ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

บทความ IT ขั้นตอนการเข้าชมการถ่ายทอดสด Orraf Channel TV สกย.
ขั้นตอนการเข้าชมการถ่ายทอดสด Orraf Channel TV สกย. PDF พิมพ์
KM สำหรับพนักงาน - บทความ IT
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2011 เวลา 16:16 น.

ขั้นตอนการเข้าชมการถ่ายทอดสด  Orraf Channel TV สกย.

1       เข้าสู่การใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Internet Explorer

2       เปิด web ไปที่   http://km.rubber.co.th/

3       คลิกเลือกปุ่ม  ชมการถ่ายทอดสดออนไลน์

4       ใส่รหัสพนักงาน และรหัสผ่าน เช่น รหัสพนักงาน 1234 ที่ช่องรหัสพนักงาน ใส่  1234  และที่ช่องรหัสผ่านใส่ 1234 เช่นกัน แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ  ตามรูปด้านล่าง

โปรดระบุรหัสพนักงานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

รหัสพนักงาน

รหัสผ่าน

 เปลี่ยนรหัสผ่าน

5        คลิ๊กเลือกข้อความ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมถ่ายทอดสดออนไลน์ 

 

 

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏหน้าจอ Enter Network passwd ให้ทำ ข้อ 6-8 เพิ่ม

6       ใส่ User Name:   t1234t

7       ใส่ Password:  (ตามที่ท่านกำหนดค่าไว้คู่กับ Login : t1234t

 

 

8       กดปุ่ม  OK   เพื่อเข้าชมการถ่ายทอดสดออนไลน์  Orraf Channel   TV  ของ สกย. ได้ตาม วัน เวลาที่ออกอากาศ  9.00-15.00 น. ทุกวันทำการ

 

หมายเหตุ  

หากท่านไม่สามารถเข้าชม รายการถ่ายทอดสดได้ โปรดติดต่อ ศสส 0-2433-6939