ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ข่าวยางพารา ยุทธพงศ์” เยือนมาเลเซีย ดูงานโครงการ Rubber City ตามแนวตะเข็บชายแดน(22/03/2556)
ยุทธพงศ์” เยือนมาเลเซีย ดูงานโครงการ Rubber City ตามแนวตะเข็บชายแดน(22/03/2556) PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - ข่าวยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013 เวลา 10:52 น.

         ยุทธพงศ์” ร่วมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยเยือนมาเลเซีย  ดูงานโครงการ Rubber City ตามแนวตะเข็บชายแดน   ชี้สองประเทศให้ความสนใจร่วมกัน    หากเร่งเดินหน้าจะส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุน

นายยุทธพงศ์   จรัสเสถียร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย  กล่าวว่า  จากการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ำมัน  ระหว่างไทย - มาเลเซีย  และเพื่อผลักดันความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเมื่อวันที่ 19 - 20  มีนาคม 2556 ตนพร้อมคณะอนุกรรมการฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน  บีโอไอ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่โรงแรมเจบีหรรษา  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา พร้อมศึกษาดูงานที่ด่านบ้านประกอบ และดูพื้นที่ที่เมืองโกตาปูตรา รัฐเคด้า  ประเทศมาเลเซีย  ที่ทางประเทศมาเลเซียได้เชิญชวนประเทศไทยให้มาทำเมืองรับเบอร์ ซิตี้

นายยุทธพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากปริมาณยางพาราที่มีการส่งออกผ่านทางด่านสะเดา จ.สงขลา ในปีที่ผ่านมา       คิดเป็นมูลค่า 41,000 ล้าน  โดยเป็นน้ำยางข้นมูลค่า 31,000 ล้าน  หรือปริมาณร้อยละ 75 ของยางที่ส่งออกมายังประเทศมาเลเซีย ซึ่งถ้ามีเมืองรับเบอร์ ซิตี้  แทนที่ประเทศไทยจะส่งออกมาในรูปของวัตถุดิบ ก็เปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของยางพารา     จะทำให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมากกว่า

ทั้งนี้  การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาหาปริมาณพื้นที่และพื้นที่ที่เหมาะ สม  อาจจะเป็นบริเวณด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี    จ.สงขลา หรือ นิคมอุตสาหกรรมฉลุง      อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ส่วนในเรื่องของกรรมสิทธิ์พื้นที่ ต้องดูว่าจะเอาพื้นที่ไหน ใครเป็นเจ้าของพื้นที่  และใครเป็นผู้ลงทุน รวมทั้งเรื่องของการคมนาคมและระบบโลจิสต์ติก   ซึ่งการเดินทางไปมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นเพียงการหารือและสำรวจพื้นที่เบื้องต้น

“รัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทยมีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือโครงการรับ เบอร์ ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าขายยางพาราและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสอง ประเทศ  และในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพการส่งออกยางพาราให้มีความแข็งแกร่งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด  ซึ่งเป็นที่ทราบดีกว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบยางพาราราย สำคัญให้กับประเทศมาเลเซีย หากไทยกับมาเลเซียหันมาจับมือกันหรือลงทุนร่วมกัน  ก็ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมยางของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งในทุกด้านมากยิ่ง ขึ้น”  นายยุทธพงศ์  กล่าว

ด้าน นายกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย  ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ทางภาค เหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงการรับเบอร์ ซิตี้ ที่ทางมาเลเซียได้ให้ทางไทยเข้ามาสนับสนุนร่วมกัน ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยร่วมกันให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกยางพาราที่สำคัญของโลก ซึ่งความคืบหน้าของโครงการฯดังกล่าว ขณะนี้ทางมาเลเซียได้กำหนดไว้อยู่ในแผนการพัฒนาของทางภาคเหนือ ส่วนของไทยกำลังดูความเหมาะสมของพื้นที่

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ(วันที่ 22 มีนาคม 2556)