดครึ่งต้นสองวันเว้นวัน หรือ กรีดหนึ่งในสามของลำต้นสามวันเว้นวัน โดยแต่ละเดือนไม่ควรกรีดเกิน 20 วัน

กายวิภาคของต้นยาง

 

 

 

ทิศทางการกรีดยาง

 

เทคนิคและวิธีการสำคัญในการกรีดยาง

 

ผู้ที่ถนัดมือขวา ให้จับมีดด้วยมือขวา โดยให้นิ้วชี้วางอยู่บนสันมีด  (ออกแรงเฉพาะมือขวา  มือซ้ายจับคอมีดเพื่อประคองมีดให้แนบชิดหน้ายางเท่านั้น) หน้ากรีดสูงให้จับมีดให้สุดมือ เมื่อหน้ายางต่ำลงให้เลื่อนมือไปใกล้คอมีดจะง่ายต่อการกระตุกมือ

การกระตุกมือ ข้อมือจะต้องอยู่สูงกว่าข้อศอก ระหว่างที่กระตุกข้อมือข้อศอกจะต้องไม่เคลื่อนไหว

กระตุกมีดเข้ามาหาลำตัว ไม่ให้ปลายด้ามมีดสูงเกินหัวไหล่

วางมีดครั้งแรกตรงรอยแบ่งด้านหลัง ให้ตะแคงมีดจิกมีดและตะหวัดออกด้านนอกสั้น ๆ

หลังจากนั้นวางมีดกรีดยางให้แนบชิดกับต้นยางตลอด กระตุกข้อมือกรีดให้เปลือกยางขาดเป็นชิ้น ๆ ยาวประมาณ 1-2 ซม. หนา 1.7-2.0 ม.ม. เป็นรูปกรวย           ก่อนจบการกรีดแต่ละครั้งต้องตะแคงมีดออกด้านนอกเล็กน้อย    กดมีดเบาๆ แล้วยกมีดออก เพื่อให้กรีดได้ลึกสม่ำเสมอตลอดรอยกรีด

ระหว่างที่กระตุกมือแต่ละครั้ง ให้หมุนตัวไปพร้อมๆ กัน เมื่อหมุนสุดตัวให้ก้าวเท้าซ้ายเดินเวียนต้นยางผ่านไปหน้าเท้าขวาและก้าวเท้าขวาตาม

กระตุกมือต่อไปให้สัมพันธ์กัน โดยที่มีดจะต้องอยู่ด้านหน้าตัวผู้กรีดตลอด    กรีดครึ่งต้นกระตุกมือประมาณ  30-40   ครั้ง  เดินพียง  2  ก้าวเท่านั้น

ผู้ที่ถนัดมือซ้าย ให้จับมีดอยู่ในอุ้งมือด้านซ้าย มือขวาจับบนสันมีดออกแรงกระตุกมีดด้วยมือซ้าย มือขวาบังคับมีดให้แนบชิดลำต้นกระตุกมีดเข้ามาตรงระหว่างอก และปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรีดยางด้วยมือขวา

เมื่อฝึกกรีดจนชำนาญและหน้ากรีดต่ำลงก็สามารถกรีดยางด้วยมือที่ถนัดข้างเดียวได้

เทคนิควิธีสาธิตการกรีดโดยไม่ให้ถึงเนื้อไม้  กรีดแบบกระตุกมือเดินแบบสลับเท้าแต่บังคับมีดไม่ให้กรีดถึงเนื้อไม้

 

การสิ้นเปลืองเปลือกกรีดยางและรายได้จากการกรีดยาง

 

การกรีดแต่ละวัน สิ้นเปลืองเปลือกประมาณ  1.7 - 2.0  ม.ม.

กรีดวันเว้นวัน  1 เดือนกรีดได้ประมาณ 15 - 18 วัน ( รวมวันกรีดชดเชย ) สิ้นเปลืองเปลือก 2.5 ซม. ( เท่ากับ 1 นิ้ว )

กรีด 1 ปี สิ้นเปลืองเปลือก 25-30 ซม.  

เปิดกรีดที่ความสูง 150 ซม. กรีดครึ่งต้น 1 หน้ากรีดใช้เวลา 5 ปี

เปิดกรีดด้านที่ 2 กรีดได้ 5 ปี

กรีดซ้ำหน้าแรก กรีดได้ 5 ปี

กรีดซ้ำหน้าที่ 2 กรีดได้ 5 ปี

กรีดยาง 2 รอบ ใช้ระยะเวลารวม 20 ปี

อายุยางตั้งแต่ปลูกจนกรีดได้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ½ - 7 ปี (ต้องมีขนาดเส้นรอบวงของลำต้น

50 ซม. โดยวัดที่ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม.)

อายุของต้นยาง 25 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงที่เหมาะต่อการโค่นเพื่อปลูกทดแทนใหม่ และเป็นจุดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

รายได้จากการกรีดยางกรณีเจ้าของสวนกรีดเอง  สวนยาง 1 ไร่ (เฉลี่ย 64 ต้น/ไร่)  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 285 กก./ไร่/ปี  จะมีรายได้ประมาณ 20,554 บาท  หรือ  วันละ 171 บาท/ไร่ (กรีด 120 วัน/ปี  ราคา 72 บาท/กก.)

กรณีเจ้าของสวนไม่กรีดเอง  ต้องแบ่งรายได้ให้แก่ผู้รับจ้างกรีดเป็นสัดส่วน  เจ้าของสวน : ผู้รับจ้างกรีด   เท่ากับ 6 : 4 หรือ 5.5 : 4.5 หรือแล้วแต่จะตกลงกัน

 

ข้อควรพิจารณาและควรระวังสำหรับการกรีดยาง

ควรกรีดยางถึงท่อน้ำยางให้พอเหมาะห่างจากเยื่อเจริญประมาณ  1  มม. ที่สำคัญจะต้องระวังไม่กรีดให้ถึงเนื้อไม้

สังเกตสีของเปลือกที่หน้ายาง จะต้องมีสีเดียวกันตลอด ( ส่วนใหญ่สีน้ำตาลอ่อน )

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกรีดยางได้แก่  ช่วงที่มีอากาศเย็น เวลา 03.00 06.00 น.  ไม่ควรกรีดเมื่ออากาศร้อนจัด  เพราะปริมาณน้ำยางจะลดลงไม่คุ้มค่า

ต้นยางที่เปิดกรีดแล้วจะมีปัญหาเกิดโรคที่บริเวณหน้ากรีด ที่พบได้แก่

- โรคเส้นดำและโรคเปลือกเน่ามักเกิดในช่วงฤดูฝน ฉะนั้นจึงไม่ควรกรีดยางต้นที่เปียก

และที่ที่มีความชื้นสูง

- อาการเปลือกแห้งไม่มีน้ำยาง เกิดจากความแห้งแล้งและต้นยางไม่สมบูรณ์ขาดการ

บำรุงรักษา ที่สำคัญที่สุดได้แก่การกรีดยางถี่ทำให้เกิดอาการเปลือกแห้งรุนแรงมากขึ้น

การป้องกันโรคหน้ายาง ควรทายาอาลีเอทหรือเอพรอน อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนฤดูกาลโรคระบาด ทุกๆ 7 วัน

หยุดกรีดช่วงต้นยางผลัดใบ

ในเวลา  1  เดือนไม่ควรกรีดเกิน  20  วัน

 

ข้อมูลเปรียบเทียบระบบกรีดยาง

 

รายการ

ข้อมูลเปรียบเทียบระบบกรีดยาง

ระบบกรีด

 

ครึ่งลำต้นวัน

เว้นสองวัน

(½S d/3)

ครึ่งลำต้นวันเว้นวัน

(½S 2d/2)

ครึ่งลำต้นสองวัน

เว้นวัน

(½S 2d/3)

หนึ่งในสามของลำต้น สองวันเว้นวัน

(½S 2d/3)

หนึ่งในสามของลำต้นวันเว้นวันร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

(½ Sd/2+ET25%)

ผลผลิตต่อครั้งกรีด

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ค่อนข้างน้อย

ดี

ผลผลิตสะสม

ใกล้เคียงกับการกรีดครึ่งต้นเว้นวันหากใช้ร่วมกับสารเคมีเร่งน้ำยาง 2.5 % ได้ผลผลิตสูงกว่า

 

 

 

 

ความสิ้นเปลืองเปลือก

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อยมาก

ความสมบูรณ์ของเปลืองงอกใหม่

ดี

ระยะเวลากรีด/หน้ากรีด

7 8  ปี

5 6  ปี

3 4  ปี

3 4  ปี

5 6  ปี

การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

หลังจาก  3  ปีแรก

ของการกรีด

เมื่อกรีดถึงระยะ

เปลือกงอกใหม่

 

 

 

พันธุ์ยาง

ใช้ได้ทุกพันธุ์

ใช้ได้ทุกพันธุ์

 

 

 

จำนวนแรงงานคนกรีด

1  คน /  3  แปลง

1  คน /  2  แปลง

1  คน /  1  แปลง

1  คน /  1  แปลง

1  คน /  3  แปลง

ขนาดแปลงกรีด

1,500 ต้น หรือ  21  ไร่

1,000  ต้น  หรือ  14 ไร่

เล็กกว่า  10  ไร่

เล็กกว่า  10  ไร่

1,400  ต้นหรือ  20  ไร่

การเกิดอาการเปลือกแห้ง

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

การกรีดสาย/กรีดชดเชย

หลังจาก  3  ปี

ของการกรีด

เมื่อกรีดถึงระยะ

เปลือกงอกใหม่

 

