ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป ตัวอย่างคดีแพ่ง: อายัดเงินเดือนได้ไหมเนี๊ยะ
ตัวอย่างคดีแพ่ง: อายัดเงินเดือนได้ไหมเนี๊ยะ PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:35 น.

อายัดเงินเดือนได้ไหม?

เจ้าหนี้บางคนก็ปล่อยกู้ให้แก่ลูกหนี้หน้าใหม่ๆ ที่เห็นว่าเป็นข้าราชการ ก็คงมั่นใจว่าหนี้ไม่สูญแน่ๆๆ

เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือนของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการที่ได้รับทุกเดือน แต่ว่าเป็นกรรมของเจ้าหนี้

รายนี้เมื่อลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการไม่ยอมจ่ายหนี้ซะงั้น จึงต้องไปขอบารมีศาลเป็นที่พึง ปรากฎว่าได้คำ

พิพากษามาแผ่นหนึ่งทีนี้ก็ไปหาเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้ช่วยอายัดเงินเดือนลูกหนี้คนนี้ให้หน่อย

เจ้าหนี้ถึงกลับหน้าถอดสี เพราะเงินเดือนลูกหนี้คนนี้ก็ตั้งสองหมื่นทำไมจะอายัดเงินเดือนเขาไม่ได้

เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ชี้แจงแถลงไขข้อสงสัยของเจ้าหนี้ว่า "ตามปวิพ.มาตรา ๒๘๖ วางหลักเกณฑ์

ไว้ว่าเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี"ซึ่งก็คือจะไปยึดหรืออายัด

เงินดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นเงินเดือนข้าราชการย้ำของข้าราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

แล้วเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่อายัดได้ไหมหนอ? แล้วเงินสหกรณ์ออมทรัพย์หละอายัดได้ไหม?

ไว้ค่อยกล่าวถึงในคราวต่อไปนะครับ......

อายัดเงินเดือนได้ไหม?

เจ้าหนี้บางคนก็ปล่อยกู้ให้แก่ลูกหนี้หน้าใหม่ๆ ที่เห็นว่าเป็นข้าราชการ ก็คงมั่นใจว่าหนี้ไม่สูญแน่ๆๆ

เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือนของลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการที่ได้รับทุกเดือน แต่ว่าเป็นกรรมของเจ้าหนี้

รายนี้เมื่อลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการไม่ยอมจ่ายหนี้ซะงั้น จึงต้องไปขอบารมีศาลเป็นที่พึง ปรากฎว่าได้คำ

พิพากษามาแผ่นหนึ่งทีนี้ก็ไปหาเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้ช่วยอายัดเงินเดือนลูกหนี้คนนี้ให้หน่อย

เจ้าหนี้ถึงกลับหน้าถอดสี เพราะเงินเดือนลูกหนี้คนนี้ก็ตั้งสองหมื่นทำไมจะอายัดเงินเดือนเขาไม่ได้

เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ชี้แจงแถลงไขข้อสงสัยของเจ้าหนี้ว่า "ตามปวิพ.มาตรา ๒๘๖ วางหลักเกณฑ์

ไว้ว่าเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัดหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี"ซึ่งก็คือจะไปยึดหรืออายัด

เงินดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้นเงินเดือนข้าราชการย้ำของข้าราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

แล้วเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่อายัดได้ไหมหนอ? แล้วเงินสหกรณ์ออมทรัพย์หละอายัดได้ไหม?

ไว้ค่อยกล่าวถึงในคราวต่อไปนะครับ......

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:51 น.