ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บทความ IT คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ webconference
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ webconference PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บทความ IT
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:17 น.

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ webconference

 โปรแกรมทำงานบน windows xp sp2 , windows7

การติดตั้งระบบเบื้องต้น

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ติดตั้งและ ตรวจสอบ อุปกรณ์  กล้อง webcam ไมโครโฟน ลำโพงให้เรียบร้อย
 2. กำหนดค่าการต่อ Internet เพราะข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม catconference  คือไม่สามารถต่อผ่าน proxy ได้  ดังนั้น จึงต้อง by pass proxy  โดย

เปิด IE (Internet Explorer)  เลือกคำสั่ง Tools>Connections >Lan Settings  ที่ช่อง Proxy Server ให้เอาเครื่องหมายถูก ออก  แล้วกดปุ่ม OK >OK>OK  ปิด IE

(หมายเหตุ)  ถ้าต้องการทำ  by pass (คือการกำหนด website บาง website ไม่ให้ต่อผ่าน proxy  โดยไม่กระทบต่อการกำหนด Proxy หรือหมายถึง การต่อ Internet โดยไม่ต้องเอาเครื่องหมายถูกออกจาก proxy นั่นเอง) ทำได้โดย

              -  ที่ Proxy Sever กำหนดให้มีเครื่องหมายถูก  แล้ว  กดปุ่ม Advanced

-  ที่ Exception  ให้พิมพ์ ชื่อ website ที่ต้องการต่อ internet ตรง  ในที่นี้ให้พิมพ์  ;*.catconference.com  แล้วกดปุ่ม OK >OK>OK  ปิด IE 

 1. เปิด IE ใหม่อีกครั้ง
 2. เข้าไปที่  www.catconference.com
 3. เลือก ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม

 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม กรณีเป็นประธานเปิดห้องประชุม

 1. เมื่อเข้าสู่ www.catconference.com ได้แล้ว
 2. เลือกทางเข้าห้องประชุม
 3. เลือกภาษา เป็นภาษาไทย
 4. ให้ใส่ข้อมูล  สำหรับสมาชิก   เท่านั้น
 5. ที่ช่ององค์กร ให้พิมพ์ rubber
 6. ที่ช่องชื่อผู้ใช้ให้พิมพ์ rubber
 7. ที่ช่องรหัสผ่าน ให้พิมพ์ rubber
 8. กดปุ่ม เข้าระบบ
 9. (*** กรณีมีโปรแกรม Update เครื่องจะให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ให้ทำตามคำอธิบายบนหน้าจอ)
 10. ที่หน้าจอจะปรากฏรายชื่อห้องประชุม ถ้าต้องการเปิดห้องประชุม  ให้เลือกสร้างห้องประชุม แล้วใส่ชื่อห้องตรงช่องห้อง   จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 22 คน ใส่ e-mail ของเจ้าของห้อง และคำอธิบาย  ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก
 11. กดปุ่มเริ่ม
 12. ตั้งค่า Video / Audio  ตามหน้าจอ (กรณีมีอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัว โปรดเลือกอุปกรณ์ให้ครบและถูกตัวด้วยนะคะ) กดปุ่ม ทดสอบ  (ปุ่มสุดท้าย)
 13. เมื่อทดสอบอุปกรณ์ผ่าน กดปุ่มเริ่มใช้งาน  (ปุ่มที่มีเครื่องหมายถูก)
 14. เข้าสู่ห้องประชุม ทำตามคู่มือ ฉบับย่อ และฉบับเต็มต่อไป เพราะมีรายละเอียด คำอธิบาย รูปภาพ อย่างชัดเจน

คำสั่งที่ใช้งานบ่อย

-    กดปุ่ม   F3 เพื่อ  เปิด/ปิด เสียง ไม่ให้รบกวนขณะฟังคำบรรยายในที่ประชุม

-         การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  ให้เข้าร่วมการประชุม โดยการเลื่อนเมาส์ ไปที่รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้ามาในระบบ แล้ว Double Click

-         เกดปุ่ม เครื่องหมายตกใจ เพื่อสั่งให้ทุกคนโปรดหยุดฟังประธาน

-         การกำหนดรูปแบบ Layout การประชุม เลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มวางรูปแบบ ที่อยู่ด้านล่างซ้ายสุดปุ่มแรก  เพื่อกำหนดว่าจะให้หน้าจอภาพมีรูปแบบไหนในขณะประชุม

 ขั้นตอนการเข้าห้องประชุม กรณีเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

 1. เมื่อเข้าสู่ www.catconference.com ได้แล้ว
 2. เลือกทางเข้าห้องประชุม
 3. เลือกภาษา เป็นภาษาไทย
 4. ให้ใส่ข้อมูลที่ช่อง    สำหรับผู้ได้รับเชิญ เท่านั้น
 5. ที่ช่ององค์กร ให้พิมพ์ rubber
 6. ที่ช่องชื่อเจ้าของห้องให้พิมพ์ rubber
 7. กดปุ่ม ค้นหา
 8. (*** กรณีมีโปรแกรม Update เครื่องจะให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ให้ทำตามคำอธิบายบนหน้าจอ)
 9. คลิกเลือกห้องที่ต้องการเข้าร่วมประชุม
 10. ที่ Your name ใส่ชื่อที่ สกย.จ. ที่เข้าร่วมประชุม เช่น   เลย
 11. กดปุ่ม Join Conference
 12. ตั้งค่า Video / Audio  ตามหน้าจอ (กรณีมีอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัว โปรดเลือกอุปกรณ์ให้ครบและถูกตัวด้วยนะคะ) กดปุ่ม ทดสอบ  (ปุ่มสุดท้าย)
 13. เมื่อทดสอบอุปกรณ์ผ่าน กดปุ่มเริ่มใช้งาน  (ปุ่มที่มีเครื่องหมายถูก)
 14. เข้าสู่ห้องประชุม ทำตามคู่มือ ฉบับย่อ และฉบับเต็มต่อไป เพราะมีรายละเอียด คำอธิบาย รูปภาพ อย่างชัดเจน

คำสั่งที่ใช้งานบ่อย

     -    กดปุ่ม   F3 เพื่อ  เปิด/ปิด เสียง ไม่ให้รบกวนขณะฟังคำบรรยายในที่ประชุม

     - ให้สังเกตที่หน้าจอภาพ บ่อยๆ เช่น กรณีมีการเชิญเข้าประชุม ต้องตอบรับ โดยการกดปุ่ม เครื่องหมายถูกที่ หน้าจอภาพ เพื่อยอมรับคำเชิญร่วมประชุม