 

 

จำนวนวันกรีด

 

ไม่เกิน  160 วัน/ปี

ไม่เกิน  160  วัน/ปี

 

 

 

ข้อเสียของการกรีดยางทุกวัน

1. ผลผลิตโดยรวมลดลง

2. ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต

3. ต้นยางเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย

4. สิ้นเปลืองเปลือกกรีดเร็ว

5. เปลือกงอกใหม่หนาไม่พอที่จะกรีดซ้ำในรอบต่อไป

 

ขั้นตอนการฝึกกรีดยาง

1. ขั้นพื้นฐาน กรีดแบบกระตุกมือ / เดินแบบสลับเท้า

2. ขั้นพัฒนาที่ 1 กรีดแบบกระตุกมือ / เดินแบบสลับเท้าและกรีดให้ไม่ถึงเนื้อไม้

3. ขั้นพัฒนาที่ 2 กรีดให้หน้ายางเรียบ/รักษามุมกรีดให้ได้ 30 องศา

4. ขั้นประณีต 1 กรีดให้ถึงท่อน้ำยาง

5. ขั้นประณีต 2 กรีดให้เปลือกบางสม่ำเสมอ ความหนาของเปลือก 1.7 - 2.0 ม.ม. กรีด 15-18 ครั้งสิ้นเปลืองเปลือกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือเท่ากับ 1 นิ้ว

 

300

 

 

 

 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนปิดการฝึกอบรม

 

1.ก่อนพิธีปิดหากมีเวลาควรให้ทุกคนออกมาแสดงความรู้สึก เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและให้ร้องเพลง

หรือแสดงความสามารถ 1 อย่าง  หากมีเวลาจำกัดอาจให้ออกมาแสดงความรู้สึกเป็นกลุ่มหรือ

ให้ประธานแสดงความรู้สึกในนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2.คณะวิทยากรทุกคนหรือหัวหน้าชุดกล่าวแสดงความรู้สึก และร้องเพลง 1 เพลง

3.เมื่อประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมแล้ว ให้ลาจากกันโดยเชิญประธานและคณะวิทยากรทุกคนยืน

เข้าแถวหน้าห้อง  แล้วเชิญผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนยืนต่อแถวจากคณะวิทยากรเป็นรูปวงกลม  จากนั้นร่วมร้องเพลง คำสัญญา 1 เที่ยว  แล้วร้องต่อด้วยเพลง โชคดีมีชัย

4.เมื่อเพลงที่ 2 เริ่มขึ้น ให้ผู้เข้าฝึกอบรมคนแรกที่ยืนด้านซ้ายมือ เดินลาเพื่อน ๆ ตามกันไปเรื่อย ๆ

และลาคณะวิทยากรจนครบทุกคนแล้วไปยืนรอร่วมร้องเพลงอยู่นอกวงกลม

5.หลังจากคนสุดท้ายลาคณะวิทยากรแล้ว  ให้พิธีกรร้องนำ  ไชโย 3 ครั้ง

6.เสร็จพิธีการฝึกอบรมด้วยความประทับใจ

(ตัวอย่าง)

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เรียน  ท่านประธานที่เคารพ

ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ในครั้งนี้

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ศูนย์ ฯ)................................ โดยหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่แผนก......................................  ร่วมกับ.........(ถ้ามี).........................  ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร  ประจำปีงบประมาณ...........................................หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง ขึ้น ณ.................................................การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่.................  โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางรวมทั้งบุตรหลานจากหมู่ที่.....................ตำบล................................อำเภอ..................................จังหวัด...........................เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นรวม...........คน  ใช้เวลาฝึกอบรม  7  วัน  ระหว่างวันที่....-.....เดือน............................พ.ศ.........................  ซึ่งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดให้ความรู้  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักกรีดยางที่มีฝีมือ  เรียกว่า ช่างฝีมือกรีดยาง โดยที่ทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   การดูแลรักษาสวนยางที่ถูกต้อง  ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่  และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย  4  ประการ  คือ  ประการที่  1  ได้ทราบว่าจะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้น้ำยางมากที่สุด  ประการที่  2  กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด  ประการที่  3  ทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด  อย่างน้อย  25-30  ปี  และประการสุดท้ายได้ทราบว่ากรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานโปรดมอบอุปกรณ์การฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามลำดับ  ดังต่อไปนี้  (เรียกชื่อตามลำดับ)  และในโอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณากล่าวเปิดการฝึกอบรมและให้โอวาท  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ


 

(ตัวอย่าง)

คำกล่าวของประธาน

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

*******************

ท่าน.........................................คณะวิทยากร  และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน

 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง รุ่นที่.............ประจำปี.......................................ที่จัดโดย สำนักงาน /  ศูนย์ปฏิบัติการ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด....................................................................................................... ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันประเทศของเราเป็นผู้ผลิตยางพาราได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก การทำสวนยางพาราจึงนับว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอาชีพหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกสร้างพื้นป่า ที่ให้ความ ชุ่มชื้นแก่พื้นดิน  และที่สำคัญอีกอย่างก็คือไม้ยางพารา ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เป็นไม้ที่ตลาดมีความต้องการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สูงมาก ปัญหาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการปลูกสร้างสวนยางพารา ได้แก่ การกรีดยางที่ไม่มีฝีมือ ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่แรงงานกรีดยางส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการกรีดยางที่ถูกวิธี ทำให้กรีดยางได้ผลผลิตน้อย และทำให้ต้นยางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแคระแกรน ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควร จึงไม่สามารถกรีดต่อไปได้ ทำให้เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ต้องโค่นต้นยาง ในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่ถึง 25 ปี ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของทุก ๆ  ฝ่าย

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องยางพารา และได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างนักกรีดยางที่มีฝีมือ ให้มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการฝึกอบรมที่พัฒนาอาชีพการทำสวนยางพารา ของเกษตรกรให้มีการใช้ประโยชน์จากต้นยาง  ให้คุ้มค่าที่สุด อย่างน้อยต้องรักษาต้นยางให้กรีดได้นาน 30 ปี ซึ่งหากเจ้าของสวนยางทำได้เช่นนี้แล้ว จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น     ชุมชน สังคมและประเทศชาติ จะมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา ขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านให้ความร่วมมือ และตั้งใจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือในการกรีดยาง  ให้ดียิ่ง ๆ  ขึ้น และขอให้การดำเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง รุ่นที่....................ประจำปี.................................

และขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป................ขอขอบคุณ...........

 

***********************************************************

 

(ตัวอย่าง)

คำกล่าวรายงานพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร  การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

..............................................................................................................................

เรียน  ท่านประธานที่เคารพ

ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง   ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางในครั้งนี้ จากการที่ กสจ. / ศูนย์ปฏิบัติการ..................................................โดยหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ แผนก.........................................ร่วมกับ....................................................ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนยางและบุตรหลานเกษตรกร  หลักสูตรการพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง        โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสวนยางอย่างถูกวิธีตั้งแต่ปลูกจนถึงโค่นเพื่อปลูกแทนใหม่และที่สำคัญคือการลับมีดและการกรีดยางที่ถูกวิธี    ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาต้นยางให้กรีดได้นานอย่างน้อย 25 30 ปี  ซึ่งเป็นจุดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่สุดของทุกฝ่าย

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่...............ประจำปีงบประมาณ........................โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางรับผิดชอบเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ    มีเกษตรกรในเขตท้องที่หมู่........................ตำบล..................................อำเภอ................................จังหวัด............................... สนใจเข้ารับการฝึกอบรมรวมจำนวน...................คน ใช้ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 7 วัน ตั้งแต่วันที่..............ถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................................เป็นต้นมา

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดียิ่ง  ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี  ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้การดำเนินการฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน.................คน และมีผู้ที่ฝึกอบรมไม่ครบตามเวลาและทดสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน     จำนวน................คน

ลำดับต่อไปกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบบัตรประจำตัวผู้ที่ทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้  ( เรียกชื่อตามลำดับ )

.................................................................................................................................................

และในจำนวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด มีผู้ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติด้วยความขยันขันแข็ง และทดสอบผ่านโดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นนักพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางดีเด่นประจำรุ่น จำนวน..............คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ที่พัฒนาฝีมือได้ดีเยี่ยมในรุ่นนี้ กระผมจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้มอบรางวัล ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 ได้รับอภินันทนาการจาก................................................................ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทำคะแนนสูงสุดได้...............คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและผู้ที่เป็นช่างฝีมือกรีดยางดีเด่นประจำรุ่นนี้ได้แก่ .................................................................................ขอเชิญรับรางวัลจากท่านประธาน

รางวัลที่ 2 ได้รับอภินันทนาการจาก............................................................. ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับที่1 ทำคะแนนได้ ..................................คะแนน เชิญรองแชมป์ประจำรุ่น คุณ.................................................รับรางวัลจากท่านประธาน

รางวัลที่ 3 ได้รับอภินันทนาการจาก............................................................. ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับที่ 2 ทำคะแนนได้...........................คะแนน ขอเชิญรองแชมป์ประจำรุ่น คุณ...............................................  รับรางวัลจากท่านประธาน     

รางวัลชมเชยได้รับอภินันทนาการจาก........................................................................................ขอเชิญคุณ.............................. .............รับรางวัลจากท่านประธาน

(อาจคัดมาจากผู้ได้คะแนนรองหรือกลุ่มมือใหม่ที่ไม่เคยกรีดยางมาก่อน )

รางวัลความขยันและช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับอภินันทนาการจาก.............................................ขอเชิญคุณ...........................................................รับรางวัลจากท่านประธาน

และในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน     และกล่าวปิดการฝึกอบรมในลำดับต่อไป..........ขอเรียนเชิญครับ

หมายเหตุ 1. ประเมินด้วยการสังเกตโดยคณะวิทยากรและผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มแบบ 2 ทาง)

2. เทคนิคการมอบรางวัลอาจมอบจากรางวัลสุดท้ายก่อนก็ได้

 

(ตัวอย่าง)

คำกล่าวของประธาน

ในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ท่าน..............................คณะวิทยากร  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม  การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร  หลักสูตร การพัฒนาช่างฝีมือกรีดยาง รุ่นที่........ประจำปีงบประมาณ....................ซึ่งจัดโดย  สำนักงาน (ศูนย์ฯ)...................................ในครั้งนี้

ในปัจจุบันนี้แม้การทำสวนยางจะเป็นอาชีพที่มั่นคง  และสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร  เป็นอย่างมาก  แต่การปลูกสร้างสวนยางต้องอาศัยเงินทุนและเวลา  ซึ่งกว่าจะสามารถกรีดเอาน้ำยางมาขายได้จะต้องใช้เวลา  6-7  ปี  และจากการที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางส่งเสริมให้มีการปลูกแทนโดยให้เงินทุนฟรีในอัตราไร่ละ  7,300  บาท  เจ้าของสวนควรจะต้องดูแลรักษาสวนยางให้กรีดได้ อย่างน้อย  25 ปี  จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน

จากคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริง จนเรียกได้ว่า เป็น ช่างฝีมือกรีดยาง ซึ่งกระผมเชื่อว่าทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถดูแลรักษาสวนยางให้กรีดได้นานยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลับมีดกรีดยาง  การกรีดยางที่ถูกวิธี  นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ยืดอายุต้นยางในการขอทุนรอบใหม่ออกไป

ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้  โดยเฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่าทุกท่านจะได้นำเอาวิชาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ใคร่ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป

บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว  กระผมขอปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาช่างฝีมือกรีดยาง รุ่นที่............  ประจำปีงบประมาณ ............................  ณ บัดนี้  และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ....ขอขอบคุณ....


 

 


ชื่อ เลขที่

แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

หลักสูตร  การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง


คำชี้แจง : ให้ท่านตอบคำถามโดยการวงกลม ( O ) ล้อมรอบข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมาก

ที่สุดในกระดาษคำตอบ  (ห้ามทำเครื่องหมายใดๆในกระดาษแบบทดสอบนี้)

1.กายวิภาคของต้นยาง หมายถึง

ก.การแยกส่วนประกอบต่างๆของต้นยางที่เกี่ยวข้องกับการกรีด

ข.การเปิดกรีดหน้ายาง

ค.ระบบการกรีดยาง

 

2.การเปิดกรีดหน้ายางจะต้องคำนึงถึงอะไรเป็นหลักสำคัญที่สุด

ก.  อายุต้นยาง                                      ข.  จำนวนต้นยาง                               ค.  ขนาดของต้นยาง


3.ขนาดของต้นยางที่เหมาะสมต่อการเปิดกรีดยางมากที่สุด

ก.ขนาดเส้นรอบต้น 50 ซม.ขึ้นไป  สูงจากพื้นดิน 150 ซม.

ข.ขนาดเส้นรอบต้น 45 ซม.  สูงจากพื้นดิน 150 ซม.

ค.ขนาดเส้นรอบต้นน้อยกว่า 45 ซม.  สูงจากพื้นดิน 150 ซม.

 

4.ระบบกรีดยางพันธุ์ดีที่แนะนำ  คือ

ก.กรีดครึ่งลำต้น ทุกวัน

ข.กรีดครึ่งลำต้น  วันเว้นวัน

ค.กรีด 1 ใน 3 ของลำต้น  ทุกวัน


5.การใช้ระบบกรีดครึ่งต้น  วันเว้นวัน  ใน 1 เดือน ควรสิ้นเปลืองเปลือกประมาณ

ก. 4.5 ซม.                                                ข. 3.5 ซม.                                         ค. 2.5 ซม.

 

6.ความลาดเอียงของรอยกรีด  ควรทำมุมกี่องศา

ก.  20-25   องศา                         ข.  30-35  องศา                                  ค.  40-45  องศา

 

7.วิธีการกรีดยางที่ทำให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด   ได้น้ำยางมากที่สุด  สิ้นเปลืองเปลือกน้อยที่สุด  และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  ควรกรีดแบบใด

ก.  กรีดแบบลากแขน                ข.  กรีดแบบกระตุกมือ                      ค.  กรีดแบบใดก็ได้

 

 

8.การกรีดเพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุดควรทำอย่างไร

ก.  กรีดให้เปลือกยาวและหนา

ข.  กรีดให้เปลือกบางและใกล้เยื่อเจริญมากที่สุด

ค.  กรีดให้ถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้


9.มีดกรีดยางที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ก.  คมบาง  เดือยแหลม

ข.  คมบาง  ตรงปลายเดือยโค้งมนเหมือนเล็บนิ้วก้อย

ค.  คมบาง  ปลายเดือยงุ้มเหมือนปากนกแก้ว


10.การลับมีดกรีดยางที่ถูกต้องควรลับแบบใด

ก.  ลับแบบมีดทำอาหาร            ข.  ลับแบบลับคมสิ่วหรือคมกบ       ค.  ลับอย่างไรก็ได้ให้มีดคม


11.ต้นยางที่เปิดกรีดใหม่  ควรใช้มีดกรีดยางแบบใด

ก.  มีดคลองเล็ก                           ข.  มีดคลองใหญ่                                ค.  ถูกทุกข้อ


12.ในฤดูต้นยางผลัดใบควรหยุดกรีดยางเพราะ

ก.เพื่อให้ต้นยางได้มีเวลาพักเพื่อการเจริญเติบโต

ข.อากาศในสวนร้อนจัดไม่เหมาะที่จะกรีดยาง

ค.ในฤดูนี้ต้นยางเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย


13.หลักการกรีดยางที่ถูกต้องที่สุดคือ

ก.ได้น้ำยางมาก  สิ้นเปลืองเปลือกมาก  กรีดได้ 10 ปี  และค่าใช้จ่ายน้อย

ข.ได้น้ำยางมาก  สิ้นเปลืองเปลือกน้อย  กรีดได้ 10 ปี  และค่าใช้จ่ายน้อย

ค.ได้น้ำยางมาก  ต้นยางเสียหายน้อย  กรีดได้ 20-25 ปี  และค่าใช้จ่ายน้อย

 

14.การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นยางที่เปิดกรีดแล้ว  แนะนำให้ใส่ปีละ 2 ครั้ง  ควรใส่ในช่วงใด

ก.กลางฤดูฝนและกลางฤดูหนาว

ข.ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน

ค.ต้นฤดูร้อนและปลายฤดูร้อน


15.การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นยางควรใส่บริเวณใด

ก.บริเวณใกล้กับลำต้นมากที่สุด           ข.บริเวณปลายทรงพุ่ม     ค.บริเวณใดได้


16.การป้องกันมิให้เกิดโรคเปลือกแห้ง  กระทำได้โดย

ก.ใช้ยาทารักษาหน้ายาง        ข.ใช้ยาเร่งน้ำยาง                              ค.กรีดยางตามคำแนะนำ


17.เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบร่วงไฟทอปโทรา  ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค

ก.โรคเส้นดำ                            ข.โรคเปลือกเน่า                                  ค.โรคเปลือกแห้ง

 

 

18.ลักษณะอาการของโรครากที่ปรากฏให้เห็นทางใบอย่างเด่นชัด คือ

ก.ใบจะกลายเป็นสีเหลืองแกมส้ม  ขอบใบม้วนงอเข้าข้างใน

ข.ใบจะไหม้และเปลี่ยนเป็นสีดำ                         ค.ใบจะร่วงทั้งๆที่มีสีเขียว


19.เชื้อราที่ทำให้เกิดโรครากสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดย

ก.มีดกรีดยาง                            ข.รากยางสัมผัสกัน                          ค.น้ำ  ลม  แมลง

 

20.วิธีป้องกันโรครากขั้นแรก  ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีการปลูกยาง  คือ

ก.การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม

ข.การปลูกพืชคลุมดิน

ค.การกำจัดตอเก่า  เศษไม้  รากไม้ และต้นไม้ยืนต้นอื่นๆอออกให้หมด


 

 

 

เพลง  อุดมการณ์ชีวิต

คำร้อง : ท่านพุทธทาสภิกขุ

(สร้อย) งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข

ทำงานให้สนุก เป็นสุข เมื่อทำงาน

ชีวิตคือ                                   ลมหายใจ ใครก็รู้

ชีวิตคือ                                   การต่อสู้                                ควรศึกษา

