ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

กฎหมายทั่วไป กฎหมายปกครอง
กฎหมายปกครอง PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - กฎหมายทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:09 น.

กฎหมายปกครอง คืออะไร  มีความสำคัญอย่างไร คุณรู้จักกฎหมายปกครองดีแค่ไหน ?

 

กฎหมายปกครอง

กฎหมายปกครอง ได้แก่ กฎหมายที่กำหนดถึงรายละเอียดในการปกครองลดหลั่นกันลงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ กล่าวคือกฎหมายรัฐธรรนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการปกครองประเทศ แต่กฎหมายปกครองนั้นเป็นกฎหมายดำเนินการปกครอง ซึ่งกฎหมายปกครองนี้จะกล่าวถึงการจัดระเบียบแห่งองค์การทางปกครอง เช่น การจัดแบ่งออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น ระหว่างองค์การเหล่านี้ซึ่งมีต่อกันและกันและเป็นเกี่ยวพันระหว่างองค์กรเหล่านี้กับราษฎร กฎหมายปกครองถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่กฎหมายมหาชน

 

 

กฎมายปกครอง:  เขียนโดย ยุพา โสตถิวัตน์      วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2010 เวลา 02:16 น.