ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ กลอนงานเกษีณย์ ประพันธ์โดย นายวิชิต สุวรรณปรีชา
กลอนงานเกษีณย์ ประพันธ์โดย นายวิชิต สุวรรณปรีชา PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย ศิริยงค์ ฉัตรโท   
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 14:20 น.

· จากไข่.............สู่หนอน                  ใบหม่อนเรียง

ฟูมฟักเลี้ยง           สร้างเส้นใย             ให้คุณค่า

สาวเป็นไหม         พอเป็นผืน               แต่นานมา

ทั่วพารา                ชื่นชม                    นิยมกัน

· จากคนใหม่       ก้าวใหม่                  หัวใจสู้

เผ้าเรียนรู้              มุ่งทำงาน                เพื่อสานฝัน

ประสบการณ์        ผ่านบ่งเกิด                เนิ่นนานวัน

ฝากผลงาน            สิ่งสร้างสรรค์           สกย.

 

 

· งานระยับ          จับตา                      ผู้พบเห็น

สายสืบเด่น            วัฒนธรรม               อันสดใส

สิ่งพากเพียร           จากไหมน้อย           ค่อยสร้างไป

คือใยไหม              ค่าประจักษ์             ตระหนักชน

· รอยยิ้ม               พริ้มพรม                ริมฝีปาก

ความภูมิภาค          ผู้เกษียณ                 ทั่วแห่งหน

ประสบการณ์         ผ่านฟันผ่า                สิ่งสมดล

ตั้งใจผล                 เฉกผืนไทย             ให้สกย.

 

 

·  แววระยับ          จับตา                      ดูเด่น

จากเส้น                  ทอสาย                   เป็นผืน

อดทน                     อดกลั้น                   หลายวันคืน

ร่วมชื่น                   ร่วมยินดี                 ร่วมปรีดา

· ร่วมงานเล็ก         สำเร็จ                    สู่งานใหญ่

ร่วมเทใจ                 มุ่งสู่งาน                 ผ่านปัญญา

ทุ่มเทสร้าง              ด้วยชาติ                 และปัญญา

คือศรัทธา                ที่น้องมี                  ต่อพี่เอย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 14:33 น.