ชีวิตคือ                                   กิจการงาน                             ตระการตา

ชีวิตคือ                                   กาลเวลา                                ที่คุ้มครอง

 

(สร้อย)                                ทำงาน                                 เพื่องาน                                 บันดาลผล

ทำดี                                    เพื่อดี-ดล                               ผลให้

ทำหน้าที่                              เพื่อหน้าที่                              อย่างจริงใจ

สร้างไท                               ให้กับตัว อย่ากลัวเกรง  (สร้อย)

 

เพลง  คนทำทาง

คำร้อง : ท่านพุทธทาสภิกขุ

*  ประวัติ ศาสตร์                                อาจมี ในหลายด้าน

แต่คนที่ ทำงาน                             ไม่เคยจะเอ่ย ออกนาม

คนที่ แบกหาม                               ลุยน้ำลุยโคลน คนที่สรรค์สร้าง

จากป่า เป็นเมือง                            รุ่งเรือง งามเพียง เวียงวัง

ด้วยเลือด ด้วยเนื้อ                          ของคน ทำทาง

ถางทาง ตั้งต้น                               ให้คน ต่อไป

**  จากป่า เปลี่ยว                             เที่ยวไป ในทุกถิ่น

ดังโบก โบยบิน พื้นดิน เป็นถิ่น อาศัย

หนาวเหน็บ เจ็บกาย                           ภัยร้าย เพียงใด ไม่เคยไหวหวั่น

รุดหน้า ฝ่าฝัน                                   ก้าวไป ให้คนเดินตาม

ทุกย่าง เท้าเขา                                 เหมือนเงา เลือนราง

ฝังนาน ฝังร่าง                                  อยู่กลาง แผ่นดิน ***

 

 

 

 

เพลง เปิด เปิด เปิด

คำร้อง : ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

เปิด    เปิด   ตา   ให้รับแสง    แห่งพระธรรม

ยิ่งมืด   ยิ่งค่ำ   ยิ่งเห็นชัด    ถนัดถนี่

สมาธิ   มาก    ยิ่งเห็นชัด    ถนัดดี

นี่วิธี     เปิดตาใจ        ใช้กันมา

เปิด   เปิด   หู   ให้ยินเสียง   สำเนียงธรรม

ทั้งเช้า   ค่ำ   มีก้องไป   ในโลกหล้า

ล้าน   ล้าน   ปีฟังให้ชัด   เต็มอัตรา

คือเสียง   แห่งสุญตา   ค่าสุขใจ

เปิด   เปิด   ปาก   สนทนา   พูดจาธรรม

วันยังค่ำ   อย่าพูด   เรื่องเหลวไหล

พูดแต่เรื่อง   ดับทุกข์ได้   โดยสัจนัย

ไม่เท่าไร   เราทั้งโลก   พ้นโศกเอย

 

 

---------------------------------------

 

เพลง  ไม่รัก ทำไม ไม่บอก

คำร้อง : แผนกพัฒนานิเทศ ฯ กสจ.ตรัง

คุณไม่รัก   ทำไมไม่บอก                                               ขี้คร้านบอก (ซ้ำ)

มาลวงมาหลอก   ฉันเล่นทำไม                                       ไตรเราหละ  (ซ้ำ)

โธ่ ! คน   หลายใจ                                                     เรามีใจเดียว  (ซ้ำ)

ฉันทนไม่ไหว  แน่ ๆ                                                         ตายเสียตะ  (ซ้ำ)

ลืมหมดแล้ว   แรกเรารู้จัก                                 เราไม่สน  (ซ้ำ)

ผู้หญิงเขารัก   แกล้งทำไม่แล                            โหม๊ะอีตาย (ซ้ำ)

เฉื่อยชา   เชือนแช                                         เลิกดีหวา  (ซ้ำ)

น่าตบแท้   ผู้ชาย                                           ลองแลถี  (ซ้ำ)


 

เพลง  เราสร้างดวง อย่าให้ดวงสร้างเรา

คำร้อง : ท่านพุทธทาสภิกขุ

เราดี   ดีกว่าดวงดี

เพราะดีนั้นมีที่เรา  ดีกว่าที่ดวง

ทำดีนั่นแหละเราหน่วง

เอาดีทั้งปวง

มาทำให้ดวงมันดี


เพลง  ขั้นตอนการกรีดยาง

คำร้อง : แผนกพัฒนานิเทศ ฯ กสจ.ตรัง

จังหวะ : รำวง

 

นี่พวกเรา  ชาวสวน                                  เห็นควรฝึก  เรื่องกรีดยาง

ขั้นแรก  เราฝึกกระตุกมือ                                      ให้ทุกคนยึดถือ  ในเรื่องกรีดยาง

ขั้นสอง  ต้องพัฒนา  ให้เดินสลับขา                      พร้อมกัน  ทั้งสองข้าง

โปรดจำ  กันไว้ให้ดี                                              ทุกคนน้องพี่  ที่มากรีดยาง

ขั้นสาม  ปรับหน้าให้เรียบ                                     ให้เป็นระเบียบ  ต้องเรียบ  ที่หน้ายาง

โปรดฝึก  กันให้ดีดี                                               หน้าเรียบอย่างนี้  เรียบที่หน้ายาง

ขั้นสี่  กรีดถึงท่อน้ำยาง                                         เพื่อให้   น้ำยาง   ออกดี

เพิ่มเป็น  ทวี                                                          ขึ้นจาก  ต้นยาง

ขั้นห้า  เรารักษา  มุมกรีด                                       ไม่ต้องเร่งรีบ  พี่น้องที่กรีดยาง

30 องศา นั่นแหละดี                                              เพราะมุมกรีดนี้  เป็นที่ต้องการ

หนึ่งนิ้ว  เรากรีด 16 เช้า                                         มันจึงจะเข้า  วิธีกรีดยาง

โปรดจำ  กันไว้ให้ดี (ซ้ำ)                                      ทุกขั้นตอนนี้  คือวิธีกรีดยาง

 

 

 

เพลง  ชาวสวนยางสุขใจ


คำร้อง : แผนกพัฒนานิเทศ จ. ตรัง            ทำนอง : เพลงหลงเสียงนาง

ลาล่า...ลา...ลา...ล้า...ลา...ล้า...ล๊า...ลา

สุขใจจริง  ชายหญิง  เราครื้นเครง              ร่วมบรรเลง  ชาวบ้าน  สวนยางไทย

เรากรีดยาง  ของเรา  ไม่ง้อใคร                        ช่างสุขใจ  พวกเรา  ชาวสวนยาง  (ลา......)

ฝึกกันจริง  ชายหญิง  สวนยางไทย            ฝึกกันไป  ร่วมใจ  สามัคคี

หากวันใด  สวนยาง  ได้ผลดี                            ชีพเรานี้  คงสุข  ทุกเวลา   (ลา.....)

หากละเลย  เมินเฉย  ไม่สนใจ                         สวนยางไทย  คงไม่  ให้ผลดี

หากชีวิต  ดับดิ้น  สิ้นชีวี                                   สวนยางนี้  คงไม่รู้  เป็นของใคร (ลา....


 

เพลง  ความหวังชาวสวนยาง


คำร้อง : แผนกพัฒนานิเทศ ฯ กสจ.ตรัง จังหวะ : รำวง

บ้านเราปักษ์ใต้  เหมือนกัน                             กรีดยางทุกวัน  เราต้องขยันทำกิน

ยามใดที่ฝนมา  คงสิ้น (ซ้ำ)                             อาชีพทำกิน  คงสิ้นหวังลงพลัน

แต่ก่อนกาล  อดีตกาล นานมา                    กรีดยางพาราใช่ไหมแจ่มจันทร์

ผลิตผล  นั้นลดลงทุกวัน                                   เพราะว่าเราท่าน   กรีดขยันเกินไป

จึงเปิดอบรมกรีดยาง  กันทั้งปี                   สกย.เรานี้ตระหนักดีกว่าใคร

มาเด้อมาอบรมกันใหม่ (ซ้ำ)                          ก่อนที่ใครๆจะได้กินน้ำตา 

 

เพลง  กำลังใจ

คำร้อง ทำนอง : วงโฮป

..ในยามที่ท้อแท้                       ขอเพียงแค่คนหนึ่ง

จะคิดถึง                                 และคอยห่วงใย

ในยามที่ชีวิต                           หม่นหมองร้องไห้

ขอเพียงมีใคร                          ปลอบใจ สักคน

..ในวันที่โลกร้าง                      ความหวังให้วาด

มันขาดมันหาย                        ใคร จะช่วยเติม

เพิ่มพลังใจ                            ให้ฉันได้เริ่ม

ต่อสู้อีกครั้ง                            บนหนทางไกล

*..กำลังใจ                             จากใครหนอ

ขอเป็นทาน                            ให้ฝันให้ใฝ่

ให้ชีวิต                                  ได้มีแรงใจ

ให้ดวงใจ                               ลุกโชนความหวัง

**กำลังใจ                             จากใครหนอ

ขอเป็นทาน                            ให้ฉันได้ไหม

ดั่งหยาดฝน                            บนฝากฟ้าไกล

ที่หยาดริน                              สู่พื้น ดินแห้งผาก

(ซ้ำ) * **

 

