ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ข่าวยางพารา สกย.จ.กาญจนบุรี โชว์แผนพัฒนาครูยาง (14/11/2555)
สกย.จ.กาญจนบุรี โชว์แผนพัฒนาครูยาง (14/11/2555) PDF พิมพ์
ที่นี่ สกย. - ข่าวยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:20 น.

นายนิวัติ นวลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาญจนบุรี (ผอ.สกย.จ.กาญจนบุรี) เผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสนใจปลูกยางพารากันมากขึ้น

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งปลูกยางใหม่  มีพื้นที่ปลูกยางแล้วประมาณ  1.5 แสนไร่  ที่เปิดกรีดให้ผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วประมาณ  5 หมื่นไร่ และจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่เกษตรกรชาวสวนยาง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญในการกรีดยางพารา  เช่น กรีดยางที่ความเจริญเติบโตยังไม่ถึงขนาดกรีด หรืออายุยางยังน้อยยังไม่เติบโตพอที่จะให้ผลผลิต  จำนวนวันในการกรีดถี่ การกรีดลึกถึงเนื้อไม้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นยาง กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและรายได้การส่งออกยางพาราของประเทศ
ผอ.สกย.จ.กาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมาโดยตลอด  ในปีนี้ สกย.จ.กาญจนบุรี  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางขึ้น  จำนวน  10  รุ่นๆ ละ  30  คน  ยกเว้นใน 2 รุ่นแรกที่มีการอบรมเกษตรกรได้เพียงรุ่นละ 20 คน เพราะเป็นการฝึกอบรมให้แก่ครูยาง ซึ่งครูยางทั้ง 40 คนที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ จะเป็นผู้นำทักษะความรู้ไปสอนแนะนำถ่ายทอดให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอีกต่อหนึ่ง และสำหรับอีก 8 รุ่นที่เหลือ เป็นการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สำหรับวัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการฝึกอบรม  ได้มีการกำหนดไว้ ดังนี้
รุ่นที่    วันที่    สถานที่
1 (ครูยาง)      5 – 11  พฤศจิกายน  2555    บ้านปรังกาสี  ม. 3  ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
2 (ครูยาง)    19 – 25  พฤศจิกายน  2555    บ้านพุตะเคียน ม. 7  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
3    11 – 17  ธันวาคม  2555    บ้านซองกาเลีย ม. 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
4    19 – 25  ธันวาคม  2555    บ้านแปลง 5  ม. 5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ
5      7 – 13  มกราคม  2556    บ้านท่าสนุ่น  ม. 1  ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์
6    21 – 27  มกราคม  2556    บ้านอู่ล่อง  ม. 4  ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
7      4 – 10  กุมภาพันธ์  2556    บ้านห้วยมาลัย  ม. 6  ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
8    18 – 24  กุมภาพันธ์  2556    บ้านทุ่งนางครวญ ม. 6  ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ
9      4 – 10  มีนาคม 2556    บ้านแก้มอ้น  ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
10    18 – 24  มีนาคม  2556    บ้านหาดงิ้ว  ม. 5  ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค

ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ดังกล่าวมีความสนใจ  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว  หรือจะติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง                  จังหวัดกาญจนบุรี สี่แยกวังสารภี ถนนกาญจน์–อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  โทร. 0 3460  0231 หรือ 081 988 5060 , 081 378 0017


ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555)