ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ พันธุ์ยางที่เหมาะกับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RRIT408(984)
พันธุ์ยางที่เหมาะกับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RRIT408(984) PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - การถ่ายโอนความรู้จากผู้เกษียณ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 16:00 น.

พันธุ์ยางที่เหมาะกับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RRIT408(984)

       อาจารย์ สรยุทธ์ สมุทรสารัน (ก้อหนี่) อดีต นักวิชาการเกษตรสำนักงานกองทุนสงเคราห์การทำสวนยาง (สกย.) 0817001436  สรยุทร สมุทรสารันต์ (กอหนี่)

 ได้กล่าวว่าพันธุ์ยางที่เหมาะกับการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคือยางพันธุ์ใหม่ RRIT408 ซึ่งพันธุ์ยาง "RRIT408" เป็นผลงานวิจัยล่าสุดของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จุดเด่น ปลูกง่าย โตไว ให้ปริมาณน้ำยางสูง เฉลี่ย 352 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่า RRIM 600 ถึงร้อยละ 62  ค่อนข้างต้านทานต่อใบร่วงไฟทอฟธอรา,ใบจุดก้างปลา ต้านทานปานกลางต่อราแป้ง,ใบจุดคอลเลโทตริกัม, โรคเส้นดำ และราสีชมพู ที่สำคัญ ทนความแห้งแล้งได้ดี ต้านทานลม ปานกลาง เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน

 

           {youtubejw}eAuebIPeP-M{/youtubejw}

  

           จากอดีตจนปัจจุบันมียางหลายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยางส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ปลูกหรือเจ้าของสวนยางว่าจะเน้นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางเป็นหลัก หรือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้เป็นหลัก หรือพันธุ์ที่ให้ทั้งน้ำยางและเนื้อไม้ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะเหมาะกับพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันไปด้วย

            ยางพันธุ์ RRIT408 กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยางใช้เวลากว่า 25 ปีในการทดสอบสายพันธุ์ที่ผ่านแปลงทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดกรีดและขณะนี้ได้เปิดกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ซึ่งผลผลิตน้ำยางดีมาก และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่ปลูกในภาคอีสานต่อไป เนื่องจากยางพาราสายพันธุ์นี้ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ที่สำคัญสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์อื่น

สุจินต์ ระบุอีกว่า สำหรับการเลือกพันธุ์ยางปลูกในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน เพราะยางแต่ละพันธุ์มีความเหมาะสมต่างกัน ในพื้นที่ปลูกที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมในภาคใต้และภาคตะวันออก หรือพื้นที่ปลูกยางใหม่ในภาคอีสาน เหนือและกลาง ซึ่งเจ้าของสวนยางจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยางหรือเนื้อไม้ หรือทั้งน้ำยางและเนื้อไม้เพื่อจะได้เลือกพันธุ์ยางได้ถูกต้องและได้ผลตอบแทนตามที่หวัง

"บางครั้งระดับน้ำในดินมีผลต่อการทำงานของรากยางด้วย อย่างพันธุ์ RRIT 251 และอาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600 ไม่เหมาะที่จะปลูกในแปลงที่มีระดับน้ำใต้ดินตื้น แต่บางพันธุ์สามารถปลูกได้ดีเช่น บีพีเอ็ม (BPM) 24 หรืออย่างโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ยางพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600 มักจะมีปัญหา แต่พันธุ์พีบี (PB) 255 กลับมีความต้านทานได้ดีกว่า แม้ผลผลิตน้ำยางจะน้อยกว่าอาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600 ก็ตาม"

"พันธุ์ยาง RRIT408 นี่ เราใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์นานถึง 25 ปี โดยพัฒนามาจากพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 หรือ RRIT402 หลังได้ต้นพันธุ์มาแล้วก็ต้องทดลองปลูกในแปลงทดลอง ก็ประมาณ 15 ปี กว่าจะโตเปิดกรีดได้ก็ใช้เวลาอีก 6 ปีรวมแล้วก็ 25 ปีเต็ม ต้องบอกก่อนว่าการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ยางนั้นไม่เหมือนพืชชนิดอื่น เพราะต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะได้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี จึงจะเห็นผล" ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางกล่าวย้ำ

ยางพันธุ์ "RRIT408" นับเป็นอีกก้าวของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรในการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ยางพาราให้มีคุณภาพดี ก่อนจะนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

 

RRIT 408 (984)

เป็นยางสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นผลงานล่าสุดของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานวิจัยยางให้กับ สกย. ซึ่งใช้เวลากว่า 25 ปี ซึ่งเป็นสวนของทดลองปลูกในแปลง ประมาณ 15 ปี และกว่าจะเปิดกรีดอีกประมาณ 6 ปี และขณะนี้ได้เปิดกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

ดังนั้นสถาบันวิจัยยาง จึงตั้งชื่อใหม่เป็น พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984” เพื่อเป็นการฉลองพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ่อ x แม่                : PB 5/51 x RRIC 101

แหล่งกำเนิด            : ราชอาณาจักรไทย
ลักษณะเด่น            : RRIT 408 สายพันธุ์นี้ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่สำคัญสามารถทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าพันธุ์อื่น ต้านทานลม ระดับปานกลาง เหมาะปลูกในภาคอีสานที่สุด
การแตกกิ่ง และทรงพุ่ม       : แตกกิ่งมากทั้งขนาดใหญ่ และขนาดกลาง การแตกกิ่งสมดุลกัน (ดีกว่า 600 และ 251) พุ่มใบไม่ทึบมาก ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปกรวย
ความต้านทานโรค   : ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอฟธอร่า,ใบจุดก้างปลา,ต้านทานระดับ   ปานกลางต่อราแป้ง,ใบจุดคอลเลโทตริกัม,โรคเส้นดำ  และราสีชมพู
อาการเปลือกแห่ง    : เปลือกแห้งปานกลาง
พื้นที่ปลูก               : RRIT 408 พื้นที่ลาดชัน สามารถปลูกได้ สามารถปลูกในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำใต้ดินสูง
ผลผลิตน้ำยาง        : ให้ปริมาณน้ำยางสูง เฉลี่ย 352 กก./ไร่/ปี
ข้อสังเกต               : RRIT 408 ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น  

  

         {youtubejw}-ddiLQB7Xf0{/youtubejw}

 

 

 

 

Что-то "Аудит операций по учету материально-производственных запасов ООО УК 'Краском'"крепко держало его в невидимом нам пространстве.

Решимости у меня "Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами"было не меньше, "Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий"меньше было энтузиазма.

Все происшедшее, включая перешептывания, "Аудит операций предприятия на валютном счёте"длилось не больше двадцати секунд; после этого началось действие, вернее "Аудит операций по учету реализации готовой продукции"раздались слова, "Аудит операций расчетного и валютного счетов"которые были прологом.

Психологический портрет говорит о "Аудит операций с валютными ценностями"том, что мы имеем дело с социопаткой.

Кстати, график съемок изменился.

Но "Аудит операций с внеоборотными активами"была еще одна "Аудит операций с нематериальными активами"проблема, связанная с теми самыми "Аудит операций с основными средствами"танками, что выстроились теперь вдоль дорог Увенды.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 18:36 น.