เพลง  กำลังใจ

คำร้อง  ทำนอง : หงา  คาราวาน


โบก มือลา            เสียงเพลงครวญมา             ต้องลาแล้วเพื่อน

กี่ปีจะลับเลือน        ฝากเพลงคอยย้ำเตือน         หวน ไห้

จาก กันไกล           แม้เพียงร่างกาย                 แต่ใจชิดใกล้

เมื่อใจเราซึ้งใจ       ร่วมทางไม่ร้างไกล             หมาย มั่น

* ขุนเขาไม่อาจขวาง         สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย        เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ                  มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม....... กำลังใจ

** อย่า อาวรณ์               รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย     ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน            ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

** (ซ้ำ)

 

เพลง  คำสัญญา (วงอินโดจีน)

โบก มือลา             เสียงเพลงครวญมา              ต้องลาแล้วเพื่อน

กี่ปีจะลับเลือน         ฝากเพลงคอยย้ำเตือน          หวน ไห้

จาก กันไกล            แม้เพียงร่างกาย                  แต่ใจชิดใกล้

เมื่อใจเราซึ้งใจ        ร่วมทางไม่ร้างไกล               หมาย มั่น

* ขุนเขาไม่อาจขวาง         สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย        เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ                  มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม....... กำลังใจ

** อย่า อาวรณ์                รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย       ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน              ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

** (ซ้ำ)

เพลง  โชคดีมีชัย

 

ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุก ๆ ท่าน (ซ้ำ)

ถึงตัวไปไกลนั้น ไม่แปรผันและห่างไกล

โอ้... ว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่ (ซ้ำ)

โชคดีมีชัย หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล (ซ้ำ)

 


เพลง  กรีดยาง

คำร้อง : ศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

เรากรีดยางระวังอย่าให้ถึงแก่น            จับมีดให้แน่นใช้แขนกระตุกเบาๆ

มีดต้องคมให้สมอาชีพของเรา             กระตุกเบาๆกรีดเปลือกบางๆได้ยางดี

ต้นยางเราต้องรู้ดูเข้าใจ                          เปลือกนอกในเยื่อเจริญอย่าเมินหนี

ถ้ากรีดสวยกรีดได้นานสามสิบปี         กรีดดีๆเปลือกงอกใหม่กรีดได้นาน

 

 

 

เกมปรบมือ

 

ขั้นที่ 1วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรบมือดังๆ  โดยไม่ให้สัญญาณเริ่มต้น  และไม่มีการให้จังหวะ    ผลก็คือจะไม่มีความพร้อมเพรียงและเสียงจะไม่ดัง  วิทยากรอธิบายเหตุผลว่าสาเหตุเกิดจาก

1.เป็นความผิดของวิทยากรที่ออกคำสั่งไม่ชัดเจน

2.ขาดผู้นำและผู้ให้จังหวะ

ขั้นที่2 วิทยากรออกคำสั่งชัดเจน  โดยให้เริ่มปรบมือหลังจากให้สัญญาณนับ  1 2 3   และให้จังหวะโดยการใช้สัญญาณมือ    วิทยากรให้จังหวะมือช้าบ้าง  เร็วบ้าง สลับกันไป  เมื่อวิทยากรหยุดให้สัญญาณมือทุกคนต้องหยุดปรบมือให้พร้อมกัน  ครั้งนี้พบว่าจะเกิดความพร้อมเพรียงและเสียงปรบมือจะดังขึ้นมาก  อาจยังมีบางคนปรบมือไม่เข้าจังหวะกับคนอื่นๆ  ให้วิทยากรพูดให้กำลังใจและซ้อมหลายๆรอบก็จะเกิดความพร้อมเพรียงขึ้นเรื่อยๆ

ขั้นที่  3 เป็นการทดสอบ  ครั้งแรกๆวิทยากรให้ปรบมือแบบธรรมดาโดยให้สัญญาณมือ  จากนั้นรอบหลังๆให้วิทยากรพลิกแพลงวิธีการปรบมือแบบอื่นๆ เช่น  ให้ปรบมือเป็นชุดชุดละ  3  ครั้ง  โดยมีข้อแม้ว่าครั้งที่  3  จะต้องปรบแบบไม่มีเสียง  หรือพลิกแพลงเป็นแบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสม  อาจจะแบ่งฝ่ายหรือกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแข่งขันการปรบมือกันก็ได้ ผู้ใดปรบมือไม่เข้าจังหวะกับผู้อื่นให้แยกตัวออกมาจากวง  แล้วสัมภาษณ์หรือให้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ

หมายเหตุ

1. เนื่องจากเกมนี้มักใช้ในช่วงแรกๆของการฝึกอบรมจึงไม่ควรฝืนใจหากผู้ใดไม่กล้าแสดงออก  เพราะอาจทำให้เขาเกิดความเครียดและไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันต่อๆไป

2. วิทยากรควรชี้ให้เห็นข้อคิดจากการเล่นเกมนี้  ว่าสังคมจะอยู่ร่วมกันได้ดี  มีพลังในการกระทำการใดๆ  สมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีระเบียบวินัย  มีความรักความสามัคคี  เชื่อถือและปฏิบัติตามผู้นำ  และผู้นำเองก็จะต้องมีคุณธรรม   มีภาวะผู้นำและมีแบบแผนชัดเจนในการนำสังคมนั้นสู่การพัฒนาในด้านต่างๆต่อไป

 

__________________________________

 

 

เกมนวด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผ่อนคลายจากอาการปวดเมื่อยหลังการฝึกลับมีด  หรือหลังการฝึกกรีดยางขั้นพื้นฐาน (กรีดกระตุกมือ/เดินสลับเท้า)

2.เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

วิธีเล่น

1.วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยืนเรียงเป็นวงกลมแถวเดียว

2.ให้นับ 1 ,2 ต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน  และให้แต่ละคนจำไว้ว่าตัวเองนับเลขใด

3.ให้คนที่นับ 1 ก้าวเท้ามาข้างหน้า 1 ก้าว

4.ให้คนที่นับ 2 จับคู่กับคนที่นับ 1 แล้วนวดไหล่ให้คนที่นับ 1 ประมาณ 1 นาทีแล้วหยุด  ระหว่างนวดก็ให้ทั้งคู่พูดคุยสอบถามกันและกัน  จากนั้นให้กลับหลังหันแล้วสลับให้คนที่นับ 1 นวดให้คนที่นับ 2 แทน  สลับกันหลายๆรอบก็ได้

 

เกมนับเลข

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผ่อนคลายจากการฝึกอบรม

2.สร้างความสนุกสนาน

3.ให้มีสมาธิในการฟังคำสั่งและการทำตาม

4.ฝึกการแสดงออกต่อหน้าชุมชน

 

วิธีการเล่น

1.ให้ทุกคนเข้านั่งในชั้นเรียนเป็นแถว

2.ให้นับเลขเรียงทุกคนตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้าย

3.การนับครั้งต่อไปผู้ที่นับตรงเลขลงท้ายด้วย 5 กับเลข 0  ห้ามออกเสียงตามนั้น แต่ให้พูดว่า ฝึกกรีดยางหรือ ฝึกกระตุกมือ หรือ ใช้ชื่อหมู่บ้านฯลฯ

ตัวอย่างการนับ   ......1......2....3...4........ฝึกกรีดยาง .......6......7....8.....9..........ฝึกกรีดยาง

4.ให้ทุกคนนับไปเรื่อย ๆ เร็ว ๆ หากใครที่นับไม่ถูกต้องให้ออกมาข้างหน้าก่อน  และให้คนที่เหลือนับต่อไปเรื่อย ๆ และหาคนที่นับผิดมาประมาณ 3-5 คน (แล้วแต่เวลา)

5.วิทยากรสัมภาษณ์  หรือให้พูดแสดงความรู้สึก หรือให้ร้องเพลงแทน หรือให้เล่านิทาน  ตามความถนัดของแต่ละคน

ข้อควรระวัง

หากใครที่แสดงออกไม่ได้  อย่าคะยั้นคะยอมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่กล้ามาในวันต่อไปได้

อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกม มีกลองรุมบ้า , ฉิ่ง , ฉาบ

หมายเหตุ ผู้ที่ถูกออกมาหน้าห้องทุกคนจะต้องแสดงออก 1 อย่าง จึงจะให้เข้าไปนั่งได้

 

เกมแม่ทัพสั่ง

วีธีการเล่น

1.สมมุติวิทยากร  เป็นแม่ทัพ และ ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นทหารให้นั่งในห้องโดยวางเก้าอี้เป็นวงกลม

2.แม่ทัพจะตกลงว่า ให้ทุกคนทำตามคำสั่งของแม่ทัพอย่างเคร่งครัด โดยในคำสั่งจะต้อง ขึ้นต้นด้วยคำว่า แม่ทัพสั่ง ให้ทำอะไร  เช่น ยิ้ม , หัวเราะ , ลุกขึ้นยืน , ซ้ายหัน  ,ขวาหัน ,ยกมือขึ้น ,ชี้มือไปข้างหน้า , สั่งให้คนที่ใส่เสื้อผ้า เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น ลุกขึ้นหรือคนที่ใส่เสื้อยืด , ผมสั้น , ผมยาว , ผู้หญิง , ผู้ชาย , ฯลฯ และแม่ทัพต้องสั่งให้หยุด จึงจะหยุดได้

