ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป ตัวอย่างคดีแพ่ง: ค้ำประกัน ต้องมีสัญญาไหม
ตัวอย่างคดีแพ่ง: ค้ำประกัน ต้องมีสัญญาไหม PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:36 น.

ค้ำประกันต้องมีสัญญาไหม ?

     ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่า "การค้ำประกัน" นั้นเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าหากว่า ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ดังนั้น ตาม ปพพ.มาตรา ๖๘๐ ซึ่งการค้ำประกันนั้น กฎหมาย เพียงแต่กำหนดว่าจะฟ้องผู้ค้ำประกันได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันก็พอ กฎหมายมิได้กำหนดว่าการค้ำประกันนั้นจะต้องทำเป็นสัญญาเป็นหนังสือ

     กล่าวคือตอนทำสัญญาอาจจะตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ แต่ต่อมาภายหลังมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้  คำว่า "หลักฐานเป็นหนังสือ" อาจเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างผู้ค้ำประกันกับบุคคลใดก็ได้ ขอให้มีความเพียงว่า ผู้ค้ำประกันได้ผูกพันจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เท่านี้ก็นับว่าเพียงพอ ที่เจ้าหนี้จะนำไปฟ้องร้องบังคับให้ผู้ค้ำประกันรับผิดได้แล้ว ที่สำคัญก็คือจดหมายดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันด้วยนะครับ ....

Я так понимаю,-продолжал он спокойным тоном, предназначавшимся для девочки,-что опасности пока нет.

Антонио не услышал ничего нового, он уже сам обо всем догадался.

Один, "скачать книгу не родись красивой" который был побольше, он помнил с мучительной ясностью.

У мулата была темно-желтого цвета кожа, редкие усы и борода.

Коридор был заметно уже прежнего, и, сразу бросилось в глаза исчезновение зеленых трубок.

Они посовещались о том, как "центр инвест банк потребительский кредит" действовать дальше.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:51 น.