ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:22 น.

กฎหมายอาญา  คำนี้อาจจะคุ้นหู  แต่คุณรู้จักดีรึยัง?

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่รวมเอาลักษณะความผิดต่าง ๆ และกำหนดบทลงโทษมาบัญญัติขึ้น ด้วยมีจุดประสงค์จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคม หรือคนส่วนใหญ่ของประเทศถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากปล่อยให้มีการแก้แค้นกันเองหรือ ปล่อยให้ผู้กระทำผิดแล้วไม่มีการลงโทษจะทำให้มีการกระทำความผิดทางอาญามากขึ้นสังคมก็จะขาดความสงบสุข

 

กฎหมายอาญา : เขียนโดย ยุพา โสตถิวัตน์ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2010 เวลา 00:53 น.