3.ผู้ที่ทำผิดคำสั่ง เช่น แม่ทัพพูดว่า แม่ทัพใช้ให้ทำ หรือ คำว่า แม่ทัพว่าให้ทำ หากใครทำตามก็ถือว่าผิดคำสั่ง

4.ให้นำผู้ที่ทำผิดคำสั่งออกมาข้างนอก และให้ผู้ที่เหลือทำต่อ จนได้ผู้ทำผิดประมาณ 13- 14  คน

5.หากใครต้องการเข้าไปนั่งก่อนให้ออกมาร้องเพลง 1 เพลง จำนวน 2 คน

6.ที่เหลือ 12 คน ให้จับกลุ่ม ๆ ละ 3 คน รวม 4 กลุ่ม

7.จัดเก้าอี้ให้นั่งเป็นกลุ่มเรียงตามหลังกัน  และให้หันหน้าเข้าหากันทั้ง 4 กลุ่ม

8.ให้ในกลุ่มซึ่งสมมุติว่าเป็นทหารที่ขี่เรือไปออกรบ โดยให้ในกลุ่มกำหนดว่าเป็นประเทศอะไร ที่ไม่ซ้ำกัน   เช่น  ไทย , มาเลเซีย  , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์  และให้แต่ละลำแบ่งหน้าที่กันยิงปืน โดยให้คนที่นั่งหลังสุดเป็นผู้ใส่ลูกปืน  ใช้เลียงแทนการกระทำและให้พูดว่า ปิ๊ก คนนั่งกลางเป็นผู้เหนี่ยวไกปืน  ให้ออกเสียงว่า ปั๊ก และคนนั่งหน้าสุดเป็นผู้ยิงโดยให้ออกเสียง โป้ง พร้อมชี้มือไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะยิง ลำที่ถูกยิงจะต้องรีบยิงตอบโดยยิงลำใดก็ได้  และต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกครั้ง  คือ คนหลังพูดว่า ปิ๊ก คนกลางพูด ปั๊ก คนหน้าพูดว่า โป้ง

9.ให้ยิงโต้ตอบให้รวดเร็ว ลำใดที่ยิงตอบช้า หรือพูดผิด ถือว่าเรือจม และให้ออกไปจากเกม  ที่เหลือยิงต่อจนได้ผู้ชนะ 1 ทีม

10.นำทีมที่แพ้ 1 หรือ 2 หรือ ทั้ง 3 ทีม มาลงโทษ ด้วยการให้ร้องเพลง 1-2 เพลง  ตาม เวลาที่มี และเตรียมรางวัล เช่น ลูกอม มอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ ......จบเกม

 

ข้อดีของเกมนี้

1.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องฟังคำสั่งจากวิทยากรและทำตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

เพื่อให้การฝึกอบรมสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.ฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระเบียบวินัย

ข้อควรระวัง ควรรักษาเวลาในการเล่นเกม  อย่าให้ยืดเยื้อเกินไป

อุปกรณ์ กลอง    ฉิ่ง  ฉาบ  ฯลฯเกมลมเพ-ลมพัด

ขั้นเตรียมการ

1.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั่งรวมกันในห้อง  โดยวางเก้าอี้เป็นวงกลม

2.เตรียมอุปกรณ์ให้จังหวะ  เช่น  กลองรุมบ้า  ฉิ่ง  ฉาบ   กระดานไวท์บอร์ด  ปากกา

3.วิทยากรร้องเพลงลม เพ ลม - พัด  ซึ่งมีเนื้อเพลงว่า ลมเพ-ลมพัด  โบกสะบัดพัดไปพัดมา  ลมเอยจะพัดอะไร  ลมเอยจะพัดอะไร  ไม่รู้จะพัดอะไร  พัด...(ต้นไม้)  ดีกว่า ให้ฟัง  1  เที่ยว  แล้วอธิบายกติกาว่า  ต่อไปถ้าวิทยากรร้องถึงท่อนว่าพัดสิ่งที่ตรงกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใด  ผู้นั้นจะต้องลุกขึ้นไปนั่งสลับที่กับผู้อื่นโดยเร็วที่สุด  ผู้ใดช้าที่สุดจะต้องออกนอกวง

 

วิธีการเล่น 1.เริ่มเล่นโดยวิทยากรร้องเพลงลม เพ ลม - พัด  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรบมือเป็นจังหวะ  พร้อมๆกับเครื่องให้จังหวะต่างๆ เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ  เป็นต้น

2.เมื่อร้องลมพัดโดนสิ่งใดที่อยู่ในตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ผู้ที่ติดป้ายชื่อ ผู้ชาย ผู้หญิง  ใส่เสื้อยืดเป็นต้น  ผู้นั้นก็จะต้องลุกวิ่งหาที่นั่งใหม่โดยเร็วที่สุด  ใครนั่งช้าที่สุดจะต้องออกนอกวง (คนที่ลมพัดไม่โดนต้องนั่งอยู่ที่เดิม)

3.ร้องเพลงรอบต่อๆไปจนได้ผู้ต้องออกนอกวงประมาณ  10-15  คน  แล้วนำมายืนแถวหน้าห้อง  (อาจจัดเก้าอี้ใหม่  แบบนั่งเรียงแถวเช่นเดิมก็ได้)  หาอาสาสมัคร  1  คน ที่ต้องการเข้าไปนั่งก่อน  ให้เลือกว่าจะร้องเพลงหรือเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือ  ถ้าผู้นั้นเลือกร้องเพลงก็ให้ร้องเพลง  1  เพลง  ให้สมาชิกคนอื่นๆช่วยปรบมือให้จังหวะ  ถ้าเลือกเขียนหนังสือ  ก็ให้เขียนโดยใช้หัวเข่าเขียนแทนมือ  วิธีการให้ยืนชิดเท้า  ย่อเข่าจุ่มน้ำหมึกแทนพู่กัน  สะบัดน้ำหมึก แล้วเขียนอักษรไทย  เช่น  ก  ข  ค  ง  เป็นต้น ถ้าเลือกการอ่านหนังสือ  วิทยากรเขียนคำที่อ่านยากๆบนกระดานแล้วให้อ่านเร็ว ๆ 3 ครั้ง  เช่น  คำว่าฮาเฮียหลี  ฮาหลีเฮีย  ,  /   กล้วยตานีมีหวีเดียว  ปลายหวีเหี่ยว  หิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมา/ปลา  หมู  หมึก  กุ้ง   /   ทหารบก  แบกปืน  ถือปูน  ไปโบกตึก

4.ส่วนที่เหลือ 10 - 12 คน  ให้ยืนเข้าแถวและให้เล่านิทานคนละ 1 ประโยคต่อกันไปเรื่อยๆ  เช่น  คนแรกเล่าว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คนที่ 2 บอกว่า  มีวัวตัวหนึ่ง ............เล่าต่อไปวนหลายๆ รอบ จนคนสุดท้ายสรุปให้ได้ว่านิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่างไร

5.ปรบมือให้กำลังใจ   ลงมือฝึกปฏิบัติต่อ

 

 


เกมกินโรตี

ขั้นเตรียมการ

1.เตรียมกระดาษ และไม้กลมยาวประมาณ 6 นิ้ว  ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 1 นิ้ว

2.เอากระดาษห่อไม้ ทำให้เหมือนกับห่อ โรตี (ใช้  4  อัน)

3.เตรียมเพลงจังหวะมัน ๆ  เช่น  จังหวะ ชะชะช่า

4.เรียกให้ผู้ฝึกอบรมเข้านั่งในห้องเป็นแถว ๆ ละประมาณ 10 คน

5.วิทยากรอธิบายวิธีการเล่น


วิธีการเล่น

1.เริ่มเล่นโดยการให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องเสียงเปิดเพลง

2.ให้ผู้ฝึกอบรมปรบมือตามจังหวะเพลง

3.ระหว่างเปิดเพลงให้คนที่นั่งหัวแถวแต่ละแถว เริ่มส่งโรตี ไปให้คนข้าง ๆ เรื่อย ๆ ไป (ห้ามโยนหรือส่งข้าม ) ส่งสลับไปมาหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ

4.ผู้ที่เปิดเพลงจะหาจังหวะหยุดเพลงเมื่อไรก็ได้  แต่ไม่ควรดูว่าโรตีอยู่ที่ใคร ( เพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบ)

5.เมื่อเพลงหยุดจะมีผู้ที่ถือโรตีอยู่ 4 คน (จะใช้โรตีครั้งละ 2 อัน ก็ได้  ขึ้นอยู่กับเวลา )

6.ให้ผู้ที่ถือโรตีอยู่เอาออกมาหน้าห้อง เพื่อไว้เล่นเกมต่อไป

7.ส่งโรตีให้ผู้ที่นั่งเล่นต่ออีกรอบแบบเดิม  เมื่อเพลงหยุดจะได้ผู้ที่ถือโรตีอีก 4 คน

8.หาผู้ที่จะออกมาหน้าห้องประมาณ 12 คน

9.ให้ 12 คน จับคู่กัน จะได้ 6 คู่

10.หาอาสาสมัคร 1 คู่ ให้ร้องเพลง 1 คน เต้น 1 คน แล้วให้เข้าไปนั่งได้

11.ส่วนที่เหลือ 5 คู่ ให้ยืนหันหน้าเข้าหากัน และให้กำมือทั้ง 2 ข้าง วางสลับกันเปรียบเสมือนไม้กวนโอเล่ย์

12.ให้ย่อเข่าลงเล็กน้อย เตรียมกวนโอเล่ย์ ตามจังหวะเพลง

13.วิทยากรร้องเพลงโอเล่ย์  ว่า สตอเบอรี่ โอเล่ย์เม็ดใหญ่ หอมชื่นใจ อร่อยถึงใจจริง ๆ (ร้องซ้ำ หลายๆรอบ เริ่มจากร้องช้า และเร็ว สลับกันไป )

14.ผู้ที่ตีกลองรุมบ้าต้องรู้ใจกัน โดยต้องตีให้เข้าจังหวะ

15.หาดูคู่ที่กวนได้สวยที่สุด 1 คู่ โดยให้ผู้ที่นั่งอยู่ช่วยตัดสินด้วยโดยการโหวต

16.เตรียมรางวัลให้คู่ที่ชนะเลิศ เช่น ลูกอมฮอล์ 1 ถุง

17.ปรบมือให้กำลังใจกับทุกคน...........เสร็จการเล่นเกม

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.เพลงจังหวะ มันส์ ๆ

2.โรตีปลอม   4 อัน

3.กลอง   ฉิ่ง   ฉาบ


เกมรวมเหรียญ

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

2. เพื่อให้รู้จักคุณค่าของตนเอง

3. เพื่อความสนุกสนาน

วิธีการเล่น

1.เปิดเพลงมาร์ชเข้าชั้นเรียน

2.ให้ยกเก้าอี้ออก  ปล่อยพื้นที่ให้ว่างและให้ทุกคนยืนรวมกัน

3.วิทยากรอธิบายการเล่นโดยให้ผู้ชายมีค่าคนละ  50  สตางค์  ผู้หญิงมีค่า  25  สตางค์ (อาจสลับค่าได้ระหว่างเล่น)

4.ให้ทุกคนฟังคำสั่งและปฏิบัติตาม  ตัวอย่างเช่น พิธีกรสั่งให้รวมเหรียญ  1  บาท  50  สตางค์ แต่ละคนจะวิ่งมารวมกัน  ที่ถูกต้องคือ  ผู้ชาย  3  คน  หรือ  ผู้ชาย  2คน  ผู้หญิง  2  คนก็ได้

5.ผู้ที่เหลือเศษให้ออกมาข้างนอก

6.ทำหลาย ๆ ครั้ง  โดยให้รวมเหรียญเพิ่มค่าให้มากขึ้น  เพื่อความสนุกสนาน เช่น  5.75  บาท ฯลฯ

7.หาผู้ที่เหลือเศษ  ประมาณ  10  คน  ให้ร้องเพลง  5  เพลง หรือแสดงอื่น  ๆ  แทน ตามเวลาที่เหมาะสม

8.ปรบมือให้กำลังใจ   จบการเล่นเกม

 

ข้อดีของเกมนี้ นอกจากสร้างความสนุกสนาน  แล้วยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หมายเหตุ กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล้วนๆ  ให้กำหนดค่าตามสภาพการแต่งกายหรือการไว้ผมสั้นยาวก็ได้

 

 

สุภาษิต  คติ  และข้อคิดต่างๆ

บุคคล 5 ประเภท

1. หัวใจสู้

2. คอยดูทีท่า

3. เบิ่งตาลังเล

4. หันเหหัวดื้อ

5. งอมือจับเจ่าไม่เอาไหนเลย

 

การเรียนรู้ของคน

ตาดู  หูฟัง  สมองคิด  จดจำ  นำไปใช้

 

 

สุภาษิตเกี่ยวกับการกรีดยาง

10 ปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น

10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ

10 มือคลำ  ไม่เท่าทำเอง

 

ครูฝึกขยันสอน                        เกษตรกรขยันเรียน

ทุกคนต่างหวังและหมั่นเพียร                         ปรับเปลี่ยนให้เชี่ยวชาญการกรีดยาง

 

ข้อคิดจาก  นายชุบ  มุนิกานนท์

พ่อเจ้าแก่แล้วแก้วตา                               พ่อมาสร้างทุกสิ่งสรร

ยางดีสร้างในไพรวัลย์                                        เพื่อให้เจ้านั้นอยู่กิน

พ่อฟันพ่อฝ่าความยาก                                       หนามขวากพ่อลิดปลดสิ้น

พ่อภาคภูมิใจในดิน                                           องค์การปานถิ่นนอนตาย

ลูกพ่อข้อแข็งแกร่งกล้า                                      พิทักษ์รักษาเชื้อสาย

อย่าได้แตกแยกทำลาย                                      พวกเราใช่ควายขวิดกัน

พ่อสร้างลูกล้างถูกหรือ                                      ควรถือเป็นสัตย์คำมั่น

ลูกพ่อจะฟัดกัดฟัน                                            เติมต่อความฝันพ่อไป

พ่อสร้างเพื่อให้ลูกอยู่                                        ลูกสร้างเพื่อผู้ใดใหม่

เหยียบรอยเดียวกันมั่นใจ                                   ลูกไทยชาติไทยไพบูลย์

 

 

สักวันหนึ่ง

สักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่ง           สักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลาย

สักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชาย                             จะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดิน

สักวันหนึ่งความรักคงครองหล้า                        สักวันหนึ่งความเมตตาคงเปี่ยมชีวิน

สักวันหนึ่งคุณธรรมคงคู่ธานินทร์                       แล้ววันนั้นเราคงสิ้นคนแล้งน้ำใจ

 

 

นิทาน

1. อิเหนาเป็นเอง

สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมาหลายปี สามีเป็นคนขี้เล่นชอบสนุก มักหยอกล้อภรรยาบ่อยๆ วันหนึ่งเมื่อเห็นภรรยาเดินออกจากห้องน้ำ ก็เดินเข้าไปบีบก้นภรรยาเบาๆ แล้วพูดว่า นี่ถ้าเนื้อแข็งกว่านี้อีกหน่อย เธอก็ไม่ต้องใช้กางเกงเสริมสะโพก

เช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อภรรยาเข้ามาในห้องนอน สามีก็ตามเข้ามากอด แล้วจับหน้าอกแล้วก็พูดเย้าว่า นี่ ถ้ามันแข็งกว่านี่หน่อย  เธอก็ไม่ต้องใช้ยกทรงหรอก

ภรรยาไม่พูดตอบว่ากระไร  เก็บความน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้  เช้าวันต่อมา  สามีเดินออกมาจากห้องน้ำ  ภรรยาเดินไปจับส่วนสำคัญของสามีแล้วก็พูดว่า รู้อะไรไม๊ ที่รัก  ถ้าไอ้นี่ของคุณมันแข็งกว่านี้อีกสักหน่อย ฉันก็คงไม่ต้องขอแรงน้องชายของคุณหรอก

 

ข้อคิด ควรวิเคราะห์ตนเองก่อนที่จะพูดถึงจุดบกพร่องของคนอื่น

มองผู้อื่น             จงคนหาแต่ความดี

มองตนเอง                  จงค้นหาความบกพร่อง

 

2. อย่าด่วนสรุป

หนุ่มสาวคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ  ชวนกันไปฮันนีมูนที่หัวหิน  ขับรถหาที่พักจนมาถูกใจรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งให้ส่วนลดพิเศษสำหรับคู่ฮันนีมูน  จึงตัดสินใจเข้าพัก  ได้ห้องพักแฝดติดกับห้องสองตายายที่มาพักอยู่ก่อนแล้ว

ค่ำคืนสุขสันต์  เจ้าบ่าวฮันนีมูนได้รอบเดียวก็ม่อยหลับไปด้วยความระโหย  ทิ้งให้เจ้าสาวนอนกระสับกระส่าย  ในขณะนั้นเองเจ้าสาวก็ได้ยินเสียงกระหนุงกระหนิงมาจากห้องข้าง ๆ  เสียงสองตายายหัวเราะเสียงดังชอบใจตั้งแต่หัวค่ำจนดึกดื่นก็ยังไม่เลิกรา  ฟังเหมือนกำลังทำอะไรกันสักอย่าง

ตาฉันมั่ง เสียงยาย ตาฉันมั่ง เสียงตา  เสียงสลับกันอย่างนี้  ตลอดทั้งคืน  เจ้าสาวได้แต่นึกอิจฉาความสุขของผู้เฒ่าทั้งสอง  พลางนึกสงสัยว่า  เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกัน  จนกระทั่งม่อยหลับไป

วันรุ่งขึ้น  ขณะที่เจ้าบ่าวยังไม่ตื่นนอน  เจ้าสาวก็เลยลุกขึ้นเดินไปที่ห้องพักของตายาย  เห็นตายายนั่งคุยกันที่ระเบียง  จึงเข้าไปทักทายและร่วมวงสนทนา    แล้วตัดสินใจถามด้วยความสงสัยว่า

เมื่อคืนหนูได้ยินเสียงคุณตาคุณยายหัวเราะมีความสุขกันมาก  ทั้งคืนเลย  หนูได้แต่นอนคิดและอิจฉา  ทำไมคุณตาจึงเก่งจัง  อายุขนาดนี้แล้วเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน  ไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งคืน

มันใช้การอย่างว่าไม่ได้มานานแล้วล่ะหนู ยายตอบ เมื่อคืนเราแค่เล่นสนุกกัน  โดยผลัดกันจับของตาขึ้นตั้ง  แล้วทายกันว่า  มันจะล้มไปทางซ้ายหรือขวาต่างหาก (ฮา..............)

ข้อคิด อย่าด่วนสรุป  ประเมินโดยใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว  แล้วตัดสินใจ  อาจผิดพลาดได้


 

 

3. ร้องเพลงชาติ

มีอาแปะคนหนึ่งหวงลูกสาวเป็นที่เลื่องลือไปทั่วปฐพี  มดไม่ให้ไต่  ไรไม่ให้ตอม  แต่ถึงจะรักจะหวงอย่างไร  ลูกสาวก็จำเป็นต้องแต่งงาน  จึงจำยอมให้ลูกสาวเป็นฝาเป็นฝั่งจะได้หมดห่วง  เมื่อถึงวันแต่งงาน  เจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวและทำตามประเพณีอย่างสมเกียรติ  เมื่อพิธีต่างๆเสร็จสิ้น  ภาคกลางคืนก็ได้ฤกษ์ส่งตัวคู่บ่าวสาว  อาแปะผู้หวงลูกสาวก็อวยพรให้แก่คู่บ่าวสาว  แต่ด้วยความเป็นห่วงที่ลูกสาวจะต้องพบกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสอน  จึงคิดอุบายและกระซิบบอกกับลูกสาวว่า

อาแปะ นี่แน่ะอาหมวย  ปูเหลียวเตี่ยจะนอนห้องติดกับห้องของลื้อนาเตี่ยเป็นห่วงลื้อมาก  ถ้าลื้อโดนอี (เจ้าบ่าว)รังแก  หรือทำให้เจ็บปวดให้ลื้อเรียกเตี่ยนา  เตี่ยจะรีบมาช่วยลื้อทันที

อาหมวย จ๊ะ เตี่ย  แล้วถ้าเขารังแกอั๊วล่ะ

อาแปะ ถ้าอีไม่รังแกลื้อ  หรือถ้าล้อมีฟามสุข  ลื้อก็ร้องเพลงชาติก็แล้วกันนะ

เมื่อกระซิบบอกลุกสาวแล้ว  อาแปะก็เข้านอน  ปล่อยให้คู่บ่าวสาวอยู่กันตามลำพัง  ส่วนตัวเองก็เข้านอนและคอยเงี่ยหูฟังเสียงลูกสาวตลอดเวลา  เวลาผ่านไป  ไม่นานอาแปะก็ได้ยินเสียงลูกสาวร้องเรียกด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวด

อาหมวย เตี่ย  เตี่ย  เตี่ย

อาแปะก็รีบเปิดประตูห้องตนเองเพื่อจะเข้าไปช่วยลูกสาว  แต่ยังไม่ทันได้เปิดประตู  ก็ได้ยินเสียงอาหมวยร้องเรียกอีก

อาหมวย เตี่ย  เตี่ย  เตีย  เตี้ย  เตี้ย  เตี้ย  เตีย  .........(ทำนองเพลงชาติ)


 

4.โจรปล้นรถทัวร์

ครั้งหนึ่งคณะทัวร์ได้พาลูกทัวร์ทั้งชายหญิง  ทุกเพศทุกวัย  ไปเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่ง  ในระหว่างวิ่งผ่านป่าเปลี่ยว  ทันใดนั้นโชว์เฟอร์ก็ต้องเบรกรถเสียงดังสนั่น  ลูกทัวร์พากันตกอกตกใจ  ปรากฏว่ามีท่อนไม้ใหญ่โค่นขวางทางอยู่    ลูกทัวร์จึงลงจากรถเพื่อช่วยกันยกท่อนไม้ที่ขวางถนนออก

ปัง !ปัง !ปัง ! เสียงปืนดังสนั่น  ทุกคนตกตะลึง  มีพวกขุนโจรกลุ่มหนึ่งออกจากราวป่า  มาปล้นทรัพย์สินของลูกทัวร์ทุกคนจนหมดสิ้น  เท่านั้นยังไม่พอ  พวกมันยังต้องการข่มขืนพวกผู้หญิงทั้งหมดอีกด้วย  หัวหน้าโจรจึงประกาศว่า

พวกผู้ชายเข้าป่าไป  ส่วนผู้หญิงทั้งหมดอยุ่ในรถ  เราจะข่มขืนพวกเจ้าตามจำนวนฟันที่มีอยู่ในปากพวกเจ้า  เอ้า..พวกเราปฏิบัติ

ขุนโจรและสมุนก็ทำดังที่พูด  มีหญิงชราอยู่คนหนึ่งมากับคณะทัวร์ด้วย  แม้จะแก่ชราเพียงใดพวกโจรก็ไม่ละเว้น  เพราะได้ลั่นวาจาไปแล้วประเดี๋ยวคำพูดจะไม่ศักสิทธิ์  เมื่อเสร็จภารกิจ  พวกขุนโจรก็จะพากันกกลับพร้อมทรัพย์สินของลูกทัวร์และความสุขสมอารมณ์หมาย  แต่ยังไม่ทันได้ก้าวลงจากรถ  พลันได้ยินเสียงหญิงชราร้องประท้วงขึ้นดังๆว่า

พ่อโจรจ๋า!! ฉันว่าพ่อนับฟันฉันผิดนะ

ผิดยังไงยาย ขุนโจรถาม

ก็มันยังมีฟันกรามซ่อนอยู่ข้างในอีกตั้งซี่หนึ่ง  พ่อจงกลับมาทำตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ให้ครบเถอะนะ

 

 

5. ทหารโรมัน

ยุคโบราญ  อาณาจักรโรมันนับได้ว่าเป็นชาตินักรบที่แข็งแกร่งมากที่สุดชาติหนึ่ง  กษัตริย์จึงมักมิได้ว่างเว้นจากการศึก  แต่หากว่างเว้นเมื่อไรก็จะประทับอยู่ในพระราชวัง  มีนางสนมกำนัลคู่ใจแสนสวยคอยปรนนิบัติพัดวีตลอดเวลา พวกนางสนมกำนัล จึงเป็นที่รักและหวงแหนของกษัตริย์เป็นที่สุด  ดวงความเกรงว่าระหว่างที่ออกศึกนางกำนัลจะนอกใจ  จึงสั่งให้ช่างฝีมือดีทำกุญแจล็อคอาณาจักร นางกำนัลไว้  หากมีชายใดรุกล้ำก็จะถูกกุญแจวิเศษนี้ตัดขาดทุกรายไป  นอกจากกษัตริย์เองแล้วไม่มีชายใดมีกุญแจมาไขอาณาจักรได้  พร้อมกันนั้นก็ให้องครักษ์ 10 นายคอยดูแลนางกำนัลอย่างใกล้ชิดแล้วพระองค์ก็เสด็จออกศึกอย่างมั่นใจ  หลังเสร็จการศึก  พระองค์ก็เสด็จกลับเมืองมาหานางกำนัล  และถามทหารคู่ใจทั้ง 10 นายว่า

พวกเจ้าดูแลนางกำนัลของเราอย่างดีหรือไม่

อย่างดีพะยะค่ะ พวกองครักษ์ตอบพร้อมๆกัน

งั้นข้าขอดู-ของ-พวกเจ้าหน่อยซิ กษัตริย์สั่ง

องครักษ์ทั้งสิบจึงจำยอม  ปลดเสื้อผ้าให้กษัตริย์ดู  ปรากฏว่า ของ ขององครักษ์ขาดด้วนไป 9 นาย มีเพียงนายเดียวเท่านั้นที่ยังมีอยู่ครบถ้วน  กษัตริย์ทรงพอพระทัยยิ่งนักที่ยังมีองครักษ์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์อยู่บ้าง  แม้จะเป็นเพียงคนเดียวก็ตาม  จึงถามองครักษ์ที่ยังมี ของ อยู่ครบถ้วนนั้นว่า

เจ้าต้องการรางวัลอะไรบ้าง  ข้าจะให้เจ้าอย่างงาม

องครักษ์ไม่ตอบ  ได้แต่ปิดปากเงียบ  กษัตริย์ถามซ้ำหลายๆครั้งก็ไม่ตอบ  จึงได้ทรงบังคับว่าถ้าไม่ตอบจะนำตัวไปประหาร  ด้วยความกลัวพระอาญา  องครักษ์จึงตอบไปว่า

แบะ แบะ  แบะ แบะ (ลิ้นด้วนไปแล้ว)


 

กิจกรรมเสริมอื่นๆ

ในขณะที่ผู้เข้าฝึกอบรมกำลังฝึกปฏิบัติ  ควรมีกิจกรรมเสริมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพลิดเพลินและคลายความเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่าย  เช่น  เปิดเพลงตามคำขอ  การเล่านิทาน   การทายปัญหา  สลับกันไป  โดยเฉพาะการทายปัญหาอาจนำปัญหาเชาว์  ปัญหากวน  ปัญหาทะลึ่งเล็กน้อย  หรือปัญหาประจำท้องถิ่นนำมาทายเล่นกัน  ตัวอย่างเช่น  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยางมีว่า

คำถาม อะไรเอ่ย ?  โก้งโค้งโมงตึง  มือหนึ่งฉอก  พอน้ำออกหรอยจัง  ผันหลังให้....

คำเฉลย คนกรีดยาง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013 เวลา 16:21 น.